لیست قیمت محصولات عمده فروشی تک پخش

جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

# دسته بارکد عنوان واحد تعداد در واحد حداقل خرید مصرف عرضه تخفیف مارجین
1 میوه و سبزیجات منجمد 23001600020155 آلبالو با هسته منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 265,000 240,000 9.4% 10.4%
2 6260257500027 آلبالو با هسته منجمد نوبرسبز 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 43,800 37,600 14.2% 16.5%
3 23001600020156 آلبالو پالپی منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 340,000 285,000 16.2% 19.3%
4 6260257502182 آلبالو پالپی منجمد نوبرسبز 1 کیلوگرم کارتن 8 عدد 1 کارتن 149,500 128,000 14.4% 16.8%
5 23001600020158 انبه گرید A منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 585,000 585,000 0% 0%
6 23001600020159 انبه گرید B منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 495,000 کیلوگرم 1 بسته 360,000 340,000 5.6% 5.9%
7 6260257501659 انبه منجمد نوبر سبز 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 99,500 85,500 14.1% 16.4%
8 23001600020116 بادمجان سرخ شده منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 210,000 210,000 0% 0%
9 6260257501901 بادمجان سرخ‌شده منجمد نوبر سبز 500 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 62,400 53,500 14.3% 16.6%
10 23001600020117 بادمجان کبابی منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 255,000 255,000 0% 0%
11 23001600020077 باقالا با پوست منجمد نوبر سبز 10 کیلوگرم بسته 10 کیلوگرم 1 بسته 420,000 420,000 0% 0%
12 23001600020078 باقالا با پوست منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 105,000 105,000 0% 0%
13 6260257500270 باقالا با پوست منجمد نوبر سبز 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 38,600 33,000 14.5% 17%
14 23001600020081 باقالا لپه دورنگ (سبز و زرد) منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 420,000 420,000 0% 0%
15 23001600020082 باقالا لپه زرد منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 270,000 270,000 0% 0%
16 6260257500911 باقلا لپه منجمد نوبر سبز 400 گرم بسته 6 عدد 1 بسته 67,200 63,500 5.5% 5.8%
17 23001600020129 بامیه خرد شده منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 150,000 150,000 0% 0%
18 23001600020128 بامیه منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 225,000 225,000 0% 0%
19 6260257500898 بامیه منجمد نوبر سبز 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 57,000 48,500 14.9% 17.5%
20 6260257502021 بلال شیرین منجمد نوبر سبز 700 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 69,500 59,500 14.4% 16.8%
21 23001600020110 پیاز پوره شده منجمد نوبر سبز 10 کیلوگرم بسته 10 کیلوگرم 1 بسته 624,000 624,000 0% 0%
22 23001600020111 پیاز پوره شده منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 156,000 156,000 0% 0%
23 23001600020112 پیاز حبه‌ای منجمد نوبر سبز 20 کیلوگرم بسته 20 کیلوگرم 1 بسته 720,000 720,000 0% 0%
24 23001600020109 پیاز خرد شده مکعبی منجمد نوبر سبز 10 کیلوگرم بسته 10 کیلوگرم 1 بسته 456,000 456,000 0% 0%
25 23001600020113 پیاز خلال سرخ شده منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 660,000 660,000 0% 0%
26 6260257501970 پیاز داغ منجمد نوبر سبز 150 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 51,800 44,500 14.1% 16.4%
27 23001600020154 تمشک منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 480,000 480,000 0% 0%
28 6260257502373 تمشک منجمد نوبر سبز 300 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 78,000 67,000 14.1% 16.4%
29 23001600020160 توت فرنگی منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 291,000 345,000 -18.6% -15.7%
30 6260257500539 توت‌فرنگی منجمد نوبر سبز 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 49,200 42,300 14% 16.3%
31 23001600020125 چغندر (لبو) برش خورده منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 84,000 84,000 0% 0%
32 6260257500058 دانه انار منجمد نوبر سبز 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 54,250 46,500 14.3% 16.7%
33 23001600020048 ذرت طلایی منجمد سرد و تازه 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 54,000 46,400 14.1% 16.4%
34 23001600020076 ذرت منجمد نوبر سبز 10 کیلوگرم بسته 10 کیلوگرم 1 بسته 1,250,000 1,120,000 10.4% 11.6%
35 23001600020075 ذرت منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 345,000 320,000 7.2% 7.8%
36 23001600020094 ساقه کرفس منجمد نوبر سبز 10 کیلوگرم بسته 10 کیلوگرم 1 بسته 324,000 324,000 0% 0%
37 23001600020095 ساقه کرفس منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 81,000 81,000 0% 0%
38 23001600020136 سبزی آش منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 160,000 135,000 15.6% 18.5%
39 6260257500416 سبزی آش منجمد نوبر سبز 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 39,650 34,000 14.2% 16.6%
40 23001600020141 سبزی اسفناج منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 160,000 135,000 15.6% 18.5%
41 23001600020134 سبزی پلو منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 160,000 135,000 15.6% 18.5%
42 6260257500409 سبزی پلو منجمد نوبر سبز 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 39,650 34,000 14.2% 16.6%
43 23001600020145 سبزی ترخون منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 160,000 135,000 15.6% 18.5%
44 23001600020139 سبزی تره منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 160,000 135,000 15.6% 18.5%
45 23001600020144 سبزی جعفری منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 160,000 135,000 15.6% 18.5%
46 23001600020143 سبزی خورشت کرفس منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 160,000 135,000 15.6% 18.5%
47 23001600020140 سبزی شنبلیله منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 160,000 135,000 15.6% 18.5%
48 23001600020147 سبزی شوید منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 160,000 135,000 15.6% 18.5%
49 6260257501833 سبزی شوید منجمد نوبر سبز 250 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 39,650 34,000 14.2% 16.6%
50 6260257500799 سبزی قلیه‌ماهی منجمد نوبر سبز 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 65,000 55,800 14.2% 16.5%
51 23001600020114 سبزی قورمه سرخ شده منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 375,000 375,000 0% 0%
52 6260257501840 سبزی‌ قورمه سرخ شده منجمد نوبرسبز 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 88,900 76,000 14.5% 17%
53 23001600020133 سبزی قورمه منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 160,000 135,000 15.6% 18.5%
54 6260257500393 سبزی قورمه منجمد نوبر سبز 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 39,650 34,000 14.2% 16.6%
55 23001600020135 سبزی کوکو منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 160,000 135,000 15.6% 18.5%
56 6260257500423 سبزی کوکو منجمد نوبر سبز 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 39,650 34,000 14.2% 16.6%
57 23001600020138 سبزی گشنیز منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 160,000 135,000 15.6% 18.5%
58 23001600020137 سبزی ماهی منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 160,000 135,000 15.6% 18.5%
59 23001600020146 سبزی مرزه منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 160,000 135,000 15.6% 18.5%
60 23001600020142 سبزی نعنا منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 160,000 135,000 15.6% 18.5%
61 23001600020115 سبزی و کرفس سرخ شده منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 225,000 225,000 0% 0%
62 23001600020122 سیب زمینی تنوری وجز منجمد نوبر سبز 10 کیلوگرم بسته 10 کیلوگرم 1 بسته 780,000 780,000 0% 0%
63 23001600020121 سیب زمینی تنوری وجز منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 195,000 195,000 0% 0%
64 23001600020119 سیب زمینی خلالی 10x10 میلی‌متر منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 252,200 204,000 19.1% 23.6%
65 23001600020120 سیب زمینی خلالی 15x15 میلی‌متر منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 195,000 204,000 -4.6% -4.4%
66 23001600020118 سیب زمینی خلالی 8x8 میلی‌متر منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 195,000 204,000 -4.6% -4.4%
67 23001600020123 سیب زمینی مکعبی منجمد نوبر سبز 10 کیلوگرم بسته 10 کیلوگرم 1 بسته 540,000 540,000 0% 0%
68 23001600020124 سیب زمینی مکعبی منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 135,000 135,000 0% 0%
69 23001600020164 سیر حبه منجمد نوبر سبز 10 کیلوگرم بسته 10 کیلوگرم 1 بسته 1,020,000 1,020,000 0% 0%
70 23001600020161 شاتوت منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 620,000 585,000 5.6% 6%
71 6260257502205 شاتوت منجمد نوبرسبز 1 کیلوگرم کارتن 8 عدد 1 کارتن 253,500 218,000 14% 16.3%
72 23001600020163 طالبی منجمد رستورانی نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 135,000 135,000 0% 0%
73 23001600020131 غوره منجمد نوبر سبز 10 کیلوگرم بسته 10 کیلوگرم 1 بسته 480,000 480,000 0% 0%
74 23001600020130 غوره منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 120,000 120,000 0% 0%
75 23001600020103 فلفل دلمه رنگی خرد شده منجمد نوبر سبز 10 کیلوگرم بسته 10 کیلوگرم 1 بسته 950,000 920,000 3.2% 3.3%
76 23001600020102 فلفل دلمه سبز خرد شده منجمد نوبر سبز 10 کیلوگرم بسته 10 کیلوگرم 1 بسته 850,000 820,000 3.5% 3.7%
77 6260257500430 کرفس خرد شده منجمد نوبر سبز 400 گرم کارتن 12 عدد 0 کارتن 39,650 34,000 14.2% 16.6%
78 23001600020126 گل کلم منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 105,000 105,000 0% 0%
79 6260625145058 لپه باقلا سبز منجمد سرد و تازه 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 75,000 64,000 14.7% 17.2%
80 23001600020093 لوبیا سبز 2 سانتی‌متری منجمد نوبر سبز 10 کیلوگرم بسته 10 کیلوگرم 1 بسته 1,060,000 945,000 10.8% 12.2%
81 23001600020092 لوبیا سبز 2 سانتی‌متری منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 280,000 265,000 5.4% 5.7%
82 6260257500232 لوبیا سبز خرد شده نوبر سبز 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 42,200 36,000 14.7% 17.2%
83 6260257502595 مخلوط سبزی و کرفس سرخ شده منجمد نوبر سبز 500 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 88,900 76,400 14.1% 16.4%
84 23001600020087 مخلوط سبزیجات چهارفصل منجمد نوبر سبز 10 کیلوگرم بسته 10 کیلوگرم 1 بسته 696,000 696,000 0% 0%
85 23001600020086 مخلوط سبزیجات چهارفصل منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 174,000 174,000 0% 0%
86 23001600020085 مخلوط سبزیجات زیبا گرید B منجمد نوبر سبز 10 کیلوگرم بسته 10 کیلوگرم 1 بسته 540,000 540,000 0% 0%
87 23001600020083 مخلوط سبزیجات زیبا منجمد نوبر سبز 10 کیلوگرم بسته 10 کیلوگرم 1 بسته 732,000 732,000 0% 0%
88 23001600020084 مخلوط سبزیجات زیبا منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 195,000 195,000 0% 0%
89 6260257502137 مخلوط سبزیجات هویج و نخودفرنگی منجمد نوبرسبز 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 40,300 34,500 14.4% 16.8%
90 6260257502120 مخلوط سبزیجات هویج، نخودفرنگی و سیب‌زمینی منجمد نوبر سبز 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 40,300 34,500 14.4% 16.8%
91 6260257500003 میکس سبزیجات سوپ نوبر سبز 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 49,650 42,500 14.4% 16.8%
92 23001600020132 میکس سوپ منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 175,500 175,500 0% 0%
93 6260625145041 نخود سبز منجمد سرد و تازه 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 54,520 46,400 14.9% 17.5%
94 23001600020088 نخود فرنگی گرید A منجمد نوبر سبز 10 کیلوگرم بسته 10 کیلوگرم 1 بسته 1,350,000 1,245,000 7.8% 8.4%
95 23001600020091 نخود فرنگی گرید A منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 370,000 325,000 12.2% 13.8%
96 6260257500119 نخود‌فرنگی منجمد نوبر سبز 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 51,800 44,500 14.1% 16.4%
97 6260257501994 نعناع و جعفری سرخ‌شده منجمد نوبر سبز 250 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 45,100 38,500 14.6% 17.1%
98 23001600020157 هلو منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 165,000 165,000 0% 0%
99 23001600020097 هویج سکه‌ای (برش دایره) منجمد نوبر سبز 10 کیلوگرم بسته 10 کیلوگرم 1 بسته 420,000 420,000 0% 0%
100 23001600020101 هویج مکعبی 10 میلی‌متری منجمد نوبر سبز 10 کیلوگرم بسته 10 کیلوگرم 1 بسته 408,000 412,000 -1% -1%
101 23001600020098 هویج مکعبی 6 سانتی‌متری منجمد نوبر سبز 10 کیلوگرم بسته 10 کیلوگرم 1 بسته 420,000 420,000 0% 0%
102 6260625150038 هویج مکعبی منجمد سرد و تازه 500 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 48,000 41,200 14.2% 16.5%
103 بیسکویت و ویفر 6260111340264 بیسکویت ساقه طلایی شکلاتی مینو 220 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 30,000 24,000 20% 25%
104 6260360011373 ویفر تامبی کاکائویی کرمدار کارامل و کاکائو کوپا 22 گرم جعبه 30 عدد 1 جعبه 5,000 3,500 30% 42.9%
105 6260360011366 ویفر تامبی کاکائویی کرمدار کارامل و نارگیل کوپا 22 گرم جعبه 30 عدد 1 جعبه 5,000 3,500 30% 42.9%
106 6260501002772 استروپ وافل عسلی نادری بسته 24 عدد 1 بسته 7,000 6,000 14.3% 16.7%
107 6260501002727 استروپ وافل کارامل نام نام نادری 37 گرم بسته 24 عدد 1 بسته 7,000 6,000 14.3% 16.7%
108 6260222600233 بیسکویت آرد جو با تزئین شوید و کنجد فرخنده 850 گرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 99,500 85,500 14.1% 16.4%
109 6260336005115 بیسکویت با روکش کاکائویی شوکو‌ کراکر باراکا کارتن 8 عدد 3 کارتن 80,000 64,500 19.4% 24%
110 6260222601384 بیسکویت با طعم سیب و دارچین فرخنده 330 گرم جعبه 6 عدد 1 جعبه 49,500 42,500 14.1% 16.5%
111 6260222601537 بیسکویت با طعم میوه‌های جنگلی فرخنده 300 گرم جعبه 6 عدد 1 جعبه 49,500 42,500 14.1% 16.5%
112 6260222600547 بیسکویت با طعم هل و تزئین کنجد فرخنده 850 گرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 99,500 85,500 14.1% 16.4%
113 6260100103825 بیسکویت پتی بور مینو 100 گرم کارتن 40 عدد 1 کارتن 12,500 10,700 14.4% 16.8%
114 6260360010352 بیسکویت پتی‌بور کاکائویی کرم‌دار کوپا 56 گرم بسته 24 عدد 3 بسته 9,000 7,250 19.4% 24.1%
115 6260111310977 بیسکویت پذیرایی با آرد جو و شهد توت ساقه طلایی مینو 750 گرم کارتن 6 عدد 2 کارتن 70,000 63,000 10% 11.1%
116 6260002312790 بیسکویت پذیرایی با طعم نارگیل گرجی 900 گرم کارتن 8 عدد 1 کارتن 125,000 107,000 14.4% 16.8%
117 6260002302364 بیسکویت پذیرایی جو حاوی شیره انجیر گرجی 920 گرم کارتن 8 عدد 1 کارتن 145,000 124,500 14.1% 16.5%
118 6260111340486 بیسکویت پذیرایی ساده ساقه طلایی مینو 750 گرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 80,000 72,500 9.4% 10.3%
119 6260002312356 بیسکویت پذیرایی ساده گرجی 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 50,450 67,500 -33.8% -25.3%
120 6260002311151 بیسکویت پذیرایی کرم دار پرتقال گرجی 380 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 55,000 64,000 -16.4% -14.1%
121 6260100103344 بیسکویت ترد نمکی مینو 75 گرم (قیمت قدیم) کارتن 36 عدد 1 کارتن 7,500 7,200 4% 4.2%
122 6261149016183 بیسکویت خرمایی های‌بای شیرین‌عسل 25 گرم کارتن 90 عدد 1 کارتن 2,000 1,800 10% 11.1%
123 6260100121416 بیسکویت رنگارنگ مینو بسته 35 عددی کارتن 20 عدد 1 کارتن 122,500 111,000 9.4% 10.4%
124 6260222600929 بیسکویت زعفرانی فرخنده 850 گرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 99,500 85,500 14.1% 16.4%
125 6260111311028 بیسکویت ساقه طلایی کرم‌دار مینو 192 گرم کارتن 48 عدد 1 کارتن 22,000 20,000 9.1% 10%
126 6260111310090 بیسکویت ساقه‌طلایی گندم مینو 37 گرم کارتن 80 عدد 1 کارتن 3,500 3,150 10% 11.1%
127 6260360003859 بیسکویت سبوس‌دار دایجستیو کوپا 145 گرم بسته 24 عدد 3 بسته 12,500 8,800 29.6% 42%
128 6260360006089 بیسکویت سبوس‌دار کرمدار پرتقال کوپا 75 گرم جعبه 24 عدد 3 جعبه 10,000 7,000 30% 42.9%
129 6260360006096 بیسکویت سبوس‌دار کرمدار شیر نارگیل کوپا 75 گرم بسته 24 عدد 3 بسته 10,000 7,000 30% 42.9%
130 6260360006072 بیسکویت سبوس‌دار کرمدار کاکائویی کوپا 75 گرم بسته 24 عدد 3 بسته 10,000 7,000 30% 42.9%
131 6260360006034 بیسکویت سبوس‌دار کرم‌دار موز مینی دایجستیو کوپا 75 گرم بسته 24 عدد 3 بسته 10,000 7,000 30% 42.9%
132 6260360009073 بیسکویت سبوس‌دار کوپا 70 گرم بسته 24 عدد 3 بسته 8,000 5,600 30% 42.9%
133 6260360014589 بیسکویت سپوس‌دار کرم‌دار توت‌فرنگی کوپا 75 گرم بسته 24 عدد 3 بسته 10,000 7,000 30% 42.9%
134 6260360006058 بیسکویت سپوس‌دار کرم‌دار کاپوچینو کوپا 75 گرم بسته 24 عدد 3 بسته 10,000 7,000 30% 42.9%
135 6261145000339 بیسکویت سلامت مقدار 400 گرم کارتن 18 عدد 1 کارتن 38,900 33,400 14.1% 16.5%
136 6260002300384 بیسکویت عصرانه با تزئین کنجد گرجی 720 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 119,000 102,000 14.3% 16.7%
137 6260222601797 بیسکویت کاکائویی 4 شهد و 3 غله فرخنده 300 گرم جعبه 6 عدد 1 جعبه 49,500 42,500 14.1% 16.5%
138 6261145030114 بیسکویت کاکائویی با تزئین شکر سلامت 1.2 کیلوگرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 108,900 99,000 9.1% 10%
139 6260360002777 بیسکویت کاکائویی با تکه‌های شکلات کوپا 60 گرم بسته 24 عدد 3 بسته 9,000 7,250 19.4% 24.1%
140 6260360010789 بیسکویت کاکائویی کرمدار آلبالو کوپا 90 گرم بسته 24 عدد 3 بسته 14,000 9,900 29.3% 41.4%
141 6260360010772 بیسکویت کاکائویی کرمدار پرتقال کوپا 90 گرم بسته 24 عدد 3 بسته 14,000 9,900 29.3% 41.4%
142 6260002310970 بیسکویت کرم دار قهوه گرجی 370 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 75,000 64,000 14.7% 17.2%
143 6260002311045 بیسکویت کرم دار کاکائویی گرجی 390 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 59,000 64,000 -8.5% -7.8%
144 8992760221028 بیسکویت کرم‌دار اورجینال اورئو 133 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 75,000 53,000 29.3% 41.5%
145 6260360008007 بیسکویت کرم‌دار پرتقالی کوپا 90 گرم بسته 24 عدد 3 بسته 10,000 7,000 30% 42.9%
146 6260360008021 بیسکویت کرم‌دار توت فرنگی کوپا 90 گرم بسته 24 عدد 3 بسته 10,000 7,000 30% 42.9%
147 7622300136055 بیسکویت کرم‌دار توت‌فرنگی اورئو 133 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 75,000 53,000 29.3% 41.5%
148 8992760223015 بیسکویت کرمدار شکلاتی اورئو 133 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 75,000 53,000 29.3% 41.5%
149 6260360008038 بیسکویت کرم‌دار شکلاتی کوپا 90 گرم جعبه 24 عدد 3 جعبه 10,000 7,000 30% 42.9%
150 6260360008076 بیسکویت کرم‌دار کاکائویی با طعم وانیل کوپا 90 گرم بسته 24 عدد 3 بسته 10,000 7,000 30% 42.9%
151 6261145000629 بیسکویت کرمدار کاکائویی سلامت 400 گرم کارتن 15 عدد 1 کارتن 42,900 38,000 11.4% 12.9%
152 6260360008052 بیسکویت کرم‌دار نارگیلی کوپا 90 گرم جعبه 24 عدد 3 جعبه 10,000 7,000 30% 42.9%
153 6260111310106 بیسکویت لیوانی ساقه طلایی مینو کارتن 48 عدد 1 کارتن 20,000 17,600 12% 13.6%
154 6260222600264 بیسکویت نارگیلی پذیرایی فرخنده 900 گرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 94,900 81,500 14.1% 16.4%
155 6260002300261 بیسکویت نارگیلی نیم‌چاشت خانواده گرجی 720 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 109,000 93,500 14.2% 16.6%
156 6260002302401 بیسکویت نسترن بدون قند نارگیلی گرجی 350 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 80,000 68,500 14.4% 16.8%
157 6260002300278 بیسکویت نسترن گرجی 380 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 65,000 55,600 14.5% 16.9%
158 6260002300353 بیسکویت نیم چاشت طلایی گرجی 720 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 109,000 93,500 14.2% 16.6%
159 6261149020456 بیسکویت والس آناناس شیرین عسل کارتن 60 عدد 1 کارتن 4,000 3,400 15% 17.6%
160 6261149020111 بیسکویت والس پرتقال شیرین عسل کارتن 60 عدد 1 کارتن 4,000 3,400 15% 17.6%
161 6261149020449 بیسکویت والس گیلاس شیرین عسل کارتن 60 عدد 1 کارتن 4,000 3,400 15% 17.6%
162 6261149020425 بیسکویت والس موز شیرین عسل کارتن 60 عدد 1 کارتن 4,000 3,400 15% 17.6%
163 6261149019764 بیسکویت والس نارگیل شیرین عسل کارتن 60 عدد 1 کارتن 4,000 3,400 15% 17.6%
164 6260222601735 بیسکوییت 4 شهد و 3 غله فرخنده 300 گرم جعبه 6 عدد 1 جعبه 49,500 42,500 14.1% 16.5%
165 6260222600554 بیسکوییت با طعم پرتقال فرخنده 900 گرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 94,900 81,500 14.1% 16.4%
166 23080130313 بیسکوییت با طعم موز فرخنده 900 گرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 94,900 81,500 14.1% 16.4%
167 6260100111936 تک تک 2 انگشتی مینو جعبه 40 عدد 1 جعبه 6,000 6,400 -6.7% -6.3%
168 6261847503602 سریال مغزدار بالشتکی چی‌پف‌ چی‌توز 105 گرم کارتن 25 عدد 1 کارتن 12,000 12,800 -6.7% -6.3%
169 40052458 شکلات کیت‌کت 4 انگشتی نستله باکس 24 عدد 1 باکس 48,000 32,400 32.5% 48.1%
170 6261847502384 غلات صبحانه مغزدار شکلاتی چی‌ پف ۴۰ گرم کارتن 40 عدد 1 کارتن 12,000 10,500 12.5% 14.3%
171 6269376901142 کاپ کیک وانیلی با مغزی کرم کاکائو 2 عددی کیک میک مزمز کارتن 24 عدد 1 کارتن 12,000 9,100 24.2% 31.9%
172 6261149014028 کراکر نمکی شیرین‌عسل 70 گرم کارتن 36 عدد 1 کارتن 6,000 5,100 15% 17.6%
173 6261145001114 کوکی کاکائویی شوکو چیپس با تکه‌های شکلات سلامت 290 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 42,000 38,000 9.5% 10.5%
174 6260117380103 نان روغنی سالمین 65 گرم کارتن 48 عدد 1 کارتن 6,000 5,400 10% 11.1%
175 6260360010109 ویفر با کرم کاکائویی شیری و روکش کاکائویی کوپا 32 گرم جعبه 30 عدد 1 جعبه 12,000 8,500 29.2% 41.2%
176 6260201103496 ویفر پرتقال ورنال فرمند 80 گرم بسته 36 عدد 1 بسته 12,000 9,700 19.2% 23.7%
177 6260201112597 ویفر پرتقالی فرمند 165 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 26,000 19,500 25% 33.3%
178 6260360011335 ویفر تامبی کوپا با طعم پرتقال و کارامل 18 گرم جعبه 30 عدد 1 جعبه 5,000 3,500 30% 42.9%
179 6260360011342 ویفر تامبی وانیلی کرمدار کارامل و وانیل کوپا 22 گرم جعبه 30 عدد 1 جعبه 5,000 3,500 30% 42.9%
180 6260360009448 ویفر توت‌فرنگی سلکت کوپا 45 گرم جعبه 20 عدد 2 جعبه 12,000 9,000 25% 33.3%
181 6260201112627 ویفر توت‌فرنگی فرمند 165 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 26,000 19,500 25% 33.3%
182 6260201103489 ویفر توت‌فرنگی ورنال فرمند 80 گرم کارتن 36 عدد 1 کارتن 12,000 9,700 19.2% 23.7%
183 6260062600530 ویفر فندقی تیکرز 22 گرم بسته 32 عدد 1 بسته 10,000 7,500 25% 33.3%
184 6260360008762 ویفر کاراملی با روکش کاکائو تلخ کانتی کوپا 37 گرم جعبه 30 عدد 1 جعبه 12,000 8,500 29.2% 41.2%
185 6260360007727 ویفر کاراملی با روکش کاکائویی کانتی کوپا 37 گرم جعبه 30 عدد 1 جعبه 12,000 8,500 29.2% 41.2%
186 6260360012707 ویفر کاراملی با طعم نعنا کانتی کوپا 37 گرم جعبه 30 عدد 1 جعبه 12,000 10,300 14.2% 16.5%
187 6260201103601 ویفر کاکائو ورنال فرمند 80 گرم کارتن 36 عدد 1 کارتن 13,500 10,900 19.3% 23.9%
188 6260360010116 ویفر کاکائویی با روکش شکلات تلخ کوپا 40 گرم جعبه 30 عدد 1 جعبه 12,000 8,500 29.2% 41.2%
189 6260360010123 ویفر کاکائویی با کرم پرتقالی کوپا 32 گرم جعبه 30 عدد 1 جعبه 12,000 8,500 29.2% 41.2%
190 6260360010147 ویفر کاکائویی با کرم فندقی کوپا 40 گرم جعبه 30 عدد 1 جعبه 12,000 8,500 29.2% 41.2%
191 6260201112573 ویفر کاکائویی فرمند 165 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 29,000 22,000 24.1% 31.8%
192 6260360010130 ویفر کاکائویی نارگیلی کوپا 32 گرم جعبه 30 عدد 1 جعبه 12,000 8,500 29.2% 41.2%
193 6260201112603 ویفر موزی ورنال فرمند 165 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 26,000 19,500 25% 33.3%
194 6260201112610 ویفر نارگیلی فرمند 165 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 26,000 19,500 25% 33.3%
195 6260360013414 ويفر کاراملی با طعم پرتقال کانتی کوپا 37 گرم جعبه 30 عدد 1 جعبه 12,000 8,500 29.2% 41.2%
196 ماکارونی 6260171525564 اسپاگتی ضخامت 1.2 مانا 700 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 27,000 24,500 9.3% 10.2%
197 6260532810018 اسپاگتی ضخامت 1.5 زر ماکارون 500 گرم کارتن 30 عدد 1 کارتن 19,170 17,400 9.2% 10.2%
198 6260532810025 اسپاگتی ضخامت 1.5 زر ماکارون 700 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 27,250 24,700 9.4% 10.3%
199 6260435210762 اسپاگتی 1.2 جهان 700 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 27,000 25,900 4.1% 4.2%
200 6260435210304 اسپاگتی 1.4 جهان 700 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 27,000 25,900 4.1% 4.2%
201 23010080171 اسپاگتی 1.6 مانا 500 گرم کارتن 30 عدد 1 کارتن 19,000 17,200 9.5% 10.5%
202 6260532800422 اسپاگتی سبوس‌دار‌ 1.5 زر ماکارون 700 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 27,250 24,700 9.4% 10.3%
203 6260100343122 اسپاگتی ضخامت 1.2 تک ماکارون 700 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 27,000 25,300 6.3% 6.7%
204 6260532821649 اسپاگتی ضخامت 1.2 زر ماکارون 500 گرم کارتن 30 عدد 1 کارتن 19,170 17,400 9.2% 10.2%
205 6260532822097 اسپاگتی ضخامت 1.2 زر ماکارون 700 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 27,250 24,700 9.4% 10.3%
206 6260916000394 اسپاگتی ضخامت 1.2 مک 700 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 27,000 24,500 9.3% 10.2%
207 6260100343146 اسپاگتی ضخامت 1.4 تک ماکارون 700 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 27,000 25,900 4.1% 4.2%
208 6260171525335 اسپاگتی ضخامت 1.4 مانا 500 گرم کارتن 30 عدد 1 کارتن 19,000 17,200 9.5% 10.5%
209 6260171525267 اسپاگتی ضخامت 1.4 مانا 700 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 27,000 24,500 9.3% 10.2%
210 6260916000172 اسپاگتی ضخامت 1.4 مک 500 گرم کارتن 30 عدد 1 کارتن 19,000 17,200 9.5% 10.5%
211 6260916000165 اسپاگتی ضخامت 1.4 مک 700 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 27,000 24,500 9.3% 10.2%
212 6260100343153 اسپاگتی ضخامت 1.5 تک ماکارون 700 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 27,000 25,300 6.3% 6.7%
213 6260532810032 اسپاگتی ضخامت 1.5 زر ماکارون 900 گرم کارتن 16 عدد 2 کارتن 35,184 32,700 7.1% 7.6%
214 6260532800392 اسپاگتی ضخامت 1.5 سبوس‌دار‌ زر ماکارون 500 گرم کارتن 30 عدد 1 کارتن 19,170 17,400 9.2% 10.2%
215 6260532822196 اسپاگتی ضخامت 1.5 فراسودمند زر ماکارون 500 گرم کارتن 30 عدد 1 کارتن 32,290 29,100 9.9% 11%
216 6260532824039 اسپاگتی ضخامت 1.5 مخلوط سبزیجات زر ماکارون 500 گرم کارتن 30 عدد 1 کارتن 32,290 29,300 9.3% 10.2%
217 6260171510096 اسپاگتی ضخامت 1.6 مانا 700 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 27,000 24,500 9.3% 10.2%
218 6260100343177 اسپاگتی ضخامت 1.7 تک ماکارون 700 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 27,000 25,900 4.1% 4.2%
219 6260532810117 اسپاگتی ضخامت 1.7 زر ماکارون 500 گرم کارتن 30 عدد 1 کارتن 19,170 17,400 9.2% 10.2%
220 6260532810124 اسپاگتی ضخامت 1.7 زر ماکارون 700 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 27,250 24,700 9.4% 10.3%
221 6260532811954 اسپاگتی ضخامت 2.5 زر ماکارون 500 گرم کارتن 25 عدد 1 کارتن 19,170 18,000 6.1% 6.5%
222 6260100339125 اسپاگتی غنی شده ضخامت 1.2 تک ماکارون 500 گرم کارتن 30 عدد 1 کارتن 39,900 38,300 4% 4.2%
223 6260100339286 اسپاگتی غنی شده ضخامت 2.8 تک ماکارون 500 گرم کارتن 30 عدد 1 کارتن 39,900 38,300 4% 4.2%
224 6260100339316 اسپاگتی غنی شده ضخامت 3.1 تک ماکارون 500 گرم کارتن 30 عدد 1 کارتن 39,900 38,300 4% 4.2%
225 6260100339354 اسپاگتی غنی شده ضخامت 3.5 تک ماکارون 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 39,900 38,300 4% 4.2%
226 6260100339149 اسپاگتی غنی‌شده با ویتامین ضخامت 1.4 تک ماکارون 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 39,900 38,300 4% 4.2%
227 6260100339170 اسپاگتی غنی‌شده ویتامین ضخامت 1.7 تک ماکارون 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 39,900 38,300 4% 4.2%
228 6260532811015 اسپاگتی لینگوئینی زر ماکارون 500 گرم کارتن 30 عدد 1 کارتن 19,170 17,400 9.2% 10.2%
229 6260532812111 پاستا پنه ریگاته زر ماکارون 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 22,400 20,300 9.4% 10.3%
230 6260532823551 پاستا جامبو شلز زرماکارون 500 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 46,700 43,400 7.1% 7.6%
231 6260100320239 پاستا فرمی تک ماکارون مدل حیات وحش 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 29,900 27,200 9% 9.9%
232 23010080128 پاستا فرمی تک ماکارون مدل شوئینگر هورنلی 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 29,900 28,700 4% 4.2%
233 6260100320307 پاستا فرمی تک ماکارون مدل میکس 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 29,900 28,700 4% 4.2%
234 6260532812012 پاستا فوسیلی زر ماکارون 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 22,400 20,300 9.4% 10.3%
235 6260532824909 پاستا هفت غله پنه سمولینا پلاس زر ماکارون 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 46,000 41,800 9.1% 10%
236 6260532821403 فتوچینی آشیانه‌ای زر ماکارون 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 29,500 27,400 7.1% 7.7%
237 6260532821465 فتوچینی آشیانه‌ای مخلوط سبزیجات زر ماکارون 500 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 38,000 35,300 7.1% 7.6%
238 6260532821113 لازانیا پیش‌پخت زرماکارون 300 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 34,900 31,500 9.7% 10.8%
239 6260100320284 ماکارونی اسبی تک ماکارون 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 29,900 27,200 9% 9.9%
240 6260100320291 ماکارونی پاپ کورن تک ماکارون 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 29,900 27,200 9% 9.9%
241 6260100320253 ماکارونی پروانه‌ای تک ماکارون 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 34,900 33,500 4% 4.2%
242 6260532820222 ماکارونی پروانه‌ای زر ماکارون 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 27,450 24,900 9.3% 10.2%
243 6260532820932 ماکارونی پروانه‌ای سبزیجات زر ماکارون 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 36,330 33,000 9.2% 10.1%
244 6260916000400 ماکارونی پنونی مک 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 22,300 20,200 9.4% 10.4%
245 6260100320024 ماکارونی پنه ریگاته تک ماکارون 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 29,900 28,700 4% 4.2%
246 6260532800620 ماکارونی پنه ریگاته سبزیجات زر ماکارون 500 گرم بسته 20 عدد 1 بسته 31,180 28,300 9.2% 10.2%
247 6260532812210 ماکارونی پنه سدانو زر ماکارون 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 22,400 20,300 9.4% 10.3%
248 6260100320192 ماکارونی پیکولی تک ماکارون 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 29,900 27,200 9% 9.9%
249 6260532813415 ماکارونی پیکولی زر ماکارون 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 22,400 20,300 9.4% 10.3%
250 6260532801795 ماکارونی پیکولی سبزیجات زر ماکارون 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 31,180 28,300 9.2% 10.2%
251 6260916000059 ماکارونی پیکولی مک 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 22,300 20,200 9.4% 10.4%
252 6260100320017 ماکارونی تورتیلیونی تک ماکارون 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 29,900 28,700 4% 4.2%
253 6260100320260 ماکارونی حلزونی تک ماکارون 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 29,900 27,200 9% 9.9%
254 6260100320383 ماکارونی دیسکی تک ماکارون 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 29,900 27,200 9% 9.9%
255 6260916000134 ماکارونی دیسکی مک 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 22,300 20,200 9.4% 10.4%
256 6260100320161 ماکارونی زیتی تک ماکارون 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 29,900 28,700 4% 4.2%
257 6260100320185 ماکارونی شلز تک ماکارون 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 29,900 27,200 9% 9.9%
258 6260532813514 ماکارونی شلز زرماکارون 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 22,400 20,300 9.4% 10.3%
259 6260532801887 ماکارونی شلز سبزیجات زر ماکارون 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 31,180 28,300 9.2% 10.2%
260 6260916000080 ماکارونی شلز مک 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 22,300 20,200 9.4% 10.4%
261 6260532823841 ماکارونی فانتزیا میکس زر ماکارون 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 22,400 20,300 9.4% 10.3%
262 6260532820840 ماکارونی فرمی پروانه‌ای فانتزی زر ماکارون 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 27,450 24,900 9.3% 10.2%
263 6260171523195 ماکارونی فرمی پنه بزرگ مانا 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 22,290 20,500 8% 8.7%
264 6260171523089 ماکارونی فرمی گوش ماهی مانا 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 22,290 20,200 9.4% 10.3%
265 23010080169 ماکارونی فرمی میکس ساده مانا 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 22,290 20,200 9.4% 10.3%
266 6260100320062 ماکارونی فوسیلی تک ماکارون 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 29,900 28,700 4% 4.2%
267 6260532822141 ماکارونی گرامینیا زر ماکارون 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 22,400 20,300 9.4% 10.3%
268 6260100320208 ماکارونی گراندی تک ماکارون 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 29,900 27,200 9% 9.9%
269 6260100320390 ماکارونی گوشواره‌ای تک ماکارون 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 29,900 27,200 9% 9.9%
270 6260532824916 ماکارونی گیاهخواران وگانو زر ماکارون 400 گرم کارتن 15 عدد 1 کارتن 46,000 42,700 7.2% 7.7%
271 6260100320086 ماکارونی لازانت تک ماکارون 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 29,900 27,200 9% 9.9%
272 6260171525014 ماکارونی لینگوئینی مانا 700 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 27,000 24,500 9.3% 10.2%
273 6260532823926 ماکارونی مته‌ای سبزیجات زر ماکارون 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 31,180 28,300 9.2% 10.2%
274 6260532822233 ماکارونی مخلوط سبزیجات زر ماکارون 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 31,180 28,300 9.2% 10.2%
275 6260916000158 ورمیشل (ماکارونی فیدلی) مک 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 22,300 20,200 9.4% 10.4%
276 6260532813316 ورمیشل زرماکارون 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 19,800 17,850 9.8% 10.9%
277 نوشابه 6260195558456 آب گازدار (سودا) سیب لبنانی کریستال 330 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 13,000 11,800 9.2% 10.2%
278 23050020162 آب گازدار (سودا) لیمو نعنا کریستال 330 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 13,000 11,800 9.2% 10.2%
279 6260195558210 نوشابه استوایی کریستال 1 لیتر باکس 6 عدد 2 باکس 30,000 27,000 10% 11.1%
280 6266693100678 نوشابه گازدار با طعم مخلوط توت ها آیسی مانکی 250 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 35,000 25,500 27.1% 37.3%
281 6260195558913 نوشابه هندوانه کریستال 1 لیتر باکس 6 عدد 2 باکس 30,000 27,000 10% 11.1%
282 6260179118713 آب گازدار (سودا) ساده کریستال 330 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 13,000 11,800 9.2% 10.2%
283 6260878200085 آب گازدار (سودا) ساده کریستال شیشه‌ای 300 میلی‌لیتر کارتن 24 عدد 1 کارتن 15,000 14,300 4.7% 4.9%
284 6260195558470 آب گازدار (سودا) سیب لبنانی کریستال 1 لیتر باکس 6 عدد 2 باکس 22,000 20,000 9.1% 10%
285 6260179118812 آب گازدار (سودا) لیمو کریستال 330 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 13,000 11,800 9.2% 10.2%
286 6260195558746 آب گازدار (سودا) لیمو نعنا کریستال 1 لیتر باکس 6 عدد 2 باکس 22,000 20,000 9.1% 10%
287 6260878200092 آب گازدار با طعم لیمو کریستال شیشه‌ای 300 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 15,000 14,300 4.7% 4.9%
288 6260878200030 آب گازدار ساده کریستال 1 لیتر باکس 6 عدد 2 باکس 22,000 18,900 14.1% 16.4%
289 6260862700225 ماءالشعیر جوجو استوایی پت کوچک 330 میلی لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 13,500 10,900 19.3% 23.9%
290 6260806400082 نوشابه اسپرایت بطری 300 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 14,000 11,300 19.3% 23.9%
291 6262916600826 نوشابه اسپرایت خانواده 1.5 لیتر باکس 6 عدد 4 باکس 33,000 28,300 14.2% 16.6%
292 6260806400327 نوشابه اسپرایت شیشه‌ای 250 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 20,000 16,000 20% 25%
293 6260806400280 نوشابه اسپرایت قوطی 330 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 24,000 19,400 19.2% 23.7%
294 6260195558203 نوشابه استوایی کریستال 330 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 17,000 15,300 10% 11.1%
295 6266693100661 نوشابه با طعم مرکبات و پاپایا آیسی مانکی 250 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 35,000 25,500 27.1% 37.3%
296 6266693100616 نوشابه با طعم هندوانه آیسی مانکی 250 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 35,000 25,500 27.1% 37.3%
297 6260215500595 نوشابه بدون شکر پپسی مکس 1.5 لیتری باکس 6 عدد 5 باکس 21,400 19,300 9.8% 10.9%
298 6260055843012 نوشابه بطری پپسی 300 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 14,000 9,900 29.3% 41.4%
299 6260055843739 نوشابه پپسی شیشه‌ای 250 میلی‌لیتر - باکس 12 عددی باکس 12 عدد 3 باکس 240,000 192,000 20% 25%
300 6260055843388 نوشابه پپسی قوطی 330 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 24,000 17,000 29.2% 41.2%
301 6260022324018 نوشابه پرتقالی زمزم 1.5 لیتری باکس 6 عدد 3 باکس 33,000 23,400 29.1% 41%
302 6260806400167 نوشابه پرتقالی کانادا درای خانواده 1.5 لیتر باکس 6 عدد 5 باکس 33,000 28,300 14.2% 16.6%
303 6260055843036 نوشابه خانواده پپسی 1.5 لیتر باکس 6 عدد 2 باکس 33,000 23,400 29.1% 41%
304 6260055843210 نوشابه سون آپ بطری 300 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 2 باکس 14,000 9,900 29.3% 41.4%
305 6260055843234 نوشابه سون آپ خانواده 1.5 لیتر باکس 6 عدد 2 باکس 33,000 23,400 29.1% 41%
306 6260055843265 نوشابه سون آپ قوطی 330 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 24,000 17,000 29.2% 41.2%
307 6260055800749 نوشابه سون‌آپ شیشه‌ای 250 میلی‌لیتر - باکس 12 عددی باکس 12 عدد 3 باکس 240,000 192,000 20% 25%
308 6260055843722 نوشابه شیشه ای میرندا 250 میلی‌لیتر - باکس 12 عددی باکس 12 عدد 3 باکس 240,000 192,000 20% 25%
309 6260806400051 نوشابه فانتا بطری 300 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 14,000 11,300 19.3% 23.9%
310 6260806400068 نوشابه فانتا خانواده 1.5 لیتر باکس 6 عدد 4 باکس 33,000 28,300 14.2% 16.6%
311 6260806400303 نوشابه فانتا شیشه‌ای 250 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 3 باکس 20,000 16,000 20% 25%
312 6260806400266 نوشابه فانتا قوطی 330 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 24,000 19,400 19.2% 23.7%
313 6260806400075 نوشابه فانتا لیمویی خانواده 1.5 لیتر باکس 6 عدد 2 باکس 33,000 28,300 14.2% 16.6%
314 6260215500380 نوشابه قوطی اسلیک میرندا 250 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 22,000 16,500 25% 33.3%
315 6260806400013 نوشابه کوکاکولا بطری 300 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 14,000 11,300 19.3% 23.9%
316 6260806400020 نوشابه کوکاکولا خانواده 1.5 لیتر باکس 6 عدد 5 باکس 33,000 28,300 14.2% 16.6%
317 6260177305283 نوشابه کوکاکولا زیرو اسلیک 250 میلی‌لیتر قوطی فلزی باکس 24 عدد 1 باکس 22,000 18,900 14.1% 16.4%
318 6260265101636 نوشابه کوکاکولا زیرو بطری 300 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 14,000 12,000 14.3% 16.7%
319 6260806400341 نوشابه کوکاکولا زیرو خانواده 1.5 لیتر باکس 6 عدد 4 باکس 33,000 28,300 14.2% 16.6%
320 6260806400884 نوشابه کوکاکولا زیرو شیشه‌ای 250 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 2 باکس 20,000 16,000 20% 25%
321 6260265101681 نوشابه کوکاکولا زیرو قوطی 330 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 24,000 20,500 14.6% 17.1%
322 6260806400310 نوشابه کوکاکولا شیشه‌ای 250 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 2 باکس 20,000 16,000 20% 25%
323 6260177305269 نوشابه کوکاکولا فلزی باریک (اسلیک) 250 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 22,000 17,800 19.1% 23.6%
324 6260806400259 نوشابه کوکاکولا قوطی 330 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 24,000 19,400 19.2% 23.7%
325 6260022312022 نوشابه کولا گازدار زمزم پت 300 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 2 باکس 14,000 9,200 34.3% 52.2%
326 6266693100067 نوشابه گازدار با طعم آلبالو آیسی مانکی 250 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 35,000 25,500 27.1% 37.3%
327 6266693100623 نوشابه گازدار با طعم آلوئه‌ورا آیسی مانکی 250 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 35,000 25,500 27.1% 37.3%
328 6266693100708 نوشابه گازدار با طعم انبه و پشن‌فروت آیسی مانکی 250 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 35,000 25,500 27.1% 37.3%
329 6266693100722 نوشابه گازدار با طعم بلو هاوایی آیسی مانکی 250 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 35,000 25,500 27.1% 37.3%
330 6266693100128 نوشابه گازدار با طعم تونیک واتر آیسی مانکی 250 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 35,000 25,500 27.1% 37.3%
331 6266693100630 نوشابه گازدار با طعم سیب و کیوی آیسی مانکی 250 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 35,000 25,500 27.1% 37.3%
332 6260100681866 نوشابه گازدار با طعم قهوه آیسی مانکی 250 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 35,000 25,500 27.1% 37.3%
333 6266693100685 نوشابه گازدار با طعم کاکتوس آیسی مانکی 250 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 35,000 25,500 27.1% 37.3%
334 6266693100050 نوشابه گازدار با طعم لیموناد آیسی مانکی 250 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 35,000 25,500 27.1% 37.3%
335 6260022312015 نوشابه گازدار پرتقالی زمزم پت 300 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 2 باکس 14,000 9,200 34.3% 52.2%
336 6260806400457 نوشابه گازدار پرتقالی فانتا 2.25 لیتر باکس 6 عدد 2 باکس 45,000 39,500 12.2% 13.9%
337 6266693100692 نوشابه گازدار پیناکولادا آیسی‌مانکی 250 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 35,000 25,500 27.1% 37.3%
338 6266693100647 نوشابه گازدار سیتروس خیار آیسی‌مانکی 250 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 35,000 25,500 27.1% 37.3%
339 6260290502484 نوشابه گازدار شاتوت زمزم 1 لیتر باکس 6 عدد 1 باکس 31,000 23,500 24.2% 31.9%
340 6260022300494 نوشابه گازدار لیموناد زمزم 1 لیتر باکس 6 عدد 3 باکس 31,000 23,500 24.2% 31.9%
341 6260415738194 نوشابه گازدار لیموناد زمزم 330 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 3 باکس 15,000 11,300 24.7% 32.7%
342 6260215500717 نوشابه گازدار مرکبات مانتن دوو پپسی 1.5 لیتر باکس 6 عدد 2 باکس 29,500 23,400 20.7% 26.1%
343 6266693100715 نوشابه گازدار هلو آیسی‌مانکی 250 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 35,000 25,500 27.1% 37.3%
344 6260022324025 نوشابه مشکی زمزم 1.5 لیتری باکس 6 عدد 2 باکس 33,000 23,400 29.1% 41%
345 6260806400181 نوشابه مشکی کانادا درای خانواده 1.5 لیتر باکس 6 عدد 2 باکس 33,000 28,300 14.2% 16.6%
346 6260195558715 نوشابه موهیتو کریستال 1 لیتر باکس 6 عدد 2 باکس 30,000 27,000 10% 11.1%
347 6260195558708 نوشابه موهیتو کریستال 330 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 17,000 15,300 10% 11.1%
348 6260215500311 نوشابه میرندا بطری 300 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 2 باکس 14,000 9,900 29.3% 41.4%
349 6260055843135 نوشابه میرندا خانواده 1.5 لیتر باکس 6 عدد 2 باکس 33,000 23,400 29.1% 41%
350 6260055843272 نوشابه میرندا قوطی 330 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 24,000 17,000 29.2% 41.2%
351 6260100682061 نوشابه ورزشی ایزوتونیک لیمو هاسکی سن ایچ 300 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 19,000 13,400 29.5% 41.8%
352 6260100682078 نوشابه ورزشی ایزوتونیک هاسکی 300 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 19,000 13,400 29.5% 41.8%
353 6260195558906 نوشابه هندوانه کریستال 330 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 17,000 15,300 10% 11.1%
354 6260100603042 نوشیدنی آلبالو گازدار سن‌ایچ 1 لیتر باکس 6 عدد 1 باکس 32,000 25,900 19.1% 23.6%
355 6260022373108 نوشیدنی انرژی زا انرژی اسمارت درینک 250 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 2 باکس 25,000 17,500 30% 42.9%
356 6260100601819 نوشیدنی پرتقال گازدار سن‌ایچ 1 لیتر باکس 6 عدد 1 باکس 32,000 25,900 19.1% 23.6%
357 23050020075 نوشیدنی گازدار آلبالو سن‌ایچ 320 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 23,000 18,500 19.6% 24.3%
358 23050020063 نوشیدنی گازدار انگور سن‌ایچ 320 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 23,000 18,500 19.6% 24.3%
359 6260100680142 نوشیدنی گازدار سیب سن‌ایچ 320 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 23,000 18,500 19.6% 24.3%
360 23050020080 نوشیدنی گازدار گلابی سن‌‎ایچ 1 لیتر باکس 6 عدد 1 باکس 32,000 25,900 19.1% 23.6%
361 6260100680012 نوشیدنی گازدار گلابی سن‌ایچ 320 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 23,000 18,500 19.6% 24.3%
362 6262624905268 نوشیدنی گازدار لیمو نعناع شیشه‌ای عالیس 750 میلی‌لیتر باکس 6 عدد 2 باکس 45,000 40,900 9.1% 10%
363 6260100680043 نوشیدنی گازدار موهیتو سن‌ایچ 320 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 23,000 18,500 19.6% 24.3%
364 6260022300050 نوشیدنی لیموناد شیشه‌ای زمزم باکس 12 عدد 1 باکس 21,500 16,300 24.2% 31.9%
365 6260100601413 نوشیدنی لیموناد گازدار سن‌ایچ 1 لیتر باکس 6 عدد 1 باکس 32,000 25,900 19.1% 23.6%
366 23050020053 نوشیدنی مالت کلاسیک سن‌ایچ 1 لیتر باکس 6 عدد 1 باکس 30,000 24,000 20% 25%
367 23050020048 نوشیدنی مالت هلو سن‌ایچ 1 لیتر باکس 6 عدد 1 باکس 30,000 24,000 20% 25%
368 روغن 6260496430017 روغن حیوانی کرمانشاهی ممتاز نیک منش 900 گرم بسته 1 عدد 3 بسته 615,000 528,000 14.1% 16.5%
369 6262754003506 روغن آفتاب‌گردان پخت و پز طبیعت 0.9 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 59,400 58,000 2.4% 2.4%
370 6260108300318 روغن آفتاب‌گردان پخت و پز لادن 0.9 لیتر بسته 12 عدد 1 بسته 50,500 49,200 2.6% 2.6%
371 6260108300325 روغن آفتابگردان پخت و پز لادن 1.5 لیتر بسته 8 عدد 2 بسته 96,300 94,800 1.6% 1.6%
372 6262754003452 روغن آفتاب‌گردان مخصوص پخت و پز هایلی 900 میلی‌لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 50,500 48,000 5% 5.2%
373 6262753000445 روغن پخت و پز اویلا 2 لیتر کارتن 6 عدد 1 کارتن 109,200 108,000 1.1% 1.1%
374 6260101802642 روغن توکوفرول غنچه پلاس 0.9 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 50,500 49,000 3% 3.1%
375 6260101802659 روغن توکوفرول غنچه پلاس 1.5 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 81,900 80,200 2.1% 2.1%
376 6260101802666 روغن توکوفرول غنچه پلاس 1.8 لیتر بسته 6 عدد 2 بسته 97,900 97,000 0.9% 0.9%
377 6260298402328 روغن حیوانی شکلی 250 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 128,000 115,000 10.2% 11.3%
378 6260298402069 روغن حیوانی شکلی 450 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 221,000 198,500 10.2% 11.3%
379 6260298400249 روغن حیوانی شکلی 900 گرم باکس 6 عدد 1 باکس 422,500 380,000 10.1% 11.2%
380 6260496430000 روغن حیوانی کرمانشاهی ممتاز نیک منش 450 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 295,000 238,000 19.3% 23.9%
381 6260496410200 روغن حیوانی کرمانشاهی ممتاز نیک‌منش 10 گرم تک نفره بسته 50 عدد 1 بسته 10,000 7,000 30% 42.9%
382 23010020176 روغن ذرت و کانولا زر اویل 1.8 لیتر بسته 6 عدد 2 بسته 180,000 172,500 4.2% 4.3%
383 6260108396670 روغن زیتون بکر لادن 0.5 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 318,000 273,000 14.2% 16.5%
384 6260108399794 روغن زیتون خالص لادن 0.5 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 318,000 273,000 14.2% 16.5%
385 6260108397240 روغن زیتون لادن حلب 3 لیتر گالن 3 لیتر 1 گالن 1,780,000 1,530,000 14% 16.3%
386 6260108399787 روغن زیتون لادن طلایی 250 میلی‌لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 165,700 142,500 14% 16.3%
387 6262753000018 روغن سرخ کردنی بدون پالم اویلا 1.5 لیتر کارتن 8 عدد 1 کارتن 91,900 91,800 0.1% 0.1%
388 6260108399855 روغن سرخ کردنی بدون پالم بهار الماس 3 لیتر کارتن 4 عدد 2 کارتن 181,800 181,500 0.2% 0.2%
389 6260101801966 روغن سرخ کردنی بدون پالم غنچه 1.8 لیتر کارتن 6 عدد 2 کارتن 109,600 107,400 2% 2%
390 6260108399886 روغن سرخ کردنی بهار 0.9 ‎لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 50,000 49,800 0.4% 0.4%
391 6260108399893 روغن سرخ کردنی بهار 1.5 لیتر بسته 8 عدد 2 بسته 83,100 82,900 0.2% 0.2%
392 6260108396830 روغن سرخ کردنی بهار الماس 0.9 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 55,000 54,800 0.4% 0.4%
393 6260108396823 روغن سرخ کردنی بهار الماس 1.5 لیتر بسته 8 عدد 2 بسته 92,000 91,800 0.2% 0.2%
394 6260588801077 روغن سرخ کردنی سمن 1350 گرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 259,000 235,500 9.1% 10%
395 6262753000025 روغن سرخ کردنی شفاف اویلا 2 لیتر بسته 4 عدد 1 بسته 138,200 131,000 5.2% 5.5%
396 6262754006019 روغن سرخ کردنی شفاف لایت طبیعت 900 میلی‌لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 55,000 50,000 9.1% 10%
397 6262754005975 روغن سرخ کردنی طبیعت 810 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 56,800 55,000 3.2% 3.3%
398 6262754000420 روغن سرخ کردنی طبیعت مقدار 16 کیلوگرم بسته 0 عدد 0 بسته 982,000 950,000 3.3% 3.4%
399 6260101802123 روغن سرخ کردنی غنچه 0.9 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 50,000 49,000 2% 2%
400 6262032506927 روغن سرخ‌کردنی اویلا بدون پالم 0.9 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 55,000 54,500 0.9% 0.9%
401 6260101801942 روغن سرخ‌کردنی بدون پالم غنچه 0.9 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 55,000 53,900 2% 2%
402 6260101801959 روغن سرخ‌کردنی بدون پالم غنچه 1.5 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 91,900 90,000 2.1% 2.1%
403 6262753000230 روغن سرخ‌کردنی بدون پالم فامیلا 0.9 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 55,000 54,500 0.9% 0.9%
404 6262753000223 روغن سرخ‌کردنی بدون پالم فامیلا 1.5 لیتر کارتن 8 عدد 1 کارتن 91,900 91,400 0.5% 0.5%
405 6260108399916 روغن سرخ‌کردنی بهار 3 لیتر کارتن 4 عدد 2 کارتن 167,300 167,000 0.2% 0.2%
406 6260101802130 روغن سرخ‌کردنی غنچه 1.5 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 83,100 81,400 2% 2.1%
407 6262753000247 روغن سرخ‌کردنی فامیلا 1.8 لیتر کارتن 6 عدد 1 کارتن 109,600 108,500 1% 1%
408 6260101802437 روغن کانولا (کلزا) غنچه 0.9 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 50,500 48,400 4.2% 4.3%
409 6260108396717 روغن کانولا لادن 1.5 لیتر شیرینک 8 عدد 1 شیرینک 96,300 93,000 3.4% 3.5%
410 6260108396724 روغن کانولا لادن 810 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 59,400 57,200 3.7% 3.8%
411 6260588810086 روغن کنجد تصفیه‌شده و بدون بو سمن 1 لیتر کارتن 9 عدد 1 کارتن 499,000 454,000 9% 9.9%
412 6260588810017 روغن کنجد سمن 500 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 215,000 191,000 11.2% 12.6%
413 6260588810048 روغن کنجد سمن مقدار 1.5 لیتر بسته 6 عدد 1 بسته 749,500 682,000 9% 9.9%
414 6262753000438 روغن مایع آفتاب گردان اویلا 1.5 لیتر کارتن 8 عدد 1 کارتن 81,900 81,000 1.1% 1.1%
415 6262753000919 روغن مایع آفتاب‌گردان فامیلا 2 لیتر کارتن 6 عدد 1 کارتن 127,900 127,500 0.3% 0.3%
416 6260108300257 روغن مایع آفتاب‌گردان لادن 1.8 لیتر بسته 6 عدد 2 بسته 97,900 96,900 1% 1%
417 6262753000315 روغن مایع پخت و پز اویلا 0.9 ‎لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 50,500 50,000 1% 1%
418 6262754006569 روغن مایع پخت و پز طبیعت 1 لیتر کارتن 8 عدد 2 کارتن 66,100 65,000 1.7% 1.7%
419 6262753000773 روغن مایع پخت و پز فامیلا 0.9 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 50,500 49,500 2% 2%
420 6262753000902 روغن مایع پخت و پز فامیلا 1.5 لیتر کارتن 9 عدد 2 کارتن 96,300 96,000 0.3% 0.3%
421 6260108300288 روغن مایع پخت و پز لادن 3 لیتر کارتن 4 عدد 1 کارتن 191,900 189,000 1.5% 1.5%
422 6260108399909 روغن مایع سرخ کردنی بهار 1.8 لیتر بسته 6 عدد 2 بسته 99,200 99,000 0.2% 0.2%
423 6262754009379 روغن مایع سرخ کردنی لایت طبیعت 1 لیتر بسته 8 عدد 2 بسته 69,300 64,500 6.9% 7.4%
424 6260108341304 روغن مایع سرخ‌کردنی بهار الماس 1.8 لیتر بسته 6 عدد 2 بسته 109,600 109,400 0.2% 0.2%
425 6260229100705 روغن مایع سرخ‌کردنی ویسپو 3 لیتر کارتن 4 عدد 1 کارتن 157,900 156,000 1.2% 1.2%
426 6260229100712 روغن مایع مخلوط ویسپو 3 لیتر کارتن 4 عدد 3 کارتن 159,700 183,000 -14.6% -12.7%
427 6262753001459 روغن مخصوص سرخ کردنی اویلا 2.5 لیتر بسته 4 عدد 1 بسته 157,000 141,000 10.2% 11.3%
428 6260101801980 روغن نیمه جامد بدون ترانس غنچه 5 کیلوگرم بسته 4 عدد 1 بسته 321,500 308,500 4% 4.2%
429 6260108397264 روغن نیمه جامد زیرو ترانس لادن طلایی 900 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 97,500 94,500 3.1% 3.2%
430 6262754005517 روغن نیمه جامد زیرو ترانس لایت طبیعت 5 کیلوگرم باکس 4 عدد 1 باکس 321,500 315,000 2% 2.1%
431 6260101802604 روغن نیمه جامد غنچه 900 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 61,900 60,500 2.3% 2.3%
432 6260108399831 روغن نیمه جامد لادن 5 کیلوگرم بسته 4 عدد 1 بسته 321,500 318,000 1.1% 1.1%
433 6260108399671 روغن نیمه جامد لادن 900 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 78,300 75,800 3.2% 3.3%
434 6260108396809 روغن نیمه‌جامد زیرو ترانس لادن 5 کیلوگرم باکس 4 عدد 1 باکس 303,700 301,000 0.9% 0.9%
435 6260108397271 روغن نیمه‌جامد زیروترانس لادن‌طلایی 2.7 کیلوگرم بسته 4 عدد 2 بسته 234,700 234,500 0.1% 0.1%
436 چیپس 6260746000632 ترددیلا پنیری 100 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 45,000 38,500 14.4% 16.9%
437 6260746000687 ترددیلا پیاز جعفری 100 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 45,000 38,500 14.4% 16.9%
438 6260746000649 ترددیلا تنوری 100 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 45,000 38,500 14.4% 16.9%
439 6260746000182 ترددیلا سالسا 100 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 45,000 38,500 14.4% 16.9%
440 6260746000656 ترددیلا کنجد 100 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 45,000 38,500 14.4% 16.9%
441 6260746000670 ترددیلا ماست موسیر 100 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 45,000 40,500 10% 11.1%
442 6260746000663 ترددیلا مکزیکی 100 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 45,000 38,500 14.4% 16.9%
443 6260002910576 چیپس برگه سیب‌زمینی ساده مزمز 450 گرم بسته 6 عدد 1 بسته 120,000 103,200 14% 16.3%
444 6260053186036 چیپس پنیر فرانسوی چی‌توز 60 گرم کارتن 40 عدد 1 کارتن 18,000 15,400 14.4% 16.9%
445 6260053184018 چیپس پیاز و جعفری چی‌توز 60 گرم کارتن 40 عدد 1 کارتن 18,000 15,400 14.4% 16.9%
446 6260002930550 چیپس پیاز و جعفری مزمز 114 گرم کارتن 36 عدد 1 کارتن 30,000 25,800 14% 16.3%
447 6260002926379 چیپس پیاز و جعفری مزمز 65 گرم کارتن 40 عدد 1 کارتن 18,000 15,400 14.4% 16.9%
448 6260002926355 چیپس پیتزا مزمز 65 گرم کارتن 40 عدد 1 کارتن 18,000 15,400 14.4% 16.9%
449 6260053184094 چیپس خلال سیب‌زمینی چی‌توز 175 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 45,000 38,500 14.4% 16.9%
450 6260002932790 چیپس دل مزه فلفل سیاه مزمز 90 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 26,000 22,300 14.2% 16.6%
451 6260002932813 چیپس دل مزه فلفل سیاه مزمز بزرگ 180 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 52,000 44,700 14% 16.3%
452 6260002933209 چیپس دل مزه موسیر مزمز 90 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 26,000 22,300 14.2% 16.6%
453 6260002933216 چیپس دل مزه موسیر مزمز بزرگ 180 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 52,000 44,700 14% 16.3%
454 6260002901154 چیپس دل مزه نمکی خانواده مزمز 450 گرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 130,000 111,800 14% 16.3%
455 6260002932776 چیپس دل مزه نمکی مزمز 90 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 26,000 22,300 14.2% 16.6%
456 6260002932806 چیپس دل مزه نمکی مزمز بزرگ 180 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 52,000 44,700 14% 16.3%
457 6260053183998 چیپس سرکه نمکی چی‌توز 60 گرم کارتن 40 عدد 1 کارتن 18,000 15,400 14.4% 16.9%
458 6260002930574 چیپس سرکه نمکی مزمز 114 گرم کارتن 36 عدد 1 کارتن 30,000 25,800 14% 16.3%
459 6260002926331 چیپس سرکه نمکی مزمز 65 گرم کارتن 40 عدد 1 کارتن 18,000 15,400 14.4% 16.9%
460 6260575903494 چیپس سیب‌زمینی با طعم باربیکیو باتو 90 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 20,000 17,000 15% 17.6%
461 6260575903487 چیپس فلفل سیاه و لیمو ترش باتو 90 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 20,000 17,000 15% 17.6%
462 6260002900126 چیپس فلفل مزمز 65 گرم کارتن 40 عدد 1 کارتن 18,000 15,400 14.4% 16.9%
463 6263812802291 چیپس فلفلی چی‌توز 150 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 36,000 30,800 14.4% 16.9%
464 6260053183981 چیپس فلفلی چی‌توز 60 گرم کارتن 40 عدد 1 کارتن 18,000 15,400 14.4% 16.9%
465 6260053184001 چیپس کچاپ چی‌توز 60 گرم کارتن 40 عدد 1 کارتن 18,000 15,400 14.4% 16.9%
466 23080010105 چیپس کچاپ مزمز 114 گرم کارتن 36 عدد 1 کارتن 30,000 25,800 14% 16.3%
467 6260002926348 چیپس کچاپ مزمز 65 گرم کارتن 40 عدد 1 کارتن 18,000 15,400 14.4% 16.9%
468 6260002926362 چیپس لیمو مزمز 65 گرم کارتن 40 عدد 1 کارتن 18,000 15,400 14.4% 16.9%
469 6260053184025 چیپس لیمویی چی‌توز 60 گرم کارتن 40 عدد 1 کارتن 18,000 15,400 14.4% 16.9%
470 6260002931205 چیپس ماست و ریحان مزمز 65 گرم کارتن 40 عدد 1 کارتن 18,000 15,400 14.4% 16.9%
471 6260002930727 چیپس ماست و موسیر مزمز 65 گرم کارتن 40 عدد 1 کارتن 18,000 15,400 14.4% 16.9%
472 6260575903104 چیپس مرغ سوخاری و پیاز و آویشن باتو 90 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 20,000 17,000 15% 17.6%
473 6263812802314 چیپس نمکی چی‌توز 160 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 36,000 30,800 14.4% 16.9%
474 6260053184971 چیپس نمکی چی‌توز 440 گرم کارتن 6 عدد 2 کارتن 120,000 109,000 9.2% 10.1%
475 6260053183974 چیپس نمکی چی‌توز 60 گرم کارتن 40 عدد 1 کارتن 18,000 15,400 14.4% 16.9%
476 6260002930543 چیپس نمکی مزمز 114 گرم کارتن 36 عدد 1 کارتن 30,000 25,800 14% 16.3%
477 6260002926324 چیپس نمکی مزمز 65 گرم کارتن 40 عدد 1 کارتن 18,000 15,400 14.4% 16.9%
478 6260002910279 خلال سیب‌زمینی نمکی مزمز 185 گرم کارتن 18 عدد 1 کارتن 48,000 38,800 19.2% 23.7%
479 6260002930215 خلال سیب‌زمینی نمکی مزمز 900 گرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 220,000 189,000 14.1% 16.4%
480 6263812801348 سوپر چیپس نمکی چی‌توز 240 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 65,000 59,000 9.2% 10.2%
481 6260053183370 سوپر چیپس نمکی چی‌توز 90 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 30,000 25,500 15% 17.6%
482 6260002910316 سوپر چیپس نمکی مزمز 245 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 65,000 55,900 14% 16.3%
483 6260002929806 سوپر چیپس نمکی مزمز 60 گرم کارتن 40 عدد 1 کارتن 18,000 15,400 14.4% 16.9%
484 6260053186340 کِتِل چیپس سرکه بالزامیک چی‌توز 125 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 36,000 30,800 14.4% 16.9%
485 6260053100421 کِتِل چیپس ناچو چی‌توز 125 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 36,000 30,800 14.4% 16.9%
486 6260053186364 کِتِل چیپس نمکی چی‌توز 125 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 36,000 30,800 14.4% 16.9%
487 6260053186357 کِتِل چیپس هالوپینو چی‌توز 125 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 36,000 30,800 14.4% 16.9%
488 6260053100445 کتل چیپس پنیر ناچو چی‌توز 60 گرم کارتن 40 عدد 1 کارتن 18,000 15,400 14.4% 16.9%
489 6260053184995 کتل چیپس سرکه بالزامیک چی‌توز 60 گرم کارتن 40 عدد 1 کارتن 18,000 15,400 14.4% 16.9%
490 6260053185015 کتل چیپس فلفل هالوپینو چی‌توز 60 گرم کارتن 40 عدد 1 کارتن 18,000 15,400 14.4% 16.9%
491 6260053185008 کتل‌چیپس نمکی چی‌توز 60 گرم کارتن 40 عدد 1 کارتن 18,000 15,400 14.4% 16.9%
492 6260002932844 مزه چیپس پنیر دودی مزمز 65 گرم کارتن 40 عدد 1 کارتن 18,000 15,400 14.4% 16.9%
493 6260002931342 مزه چیپس چیلی مزمز 140 گرم کارتن 22 عدد 1 کارتن 37,000 31,800 14.1% 16.4%
494 6260002932738 مزه چیپس چیلی مزمز 65 گرم کارتن 40 عدد 1 کارتن 18,000 15,400 14.4% 16.9%
495 6260002931830 مزه چیپس سرکه بالزامیک مزمز 140 گرم کارتن 22 عدد 1 کارتن 36,000 31,800 11.7% 13.2%
496 6260002932752 مزه چیپس سرکه بالزامیک مزمز 65 گرم کارتن 40 عدد 1 کارتن 18,000 15,400 14.4% 16.9%
497 6260002933148 مزه چیپس نمکی مزمز 140 گرم کارتن 22 عدد 1 کارتن 37,000 31,800 14.1% 16.4%
498 6260002933094 مزه چیپس نمکی مزمز 65 گرم کارتن 40 عدد 1 کارتن 18,000 15,400 14.4% 16.9%
499 6260002932745 مزه چیپس هالاپینو مزمز 65 گرم کارتن 40 عدد 1 کارتن 18,000 15,400 14.4% 16.9%
500 6260002932554 مزه چیپس هالوپینو مزمز 140 گرم کارتن 22 عدد 1 کارتن 36,000 31,800 11.7% 13.2%
501 آب‌جو 6261422501351 نوشیدنی مالت هلو باربیکن 330 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 28,000 21,000 25% 33.3%
502 6268615900526 آبجو بدون الکل آناناس شمس شیشه‌ای 320 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 21,500 18,400 14.4% 16.8%
503 6268615900519 آبجو بدون الکل استوایی شمس 1 لیتر باکس 6 عدد 2 باکس 32,800 26,500 19.2% 23.8%
504 6268615900502 آبجو بدون الکل استوایی شمس شیشه‌ای 320 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 21,500 18,400 14.4% 16.8%
505 6268615900670 آبجو بدون الکل کلاسیک شمس 1 لیتر باکس 6 عدد 1 باکس 32,800 26,500 19.2% 23.8%
506 6268615900663 آبجو بدون الکل کلاسیک شمس شیشه‌ای 320 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 21,500 18,400 14.4% 16.8%
507 6268615900496 آبجو بدون الکل لیمو شمس 1 لیتر باکس 6 عدد 1 باکس 32,800 26,500 19.2% 23.8%
508 6268615900489 آبجو بدون الکل لیمو شمس شیشه‌ای 320 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 21,500 18,400 14.4% 16.8%
509 6268615900724 آبجو بدون الکل لیمو نعنا شمس شیشه‌ای 320 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 21,500 18,400 14.4% 16.8%
510 6268615900731 آب‌جو بدون الکل لیمو نعناع شمس 1 لیتر باکس 6 عدد 1 باکس 33,000 26,700 19.1% 23.6%
511 6268615900465 آبجو بدون الکل هلو شمس شیشه‌ای 320 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 21,500 18,400 14.4% 16.8%
512 6260538500128 ایستک استوایی شیشه‌ای 320 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 22,000 17,800 19.1% 23.6%
513 6260538500289 ایستک استوایی قوطی فلزی 330 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 30,000 24,000 20% 25%
514 6260538500074 ایستک توت فرنگی شیشه‌ای 320 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 22,000 17,800 19.1% 23.6%
515 6260538500050 ایستک سیب شیشه‌ای 320 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 22,000 17,800 19.1% 23.6%
516 6260538500364 ایستک قهوه شیشه‌ای 320 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 22,000 17,800 19.1% 23.6%
517 6260538500036 ایستک کلاسیک شیشه‌ای 320 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 22,000 17,800 19.1% 23.6%
518 6260538500166 ایستک کلاسیک قوطی فلزی 330 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 30,000 24,000 20% 25%
519 6260538500012 ایستک لیمو شیشه‌ای 320 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 22,000 17,800 19.1% 23.6%
520 6260538500135 ایستک لیموی قوطی فلزی 320 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 30,000 24,000 20% 25%
521 6260538502177 ایستک نارگیل شیشه‌ای 320 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 22,000 17,800 19.1% 23.6%
522 6260538500241 ایستک هلو قوطی فلزی 330 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 30,000 24,000 20% 25%
523 23050030128 ایستک هلو 1 لیتر باکس 6 عدد 2 باکس 31,000 25,100 19% 23.5%
524 6260538500067 ایستک هلو شیشه‌ای 320 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 22,000 17,800 19.1% 23.6%
525 6260862700331 جوجو آناناس 1 لیتر باکس 6 عدد 1 باکس 36,900 28,000 24.1% 31.8%
526 6260862700232 جوجو استوایی 1 لیتر باکس 6 عدد 1 باکس 36,900 28,000 24.1% 31.8%
527 6260862700454 جوجو استوایی قوطی 330 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 24,000 19,000 20.8% 26.3%
528 6260862700263 جوجو سیب 1 لیتر باکس 6 عدد 1 باکس 36,900 28,000 24.1% 31.8%
529 6260862700362 جوجو کلاسیک قوطی 330 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 24,000 19,000 20.8% 26.3%
530 6260862701468 جوجو گندم کلاسیک 1 لیتر (قیمت قدیم) باکس 6 عدد 1 باکس 34,000 25,000 26.5% 36%
531 6260862700386 جوجو لیمو قوطی 330 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 24,000 19,000 20.8% 26.3%
532 6260862700256 جوجو لیمویی 1 لیتر باکس 6 عدد 1 باکس 36,900 28,000 24.1% 31.8%
533 6260862700270 جوجو هلو 1 لیتر باکس 6 عدد 1 باکس 36,900 28,000 24.1% 31.8%
534 6260862700393 جوجو هلو قوطی 330 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 24,000 19,000 20.8% 26.3%
535 6260079211132 دلستر آناناس 1 لیتری بهنوش باکس 6 عدد 2 باکس 33,730 23,900 29.1% 41.1%
536 6260079211200 دلستر استوایی 1 لیتری بهنوش باکس 6 عدد 2 باکس 33,730 23,900 29.1% 41.1%
537 23050030133 دلستر استوایی پت کوچک 330 میل باکس 12 عدد 1 باکس 14,000 10,600 24.3% 32.1%
538 6260079211149 دلستر سیب 1 لیتری بهنوش باکس 6 عدد 2 باکس 33,730 23,900 29.1% 41.1%
539 6260079211118 دلستر کلاسیک 1 لیتری بهنوش باکس 6 عدد 2 باکس 33,730 23,900 29.1% 41.1%
540 6260079211125 دلستر لیمو 1 لیتری بهنوش باکس 6 عدد 2 باکس 33,730 23,900 29.1% 41.1%
541 23050030131 دلستر لیمو پت کوچک 330 میل باکس 12 عدد 1 باکس 14,000 10,600 24.3% 32.1%
542 6260079212016 دلستر لیمویی بهنوش قوطی 330 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 24,000 17,000 29.2% 41.2%
543 6260079211163 دلستر هلو 1 لیتری بهنوش باکس 6 عدد 2 باکس 33,730 23,900 29.1% 41.1%
544 23050030132 دلستر هلو پت کوچک 330 میل باکس 12 عدد 1 باکس 14,000 10,600 24.3% 32.1%
545 23050030073 ماءالشعیر جوجو استوایی شیشه‌ای 320 میلی لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 22,000 17,800 19.1% 23.6%
546 6260862700249 ماءالشعیر جوجو کلاسیک 1 لیتر باکس 6 عدد 2 باکس 37,900 28,500 24.8% 33%
547 6260862701130 ماءالشعیر جوجو کلاسیک شیشه‌ای 320 میلی لیتر باکس 12 عدد 3 باکس 22,000 17,800 19.1% 23.6%
548 6260862701840 ماءالشعیر جوجو کلاسیک قوطی فلزی 500 میلی‌لیتر باکس 9 عدد 1 باکس 65,000 42,500 34.6% 52.9%
549 23050030146 ماءالشعیر جوجو کلاسیک لایت 1 لیتر باکس 6 عدد 1 باکس 37,900 28,500 24.8% 33%
550 6260862700140 ماءالشعیر جوجو لیمو پت کوچک 330 میلی لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 13,500 10,900 19.3% 23.9%
551 23050030088 ماءالشعیر جوجو لیمو شیشه‌ای 320 میلی لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 22,000 17,800 19.1% 23.6%
552 23050030103 ماءالشعیر جوجو هلو شیشه‌ای 320 میلی لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 22,000 17,800 19.1% 23.6%
553 6260079200969 نوشیدنی انگور قرمز گازدار تاک بهنوش 1 لیتر باکس 6 عدد 2 باکس 31,000 22,000 29% 40.9%
554 6261422502341 نوشیدنی مالت آناناس باربیکن 330 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 28,000 21,000 25% 33.3%
555 23050030063 نوشیدنی مالت آناناس سن‌ایچ 1 لیتر باکس 6 عدد 1 باکس 30,000 24,000 20% 25%
556 23050030058 نوشیدنی مالت استوایی باربیکن 330 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 28,000 21,000 25% 33.3%
557 6268615903114 نوشیدنی مالت بدون الکل اکسترا مالت شمس 1 لیتر باکس 6 عدد 1 باکس 36,400 29,400 19.2% 23.8%
558 6260862702175 نوشیدنی مالت برشته جوجو بلک 1 لیتر (قیمت قدیم) باکس 6 عدد 2 باکس 34,000 24,000 29.4% 41.7%
559 6260862702472 نوشیدنی مالت برشته جوجو بلک شیشه‌ای مقدار 320 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 24,000 19,400 19.2% 23.7%
560 23050030061 نوشیدنی مالت سن‌ایچ استوایی 1 لیتر باکس 6 عدد 1 باکس 30,000 24,000 20% 25%
561 6260100602557 نوشیدنی مالت سن‌ایچ با طعم لیمو 1 لیتر باکس 6 عدد 1 باکس 30,000 24,000 20% 25%
562 23050030050 نوشیدنی مالت سیب سن‌ایچ 1 لیتر باکس 6 عدد 1 باکس 30,000 24,000 20% 25%
563 6261422502402 نوشیدنی مالت کلاسیک باربیکن 330 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 28,000 21,000 25% 33.3%
564 6261422502525 نوشیدنی مالت لیمو باربیکن 330 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 28,000 21,000 25% 33.3%
565 6260177300622 هی دی استوایی قوطی 330 میلی لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 23,900 18,000 24.7% 32.8%
566 6260177300554 هی دی کلاسیک قوطی 330 میلی لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 23,900 18,000 24.7% 32.8%
567 6260177300561 هی دی لیمو قوطی 330 میلی لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 23,900 18,000 24.7% 32.8%
568 6260177300578 هی دی هلو قوطی 330 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 23,900 18,000 24.7% 32.8%
569 6260177304781 هی‌دی استوایی 1 لیتر بسته 6 عدد 2 بسته 29,900 22,600 24.4% 32.3%
570 6262916600987 هی‌دی لیمو 1 لیتر بسته 6 عدد 2 بسته 29,900 22,600 24.4% 32.3%
571 6262916600994 هی‌دی هلو 1 لیتر باکس 6 عدد 2 باکس 29,900 22,600 24.4% 32.3%
572 آب‌میوه 23050010173 نکتار آناناس سن‌ایچ 200 میلی‌لیتر کارتن 36 عدد 1 کارتن 17,000 12,900 24.1% 31.8%
573 6260100684676 نکتار انار سن‌ایچ 200 میلی‌لیتر کارتن 36 عدد 1 کارتن 17,000 12,900 24.1% 31.8%
574 23050010176 نکتار انگور سفید سن‌ایچ مقدار 200 میلی‌لیتر کارتن 36 عدد 1 کارتن 17,000 12,900 24.1% 31.8%
575 23050010177 نکتار انگور قرمز سن‌ایچ 200 میلی‌لیتر کارتن 36 عدد 1 کارتن 17,000 12,900 24.1% 31.8%
576 6260100684553 نکتار زردآلو سن‌ایچ 200 میلی‌لیتر کارتن 36 عدد 1 کارتن 17,000 12,900 24.1% 31.8%
577 6260100601017 نکتار سیب سن‌ایچ مقدار 200 میلی‌لیتر کارتن 36 عدد 1 کارتن 17,000 12,900 24.1% 31.8%
578 6260100601123 آب انار سن‌ایچ 1 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 85,000 68,500 19.4% 24.1%
579 6260100682030 آب انار و آلبالو سن‌ایچ 750 میلی‌لیتر باکس 6 عدد 1 باکس 50,000 40,500 19% 23.5%
580 6260100601604 آب پرتقال بدون شکر افزوده با پالپ سن‌ایچ 1 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 85,000 68,500 19.4% 24.1%
581 6260878200047 آب گازدار (سودا) لیمو کریستال 1 لیتر باکس 6 عدد 2 باکس 22,000 20,000 9.1% 10%
582 6260100682023 آبمیوه انار و زرشک سن‌ایچ 750 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 50,000 40,000 20% 25%
583 6260100601178 آبمیوه انگور سفید سن‌ایچ 1 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 76,000 61,500 19.1% 23.6%
584 6260100601154 آبمیوه انگور قرمز سن‌ایچ 1 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 85,000 68,500 19.4% 24.1%
585 6260100627017 آبمیوه پرتقال سن‌ایچ 1 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 76,000 61,500 19.1% 23.6%
586 6260100680524 آبمیوه زردآلو سن‌ایچ 300 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 26,000 21,000 19.2% 23.8%
587 6260100681712 آبمیوه زردآلو سن‌ایچ 750 میلی‌لیتر باکس 6 عدد 1 باکس 55,000 44,500 19.1% 23.6%
588 6260100601147 آبمیوه سیب سن‌ایچ 1 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 76,000 61,500 19.1% 23.6%
589 6260100681132 اسموتی خرمالو و گرمک سن‌ایچ 300 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 33,000 26,500 19.7% 24.5%
590 6260100681118 اسموتی سیب و کیوی و لیمو سن‌ایچ 300 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 33,000 26,500 19.7% 24.5%
591 6260100681149 اسموتی موز، انبه و پشن‌فروت سن‌ایچ 300 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 33,000 26,500 19.7% 24.5%
592 6260100601079 نکتار آلبالو سن‌ایچ 1 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 76,000 61,500 19.1% 23.6%
593 6260100684522 نکتار آلبالو سن‌ایچ 200 میلی‌لیتر کارتن 36 عدد 1 کارتن 17,000 12,900 24.1% 31.8%
594 6260100602755 نکتار آلبالو سن‌ایچ 750 میلی‌لیتر باکس 6 عدد 1 باکس 55,000 44,500 19.1% 23.6%
595 6260100680715 نکتار آلو قرمز سن‌ایچ 1 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 76,000 61,500 19.1% 23.6%
596 6260100601116 نکتار آناناس سن‌ایچ 1 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 85,000 68,500 19.4% 24.1%
597 23050010134 نکتار آناناس سن‌ایچ 750 میلی‌لیتر باکس 6 عدد 1 باکس 62,000 50,000 19.4% 24%
598 6260100602779 نکتار آناناس سن‌ایچ 750 میلی‌لیتر باکس 6 عدد 1 باکس 55,000 44,500 19.1% 23.6%
599 6260100684546 نکتار انبه سن ایچ 200 میلی‌لیتر کارتن 36 عدد 1 کارتن 17,000 12,900 24.1% 31.8%
600 6260100601109 نکتار انبه سن‌ایچ 1 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 85,000 68,500 19.4% 24.1%
601 6260100680487 نکتار انبه سن‌ایچ 300 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 31,000 25,000 19.4% 24%
602 6260100602793 نکتار انبه سن‌ایچ 750 میلی‌لیتر باکس 6 عدد 1 باکس 62,000 50,000 19.4% 24%
603 23050010135 نکتار انبه و پشن فروت سن‌ایچ 1 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 85,000 68,500 19.4% 24.1%
604 23050010179 نکتار پرتقال توسرخ سن‌ایچ 1 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 85,000 68,500 19.4% 24.1%
605 6260100684515 نکتار پرتقال سن‌ایچ 200 میلی‌لیتر کارتن 36 عدد 1 کارتن 17,000 12,900 24.1% 31.8%
606 6260100602816 نکتار پرتقال سن‌ایچ 750 میلی‌لیتر باکس 6 عدد 1 باکس 55,000 44,500 19.1% 23.6%
607 23050010076 نکتار پرتقال و هویج سن‌ایچ 1 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 76,000 61,500 19.1% 23.6%
608 6260100601093 نکتار زردآلو سن‌ایچ 1 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 76,000 61,500 19.1% 23.6%
609 6260100683976 نکتار زغال اخته سن‌ایچ 1 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 76,000 61,500 19.1% 23.6%
610 6260100681804 نکتار سیب سن‌ایچ 750 میلی‌لیتر باکس 6 عدد 1 باکس 55,000 44,500 19.1% 23.6%
611 6260100601444 نکتار سیب گازدار سن‌ایچ 1 لیتر باکس 6 عدد 1 باکس 32,000 25,900 19.1% 23.6%
612 6260100680203 نکتار کرن‌بری و گریپ‌فروت سن‌ایچ 750 میلی‌لیتر باکس 6 عدد 1 باکس 42,000 34,000 19% 23.5%
613 6260100600454 نکتار لیموناد سن‌ایچ 200 میلی‌لیتر کارتن 36 عدد 1 کارتن 17,000 12,900 24.1% 31.8%
614 6260100680210 نکتار مخلوط آناناس و استارفروت سن‌ایچ 750 میلی‌لیتر باکس 6 عدد 1 باکس 42,000 34,000 19% 23.5%
615 6260100680241 نکتار مخلوط مرکبات سن‌ایچ 750 میلی‌لیتر باکس 6 عدد 1 باکس 42,000 34,000 19% 23.5%
616 23050010142 نکتار مخلوط میوه‌های گرمسیری سن‌ایچ 1 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 85,000 68,500 19.4% 24.1%
617 6260100602441 نکتار موهیتو سن‌ایچ 200 میلی‌لیتر کارتن 36 عدد 1 کارتن 17,000 12,900 24.1% 31.8%
618 6260100680258 نکتار میکس میوه‌های گرمسیری سن‌ایچ 750 میلی‌لیتر باکس 6 عدد 1 باکس 42,000 34,000 19% 23.5%
619 23050010086 نکتار هفت‌میوه سن‌ایچ 1 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 76,000 61,500 19.1% 23.6%
620 6260100684683 نکتار هفت‌میوه سن‌ایچ 200 میلی‌لیتر کارتن 36 عدد 1 کارتن 17,000 12,900 24.1% 31.8%
621 6260100601161 نکتار هلو سن‌ایچ 1 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 76,000 61,500 19.1% 23.6%
622 6260100684560 نکتار هلو سن‌ایچ 200 میلی‌لیتر کارتن 36 عدد 1 کارتن 17,000 12,900 24.1% 31.8%
623 6260100602878 نکتار هلو سن‌ایچ 750 میلی‌لیتر باکس 6 عدد 1 باکس 55,000 44,500 19.1% 23.6%
624 6260100601987 نوشیدنی آلوئه‌ورا سن‌ایچ 1 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 85,000 68,500 19.4% 24.1%
625 23050010068 نوشیدنی انبه با تکه‌های انبه سن‌ایچ 240 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 22,000 17,800 19.1% 23.6%
626 6260100681002 نوشیدنی انگور قرمز گازدار سن‌ایچ 1 لیتر باکس 6 عدد 1 باکس 32,000 25,900 19.1% 23.6%
627 23050010084 نوشیدنی بدون گاز موهیتو سن‌ایچ 1 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 66,000 53,000 19.7% 24.5%
628 6260100600553 نوشیدنی پینا‌کولادا سن‌ایچ 1 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 66,000 53,000 19.7% 24.5%
629 6260100681828 نوشیدنی پیناکولادا سن‌ایچ 750 میلی‌لیتر باکس 6 عدد 1 باکس 47,000 38,000 19.1% 23.7%
630 6260142502082 نوشیدنی دانه ریحان با طعم انار ماتینا 275 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 25,000 17,500 30% 42.9%
631 6260142502518 نوشیدنی دانه ریحان با طعم انبه ماتینا 275 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 25,000 17,500 30% 42.9%
632 6260142502068 نوشیدنی دانه ریحان با طعم پرتقال ماتینا 275 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 25,000 17,500 30% 42.9%
633 6260142501917 نوشیدنی دانه ریحان با طعم موهیتو ماتینا 275 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 25,000 17,500 30% 42.9%
634 6260142502150 نوشیدنی دانه ریحان با طعم هلو ماتینا 275 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 25,000 17,500 30% 42.9%
635 6261422503003 نوشیدنی رانی آناناس 240 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 24,000 24,900 -3.8% -3.6%
636 6261422503423 نوشیدنی رانی پرتقال 240 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 29,000 24,900 14.1% 16.5%
637 6261422503782 نوشیدنی رانی هلو 240 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 24,000 24,900 -3.8% -3.6%
638 6262624904360 نوشیدنی گازدار انگور قرمز عالیس 750 میلی‌لیتر باکس 6 عدد 2 باکس 45,000 29,500 34.4% 52.5%
639 6262624904339 نوشیدنی گازدار پرتقال و انبه شیشه‌ای عالیس 750 میلی‌لیتر باکس 6 عدد 2 باکس 45,000 40,900 9.1% 10%
640 23050010172 نوشیدنی گازدار میوه‌های استوایی سن‌ایچ 320 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 23,000 18,500 19.6% 24.3%
641 6260100681842 نوشیدنی لیموناد سن‌ایچ 750 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 47,000 38,000 19.1% 23.7%
642 6260100681446 نوشیدنی میکس سن‌ایچ طعم آلبالو و زرشک 750 میلی‌لیتر باکس 6 عدد 1 باکس 42,000 34,000 19% 23.5%
643 23050010079 نوشیدنی هلو همراه با تکه‌های هلو سن‌ایچ 240 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 22,000 17,800 19.1% 23.6%
644 شربت 6260100681125 اسموتی آلو سن‌ایچ 300 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 33,000 26,500 19.7% 24.5%
645 23050070089 سیروپ آگاوه کاسیت 2.5 کیلوگرم گالن 2.5 کیلوگرم 1 گالن 520,000 446,000 14.2% 16.6%
646 23050070058 سیروپ استوایی کاسیت 2.5 کیلوگرم گالن 2.5 کیلوگرم 1 گالن 520,000 446,000 14.2% 16.6%
647 23050070093 سیروپ اکاليپتوس کاسیت 2.5 کیلوگرم گالن 2.5 کیلوگرم 1 گالن 520,000 446,000 14.2% 16.6%
648 23050070090 سیروپ بادام کاسیت 2.5 کیلوگرم گالن 2.5 کیلوگرم 1 گالن 520,000 446,000 14.2% 16.6%
649 23050070059 سیروپ بلوبری کاسیت 2.5 کیلوگرم گالن 2.5 کیلوگرم 1 گالن 520,000 446,000 14.2% 16.6%
650 23050070060 سیروپ بلوکاراسائو کاسیت 2.5 کیلوگرم گالن 2.5 کیلوگرم 1 گالن 520,000 446,000 14.2% 16.6%
651 23050070065 سیروپ پشن فروت کاسیت 2.5 کیلوگرم گالن 2.5 کیلوگرم 1 گالن 520,000 446,000 14.2% 16.6%
652 23050070062 سیروپ توت‌فرنگی کاسیت 2.5 کیلوگرم گالن 2.5 کیلوگرم 1 گالن 520,000 446,000 14.2% 16.6%
653 23050070096 سیروپ خامه آیریش کاسیت 2.5 کیلوگرم گالن 2.5 کیلوگرم 1 گالن 520,000 446,000 14.2% 16.6%
654 23050070068 سیروپ دارچین کاسیت 2.5 کیلوگرم گالن 2.5 کیلوگرم 1 گالن 520,000 446,000 14.2% 16.6%
655 23050070098 سیروپ رامبوتان استوایی (رام) کاسیت 2.5 کیلوگرم گالن 2.5 کیلوگرم 1 گالن 520,000 446,000 14.2% 16.6%
656 23050070088 سیروپ رز کاسیت 2.5 کیلوگرم گالن 2.5 کیلوگرم 1 گالن 520,000 446,000 14.2% 16.6%
657 23050070063 سیروپ رزبری کاسیت 2.5 کیلوگرم گالن 2.5 کیلوگرم 1 گالن 520,000 446,000 14.2% 16.6%
658 23050070092 سیروپ رزبری کاسیت 2.5 کیلوگرم گالن 2.5 کیلوگرم 1 گالن 520,000 446,000 14.2% 16.6%
659 23050070101 سیروپ زعفران کاسیت 2.5 کیلوگرم گالن 2.5 کیلوگرم 1 گالن 520,000 446,000 14.2% 16.6%
660 23050070094 سیروپ زنجبیل کاسیت 2.5 کیلوگرم گالن 2.5 کیلوگرم 1 گالن 520,000 446,000 14.2% 16.6%
661 23050070061 سیروپ سیب سبز کاسیت 2.5 کیلوگرم گالن 2.5 کیلوگرم 1 گالن 520,000 446,000 14.2% 16.6%
662 23050070070 سیروپ شکلات فندق کاسیت 2.5 کیلوگرم گالن 2.5 کیلوگرم 1 گالن 520,000 446,000 14.2% 16.6%
663 23050070069 سیروپ شکلات کوکی کاسیت 2.5 کیلوگرم گالن 2.5 کیلوگرم 1 گالن 520,000 446,000 14.2% 16.6%
664 23050070071 سیروپ فندق کاسیت 2.5 کیلوگرم گالن 2.5 کیلوگرم 1 گالن 520,000 446,000 14.2% 16.6%
665 23050070072 سیروپ کارامل کاسیت 2.5 کیلوگرم گالن 2.5 کیلوگرم 1 گالن 520,000 446,000 14.2% 16.6%
666 23050070097 سیروپ کیوی کاسیت 2.5 کیلوگرم گالن 2.5 کیلوگرم 1 گالن 520,000 446,000 14.2% 16.6%
667 23050070100 سیروپ لوندر (اسطوخودوس) کاسیت 2.5 کیلوگرم گالن 2.5 کیلوگرم 1 گالن 520,000 446,000 14.2% 16.6%
668 23050070091 سیروپ لیمو ترش و شیرین کاسیت 2.5 کیلوگرم گالن 2.5 کیلوگرم 1 گالن 520,000 446,000 14.2% 16.6%
669 23050070095 سیروپ لیمو سبز کاسیت 2.5 کیلوگرم گالن 2.5 کیلوگرم 1 گالن 520,000 446,000 14.2% 16.6%
670 23050070099 سیروپ مخلوط میوه‌ها (توتی فروتی) کاسیت 2.5 کیلوگرم گالن 2.5 کیلوگرم 1 گالن 520,000 446,000 14.2% 16.6%
671 23050070067 سیروپ موهیتو کاسیت 2.5 کیلوگرم گالن 2.5 کیلوگرم 1 گالن 520,000 446,000 14.2% 16.6%
672 23050070064 سیروپ میوه‌های قرمز (گراناداین) کاسیت 2.5 کیلوگرم گالن 2.5 کیلوگرم 1 گالن 520,000 446,000 14.2% 16.6%
673 23050070066 سیروپ نارگیل کاسیت 2.5 کیلوگرم گالن 2.5 کیلوگرم 1 گالن 520,000 446,000 14.2% 16.6%
674 23050070073 سیروپ وانیل کاسیت 2.5 کیلوگرم گالن 2.5 کیلوگرم 1 گالن 520,000 446,000 14.2% 16.6%
675 6260100660038 شربت (سیروپ) آلبالو سن ایچ 2 کیلوگرم گالن 2 کیلوگرم 1 گالن 215,000 184,000 14.4% 16.8%
676 6260100601277 شربت (سیروپ) آلبالو سن ایچ 3 کیلوگرم گالن 3 کیلوگرم 1 گالن 300,000 257,000 14.3% 16.7%
677 23050070079 شربت (سیروپ) آلبالو سن‌ایچ 13 کیلوگرم گالن 13 کیلوگرم 1 گالن 1,250,000 1,070,000 14.4% 16.8%
678 6260100600058 شربت (سیروپ) آلبالو سن‌ایچ 780 گرم بطری 0.6 لیتر 1 بطری 100,000 85,000 15% 17.6%
679 6260100601260 شربت (سیروپ) آناناس سن ایچ 3 کیلوگرم گالن 3 کیلوگرم 1 گالن 300,000 257,000 14.3% 16.7%
680 23050070078 شربت (سیروپ) آناناس سن‌ایچ 13 کیلوگرم گالن 13 کیلوگرم 1 گالن 1,250,000 1,070,000 14.4% 16.8%
681 6260100600096 شربت (سیروپ) آناناس سن‌ایچ 2 کیلوگرم گالن 2 کیلوگرم 1 گالن 215,000 184,000 14.4% 16.8%
682 6260100600089 شربت (سیروپ) آناناس سن‌ایچ 780 گرم بطری 0.6 لیتر 1 بطری 100,000 85,000 15% 17.6%
683 6260100683938 شربت (سیروپ) انبه سن‌ایچ 2 کیلوگرم گالن 2 کیلوگرم 1 گالن 215,000 184,000 14.4% 16.8%
684 6260100682849 شربت (سیروپ) انبه سن‌ایچ 840 گرم بطری 0.84 لیتر 1 بطری 145,000 124,500 14.1% 16.5%
685 6260100682924 شربت (سیروپ) بادام سن‌ایچ 840 میلی‌لیتر بطری 0.84 لیتر 1 بطری 145,000 124,500 14.1% 16.5%
686 6260100682825 شربت (سیروپ) بلو کاراسائو سن‌ایچ 840 گرم بطری 0.84 لیتر 1 بطری 145,000 124,500 14.1% 16.5%
687 6260100660021 شربت (سیروپ) پرتقال سن ایچ 2 کیلوگرم گالن 2 کیلوگرم 1 گالن 215,000 184,000 14.4% 16.8%
688 6260100600348 شربت (سیروپ) پرتقال سن‌ایچ 13 کیلوگرم گالن 13 کیلوگرم 1 گالن 1,250,000 1,070,000 14.4% 16.8%
689 6260100601284 شربت (سیروپ) پرتقال سن‌ایچ 3 کیلوگرم گالن 3 کیلوگرم 1 گالن 300,000 257,000 14.3% 16.7%
690 6260100600041 شربت (سیروپ) پرتقال سن‌ایچ 780 گرم بطری 0.6 لیتر 1 بطری 100,000 85,000 15% 17.6%
691 23050070086 شربت (سیروپ) پشن فروت سن ایچ ۷۸۰ گرم بطری 0.6 لیتر 1 بطری 100,000 85,000 15% 17.6%
692 6260100682948 شربت (سیروپ) دارچین سن‌ایچ ۸۴۰ میلی‌لیتر بطری 0.84 لیتر 1 بطری 145,000 124,500 14.1% 16.5%
693 23050070048 شربت (سیروپ) سکنجبین سن‌ایچ 840 میلی‌لیتر بطری 0.84 لیتر 1 بطری 145,000 124,500 14.1% 16.5%
694 6260100683549 شربت (سیروپ) شکلات سن‌ایچ 840 گرم بطری 0.84 لیتر 1 بطری 145,000 124,500 14.1% 16.5%
695 6260100682917 شربت (سیروپ) فندق سن‌ایچ ۸۴۰ میلی‌لیتر بطری 0.84 لیتر 1 بطری 145,000 124,500 14.1% 16.5%
696 6260100682870 شربت (سیروپ) کارامل سن‌ایچ ۸۴۰ میلی‌لیتر بطری 0.84 لیتر 1 بطری 145,000 124,500 14.1% 16.5%
697 6260100682856 شربت (سیروپ) کرن‌بری سن‌ایچ 840 گرم بطری 0.84 لیتر 1 بطری 145,000 124,500 14.1% 16.5%
698 6260100682818 شربت (سیروپ) گل رز سن‌ایچ 840 گرم بطری 0.84 لیتر 1 بطری 145,000 124,500 14.1% 16.5%
699 6260100600072 شربت (سیروپ) لیمو سن ایچ 2 کیلوگرم گالن 2 کیلوگرم 1 گالن 215,000 184,000 14.4% 16.8%
700 6260100600102 شربت (سیروپ) لیمو سن‌ایچ 780 گرم بطری 0.6 لیتر 1 بطری 100,000 85,000 15% 17.6%
701 6260100602366 شربت (سیروپ) موهیتو سن‌ایچ 2 کیلوگرم گالن 2 کیلوگرم 1 گالن 215,000 184,000 14.4% 16.8%
702 6260100600669 شربت (سیروپ) موهیتو سن‌ایچ 780 گرم بطری 0.6 لیتر 1 بطری 100,000 85,000 15% 17.6%
703 6260100682931 شربت (سیروپ) نعنا سن‌ایچ ۸۴۰ میلی‌لیتر بطری 0.84 لیتر 1 بطری 145,000 124,500 14.1% 16.5%
704 6260100682795 شربت (سیروپ) وانیل سن‌ایچ 840 گرم بطری 0.84 لیتر 1 بطری 145,000 124,500 14.1% 16.5%
705 6260634902864 شربت زعفران مصطفوی 650 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 247,300 200,000 19.1% 23.7%
706 6260142540053 شربت سکنجبین سمیه 650 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 89,000 54,000 39.3% 64.8%
707 23050070080 شربت موهیتو سن‌ایچ 13 کیلوگرم گالن 13 کیلوگرم 1 گالن 1,150,000 985,000 14.3% 16.8%
708 23050070026 لیموناد سن‌ایچ 1 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 66,000 53,000 19.7% 24.5%
709 6261422503386 نوشیدنی پرتقال رانی 200 میلی‌لیتری شیشه‌ای باکس 24 عدد 1 باکس 21,000 17,000 19% 23.5%
710 برنج 6262754012706 برنج ایرانی درجه یک هاشمی طبیعت 4.5 کیلوگرم بسته 4.5 کیلوگرم 6 بسته 629,550 541,000 14.1% 16.4%
711 6262754012768 برنج ایرانی طارم هاشمی ممتاز طبیعت 5 کیلوگرم کیسه 5 کیلوگرم 5 کیسه 699,500 600,000 14.2% 16.6%
712 23010010152 برنج ایرانی عنبربو طبیعت 10 کیلوگرم گونی 10 کیلوگرم 4 گونی 768,600 660,000 14.1% 16.5%
713 6262754015738 برنج ایرانی عنبربو طبیعت 5 کیلوگرم گونی 5 کیلوگرم 6 گونی 384,300 402,500 -4.7% -4.5%
714 23010010109 برنج ایرانی فجر ممتاز گلستان 1 کیلوگرم کیسه 10 کیلوگرم 4 کیسه 95,000 72,000 24.2% 31.9%
715 6262754012843 برنج ایرانی فجر ممتاز هایلی 4.5 کیلوگرم بسته 4.5 کیلوگرم 6 بسته 388,500 353,000 9.1% 10.1%
716 6262754012591 برنج ایرانی فجر هایلی 5 کیلوگرم گونی 5 کیلوگرم 6 گونی 600,000 485,000 19.2% 23.7%
717 6269683800060 برنج ایرانی کشت دوم آقاجانیان 10 کیلوگرم کیسه 10 کیلوگرم 4 کیسه 1,640,000 1,400,000 14.6% 17.1%
718 6269683800077 برنج ایرانی کشت دوم آقاجانیان 5 کیلوگرم کیسه 5 کیلوگرم 6 کیسه 787,000 685,000 13% 14.9%
719 6262754012690 برنج ایرانی هاشمی درجه یک طبیعت 900 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 127,440 115,500 9.4% 10.3%
720 6262754013659 برنج ایرانی هایلی عنبربو مقدار 10 کیلوگرم گونی 4 عدد 1 گونی 768,600 690,000 10.2% 11.4%
721 6262636900039 برنج GTC تایلندی 10 کیلوگرمی کیسه 10 کیلوگرم 5 کیسه 460,000 372,000 19.1% 23.7%
722 6268085600582 برنج پاکستانی چارلی 10 کیلوگرم کیسه 10 کیلوگرم 4 کیسه 485,000 441,000 9.1% 10%
723 6262754010788 برنج پاکستانی دایانا 10 کیلوگرم کیسه 10 کیلوگرم 4 کیسه 645,000 570,000 11.6% 13.2%
724 6262754010634 برنج پاکستانی سوپر باسماتی طبیعت 10 کیلوگرم کیسه 10 کیلوگرم 4 کیسه 730,000 640,000 12.3% 14.1%
725 6262754001427 برنج درجه یک هندی طبیعت 10 کیلوگرم کیسه 10 کیلوگرم 4 کیسه 667,000 640,000 4% 4.2%
726 6269683800046 برنج دم‌سیاه استخوانی درجه یک آقاجانیان 10 کیلوگرم کیسه 10 کیلوگرم 4 کیسه 1,477,000 1,270,000 14% 16.3%
727 6269683800022 برنج صدری هاشمی آقاجانیان 10 کیلوگرم بسته 10 کیلوگرم 4 بسته 1,515,000 1,325,000 12.5% 14.3%
728 6269683800015 برنج صدری هاشمی آقاجانیان 5 کیلوگرم کیسه 5 کیلوگرم 6 کیسه 810,000 695,000 14.2% 16.5%
729 6261107004573 برنج طارم گلستان 10 کیلوگرم کیسه 10 کیلوگرم 4 کیسه 1,499,000 1,360,000 9.3% 10.2%
730 6261107034792 برنج طارم ممتاز معطر شکسته گلستان 4.5 کیلوگرم بسته 4.5 کیلوگرم 4 بسته 364,000 393,000 -8% -7.4%
731 6261107004603 برنج طارم ممتاز معطر گلستان 1 کیلوگرم - پروموشن ویژه محدود کارتن 12 عددی 1 کارتن 129,990 131,900 -1.5% -1.4%
732 6261107029378 برنج طارم ممتاز معطر گلستان 2.26 کیلوگرم بسته 2.26 کیلوگرم 6 بسته 293,750 308,000 -4.9% -4.6%
733 6261107029361 برنج طارم ممتاز معطر گلستان 4.5 کیلوگرم کیسه 4.5 کیلوگرم 6 کیسه 674,700 613,900 9% 9.9%
734 6262754012775 برنج طارم هاشمی ممتاز طبیعت 10 کیلوگرم کیسه 10 کیلوگرم 4 کیسه 1,399,000 1,200,000 14.2% 16.6%
735 6262754012607 برنج فجر هایلی کیسه 10 کیلوگرمی کیسه 10 کیلوگرم 4 کیسه 1,150,000 930,000 19.1% 23.7%
736 6261107031449 برنج مجلسی معطر سورت شده پردیس 10 کیلوگرم کیسه 10 کیلوگرم 4 کیسه 1,050,000 965,000 8.1% 8.8%
737 6261107035195 برنج هاشمی پردیس 10 کیلوگرم کیسه 10 کیلوگرم 4 کیسه 1,480,000 1,410,000 4.7% 5%
738 6269346000073 برنج هاشمی معطر گیلان سرازارع 10 کیلوگرم کیسه 10 کیلوگرم 4 کیسه 1,365,000 1,170,000 14.3% 16.7%
739 6269346000080 برنج هاشمی معطر گیلان سرازارع 5 کیلوگرم کیسه 5 کیلوگرم 6 کیسه 682,500 585,000 14.3% 16.7%
740 6268085600612 برنج هندی دانه بلند 1121 کشتی نشان 10 کیلوگرم کیسه 10 کیلوگرم 4 کیسه 640,000 565,000 11.7% 13.3%
741 6262754001434 برنج هندی دانه بلند هایلی 10 کیلوگرم کیسه 10 کیلوگرم 4 کیسه 685,000 554,000 19.1% 23.6%
742 6262754001588 برنج هندی درجه یک بخشایش 10 کیلوگرم کیسه 10 کیلوگرم 4 کیسه 585,000 560,000 4.3% 4.5%
743 سس 6260201112313 سس انبه فرمند 500 گرم بسته 9 عدد 1 بسته 72,000 61,500 14.6% 17.1%
744 6260037302797 سس ایتالیایی بیژن 520 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 29,900 33,400 -11.7% -10.5%
745 6260201111187 سس توت فرنگی فرمند 500 گرم بسته 9 عدد 1 بسته 72,000 61,500 14.6% 17.1%
746 6260037310204 سس خردل بیژن 255 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 43,900 37,500 14.6% 17.1%
747 6261135101039 سس خردل ملایم فامیلا مقدار 420 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 56,500 51,000 9.7% 10.8%
748 6260037302834 سس سالاد با پنیر بیژن 500 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 49,900 54,000 -8.2% -7.6%
749 6260037302827 سس سالاد بالزامیک بیژن 500 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 49,900 42,500 14.8% 17.4%
750 6262004910240 سس سالاد دیپ گاردن کاله 470 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 56,000 48,000 14.3% 16.7%
751 6260037300366 سس سیب‌زمینی بیژن 260 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 29,900 33,400 -11.7% -10.5%
752 6262004909541 سس سیر کاله 450 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 55,000 50,000 9.1% 10%
753 23100010147 سس شکلات تلخ سوربن 500 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 116,000 105,500 9.1% 10%
754 23100010165 سس شکلات شیری سوربن 500 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 109,000 99,000 9.2% 10.1%
755 6262147003243 سس شکلات فندقی سوربن 500 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 126,000 114,500 9.1% 10%
756 6260201101133 سس شکلاتی فرمند 500 گرم کارتن 9 عدد 1 کارتن 87,000 74,500 14.4% 16.8%
757 6260037310020 سس فرانسوی بیژن 255 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 38,900 33,400 14.1% 16.5%
758 6260037302780 سس فرانسوی بیژن 500 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 62,900 54,000 14.1% 16.5%
759 6260460740210 سس فرانسویی روژین 420 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 43,400 37,000 14.7% 17.3%
760 6261135100940 سس کچاپ تند و آتشین فامیلا 530 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 41,000 37,000 9.8% 10.8%
761 6260037301295 سس گوجه فرنگی تند بیژن 550 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 41,900 44,500 -6.2% -5.8%
762 6262004900081 سس گوجه فرنگی کچاپ کاله 630 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 47,500 40,000 15.8% 18.8%
763 6260037300144 سس گوجه‌فرنگی (کچاپ) تک نفره بیژن 20 گرم کارتن 250 عدد 1 کارتن 1,000 900 10% 11.1%
764 6260037310006 سس گوجه‌فرنگی بیژن 290 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 31,900 27,400 14.1% 16.4%
765 6260037302346 سس گوجه‌فرنگی بیژن 400 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 38,900 33,400 14.1% 16.5%
766 6260037301288 سس گوجه‌فرنگی بیژن 550 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 49,900 42,500 14.8% 17.4%
767 6260037310129 سس گوجه‌فرنگی تند بیژن 290 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 32,900 28,000 14.9% 17.5%
768 6260460700078 سس گوجه‌فرنگی روژین 460 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 29,900 25,500 14.7% 17.3%
769 6260037302568 سس گوجه‌فرنگی زیتون بیژن 550 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 51,900 44,500 14.3% 16.6%
770 6260037302810 سس ماست بیژن 500 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 62,900 54,000 14.1% 16.5%
771 6260037302766 سس مایونز با چربی کاهش‌یافته بیژن 500 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 49,900 54,000 -8.2% -7.6%
772 23100010140 سس مایونز بیژن 240 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 37,900 41,000 -8.2% -7.6%
773 6260037310051 سس مایونز بیژن 250 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 38,900 33,400 14.1% 16.5%
774 6260037310075 سس مایونز بیژن 460 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 79,900 68,500 14.3% 16.6%
775 6260037300311 سس مایونز بیژن 960 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 129,900 137,500 -5.9% -5.5%
776 6260037302773 سس مایونز چیلی بیژن 440 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 62,900 54,000 14.1% 16.5%
777 6260460700450 سس مایونز روژین 420 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 41,400 35,500 14.3% 16.6%
778 6260037302285 سس مایونز زیرو بیژن 265 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 38,900 33,400 14.1% 16.5%
779 6260037302841 سس مایونز سیر بیژن 500 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 49,900 54,000 -8.2% -7.6%
780 6261182000842 سس مایونز شیلتون 460 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 49,900 37,500 24.8% 33.1%
781 6262004906816 سس مایونز کاله 900 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 110,000 100,000 9.1% 10%
782 6260037300892 سس مایونز کم چرب بیژن 1 کیلوگرم بسته 6 عدد 1 بسته 119,900 125,400 -4.6% -4.4%
783 6260037310143 سس مایونز کم‌چرب بیژن 250 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 34,900 38,600 -10.6% -9.6%
784 6260037300885 سس مایونز کم‌چرب بیژن 480 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 73,900 63,500 14.1% 16.4%
785 6261135100742 سس مایونز کم‌چرب فامیلا بسته 12 عدد 1 بسته 52,500 47,500 9.5% 10.5%
786 6261198012082 سس مایونز مهرام 630 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 107,000 94,000 12.1% 13.8%
787 6260037310082 سس هزار جزیره بیژن 260 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 38,900 33,400 14.1% 16.5%
788 23100010208 سس هزار جزیره تک نفره بیژن 20 گرم کارتن 250 عدد 1 کارتن 2,000 1,650 17.5% 21.2%
789 6262004900173 سس هزار جزیره کاله 450 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 56,000 50,500 9.8% 10.9%
790 6260037302803 سس هزارجزیره بیژن 510 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 62,900 54,000 14.1% 16.5%
791 6260460740296 سس هزارجزیره روژین مقدار 420 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 43,400 37,000 14.7% 17.3%
792 مایع ظرفشویی 6260105005087 پودر ماشین ظرفشویی رایحه لیمو پریل 1 کیلوگرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 129,932 118,000 9.2% 10.1%
793 6260105004547 ژل ماشین ظرفشویی پریل 1 کیلوگرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 242,147 215,500 11% 12.4%
794 6260105005094 مایع جلادهنده ماشین ظرفشویی پریل 750 میلی‌لیتر کارتن 8 عدد 1 کارتن 98,345 89,000 9.5% 10.5%
795 6260105005322 مایع ظرفشویی Hygiene آب سرد پریل 1 کیلوگرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 51,686 46,000 11% 12.4%
796 6260010507805 مایع ظرفشویی پرتقال اوه 3750 گرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 141,390 128,500 9.1% 10%
797 23020010169 مایع ظرفشویی پرتقال توسرخ گلرنگ 1 کیلوگرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 36,400 32,300 11.3% 12.7%
798 6260010507577 مایع ظرفشویی پرتقال توسرخ گلرنگ 3.5 کیلوگرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 125,500 111,500 11.2% 12.6%
799 23020010159 مایع ظرفشویی پرتقال دورتو 1000 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 48,540 41,700 14.1% 16.4%
800 6263430600217 مایع ظرفشویی پرتقال دورتو 3750 گرم کارتن 4 عدد 2 کارتن 176,610 151,800 14% 16.3%
801 6263430602044 مایع ظرفشویی پرتقال دورتو 750 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 44,070 37,900 14% 16.3%
802 6262825800409 مایع ظرفشویی پرتقال گلد اکتیو 750 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 43,000 38,000 11.6% 13.2%
803 6260105006046 مایع ظرفشویی پرتقال و گریپ‌فروت ULTRA آب سرد پریل 1 کیلوگرم کارتن 15 عدد 1 کارتن 51,686 46,000 11% 12.4%
804 6260105006015 مایع ظرفشویی پرتقال و گریپ‌فروت ULTRA آب سرد پریل 3.75 کیلوگرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 178,000 158,400 11% 12.4%
805 6260105006206 مایع ظرفشویی پریل طلایی 1 لیتری کارتن 15 عدد 1 کارتن 60,538 55,000 9.1% 10.1%
806 6263430600415 مایع ظرفشویی تمشک دورتو 1000 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 48,540 41,700 14.1% 16.4%
807 6263430600422 مایع ظرفشویی تمشک دورتو 3750 گرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 176,610 151,800 14% 16.3%
808 6263430602082 مایع ظرفشویی تمشک دورتو 750 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 44,070 37,900 14% 16.3%
809 6260010505511 مایع ظرفشویی توت فرنگی اوه 3750 گرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 141,390 128,500 9.1% 10%
810 6263430600279 مایع ظرفشویی سیب دورتو 1000 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 48,540 41,700 14.1% 16.4%
811 6263430600286 مایع ظرفشویی سیب دورتو 3750 گرم کارتن 4 عدد 2 کارتن 176,610 151,800 14% 16.3%
812 6263430602006 مایع ظرفشویی سیب دورتو 750 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 44,070 37,900 14% 16.3%
813 6262825806739 مایع ظرفشویی سیلور اکتیو بنفش 2 کیلوگرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 98,300 87,000 11.5% 13%
814 6262825809549 مایع ظرفشویی سیلور اکتیو بنفش 3.5 کیلوگرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 165,800 147,500 11% 12.4%
815 6262825806708 مایع ظرفشویی سیلور اکتیو بنفش 750 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 37,900 33,500 11.6% 13.1%
816 6262825806746 مایع ظرفشویی سیلور اکتیو سبز 2 کیلوگرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 98,300 87,000 11.5% 13%
817 6262825809563 مایع ظرفشویی سیلور اکتیو سبز 3.5 کیلوگرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 165,800 147,500 11% 12.4%
818 6262825806692 مایع ظرفشویی سیلور اکتیو سبز 750 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 37,900 33,500 11.6% 13.1%
819 6262825806722 مایع ظرفشویی سیلور اکتیو قرمز 2 کیلوگرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 98,300 87,000 11.5% 13%
820 6262825809556 مایع ظرفشویی سیلور اکتیو قرمز 3.5 کیلوگرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 165,800 147,500 11% 12.4%
821 6262825806715 مایع ظرفشویی سیلور اکتیو قرمز 750 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 37,900 33,500 11.6% 13.1%
822 6261643606385 مایع ظرفشویی صورتی گلی 4 کیلوگرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 121,710 104,500 14.1% 16.5%
823 6260105005193 مایع ظرفشویی طلایی پریل 3.75 کیلوگرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 198,800 186,500 6.2% 6.6%
824 6260105006039 مایع ظرفشویی لاوندر ULTRA آب سرد پریل 1 کیلوگرم کارتن 15 عدد 1 کارتن 51,686 46,000 11% 12.4%
825 6260105006008 مایع ظرفشویی لاوندر ULTRA آب سرد پریل 3.75 کیلوگرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 178,000 158,400 11% 12.4%
826 6260010507799 مایع ظرفشویی لیمو اوه 3750 گرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 141,390 128,500 9.1% 10%
827 6260105006022 مایع ظرفشویی لیمو ULTRA آب سرد پریل 1 کیلوگرم کارتن 15 عدد 1 کارتن 51,686 46,000 11% 12.4%
828 6260105005995 مایع ظرفشویی لیمو ULTRA آب سرد پریل 3.75 کیلوگرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 178,000 158,400 11% 12.4%
829 6260105005148 مایع ظرفشویی لیمو پریل 1 کیلوگرم کارتن 15 عدد 1 کارتن 41,559 37,500 9.8% 10.8%
830 6260105005155 مایع ظرفشویی لیمو پریل 3.75 کیلوگرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 140,422 137,600 2% 2.1%
831 6263430600347 مایع ظرفشویی لیمو دورتو 1000 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 48,540 41,700 14.1% 16.4%
832 6263430600354 مایع ظرفشویی لیمو دورتو 3750 گرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 176,610 151,800 14% 16.3%
833 6263430601962 مایع ظرفشویی لیمو دورتو 750 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 44,070 37,900 14% 16.3%
834 6260010530919 مایع ظرفشویی لیمو گلرنگ 1 کیلوگرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 36,400 32,300 11.3% 12.7%
835 6260010501421 مایع ظرفشویی لیمو گلرنگ 3.5 کیلوگرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 125,500 111,500 11.2% 12.6%
836 6260105005209 نمک ماشین ظرفشویی پریل 2 کیلوگرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 80,760 71,500 11.5% 13%
837 مایع لباس‌شویی 6260010502046 مایع لباسشویی اچ دی سافتلن 1 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 57,940 51,500 11.1% 12.5%
838 6260526403370 مایع لباسشویی حساس کامفورت 1.1 کیلوگرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 69,400 59,500 14.3% 16.6%
839 6262825806388 مایع لباس مشکی اکتیو 1.5 کیلوگرم کارتن 9 عدد 1 کارتن 72,000 65,500 9% 9.9%
840 6260105005001 مایع لباسشویی آبی پرسیل 1.1 کیلوگرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 79,715 76,500 4% 4.2%
841 6260105005018 مایع لباسشویی آبی پرسیل 2.7 کیلوگرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 186,910 179,400 4% 4.2%
842 23020040069 مایع لباسشویی آبی سافتلن 2 لیتر کارتن 6 عدد 1 کارتن 108,260 96,000 11.3% 12.8%
843 6262825801017 مایع لباسشویی آبی وسبز اکتیو 2.5 لیتر کارتن 6 عدد 1 کارتن 135,723 120,000 11.6% 13.1%
844 6260010502077 مایع لباسشویی اچ دی پلاس سافتلن 2 کیلوگرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 108,260 96,000 11.3% 12.8%
845 6260526425051 مایع لباسشویی اکتیو امو 2.7 کیلوگرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 198,300 170,500 14% 16.3%
846 6261101158043 مایع لباسشویی البسه مشکی سپید 1 کیلوگرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 44,600 40,500 9.2% 10.1%
847 6260010501889 مایع لباسشویی HD سبز سافتلن 2 لیتر کارتن 6 عدد 1 کارتن 108,260 96,000 11.3% 12.8%
848 6260105005025 مایع لباسشویی بنفش پرسیل 1.1 کیلوگرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 79,715 76,500 4% 4.2%
849 6260105005032 مایع لباسشویی بنفش پرسیل 2.7 کیلوگرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 186,910 179,400 4% 4.2%
850 6260010502602 مایع لباسشویی بنفش سافتلن 2 لیتر کارتن 6 عدد 1 کارتن 108,260 96,000 11.3% 12.8%
851 6262825805664 مایع لباسشویی پلی واش آبی اکتیو 1.5 لیتر کارتن 9 عدد 1 کارتن 85,042 75,500 11.2% 12.6%
852 6262825805671 مایع لباسشویی پلی واش اکتیو 2.5 کیلوگرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 137,672 122,500 11% 12.4%
853 6262825805688 مایع لباسشویی پلی واش بنفش اکتیو 1.5 لیتر کارتن 9 عدد 1 کارتن 85,042 75,500 11.2% 12.6%
854 6262825805695 مایع لباسشویی پلی واش بنفش اکتیو 2.5 لیتر کارتن 6 عدد 1 کارتن 137,672 122,500 11% 12.4%
855 6260526403318 مایع لباسشویی حساس کامفورت 2.7 کیلوگرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 165,300 142,000 14.1% 16.4%
856 6260105006237 مایع لباسشویی دستی پرسیل 1 کیلوگرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 72,468 65,500 9.6% 10.6%
857 6260526424870 مایع لباسشویی رنگی امو 1.1 کیلوگرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 83,300 69,000 17.2% 20.7%
858 6260526424894 مایع لباسشویی رنگی امو 2.7 کیلوگرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 198,300 170,500 14% 16.3%
859 23020040128 مایع لباسشویی رنگی کامفورت 1.1 کیلوگرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 69,400 59,500 14.3% 16.6%
860 6260105003908 مایع لباسشویی ژل پریمیوم پرسیل 2.4 کیلوگرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 239,146 229,500 4% 4.2%
861 6260105003892 مایع لباسشویی ژل پریمیوم پرسیل 900 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 96,676 92,800 4% 4.2%
862 6260010502619 مایع لباسشویی سافتلن 3 لیتر کارتن 6 عدد 1 کارتن 153,480 139,600 9% 9.9%
863 23020040112 مایع لباسشویی سبز اکتیو 1.5 لیتر کارتن 9 عدد 1 کارتن 82,700 73,500 11.1% 12.5%
864 6260105005049 مایع لباسشویی سبز پرسیل 1.1 کیلوگرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 79,715 76,500 4% 4.2%
865 6260105005056 مایع لباسشویی سبز پرسیل 2.7 کیلوگرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 186,910 179,400 4% 4.2%
866 6261101158128 مایع لباسشویی سپید 3 کیلوگرم کارتن 4 عدد 2 کارتن 136,400 124,100 9% 9.9%
867 6261101158098 مایع لباسشویی سپید 3 مقدار 1 کیلوگرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 44,600 40,500 9.2% 10.1%
868 6261101158067 مایع ‌لباسشویی سپید البسه رنگی 1 کیلوگرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 44,600 40,500 9.2% 10.1%
869 6262825800997 مایع لباسشویی سرخابی اکتیو 1.5 لیتر کارتن 9 عدد 1 کارتن 82,700 73,500 11.1% 12.5%
870 6262825801024 مایع لباسشویی سرخابی اکتیو 2.5 کیلوگرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 135,700 116,700 14% 16.3%
871 6262825801048 مایع لباسشویی مشکی اکتیو 1.5 لیتر کارتن 9 عدد 1 کارتن 72,013 64,000 11.1% 12.5%
872 6262825801055 مایع لباسشویی مشکی اکتیو 2.5 لیتر کارتن 6 عدد 1 کارتن 119,885 106,500 11.2% 12.6%
873 6260526424955 مایع لباسشویی مشکی امو 2.7 کیلوگرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 198,300 170,500 14% 16.3%
874 6260526424931 مایع لباسشویی مشکی امو 1.1 کیلوگرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 83,300 69,000 17.2% 20.7%
875 6260105005063 مایع لباسشویی مشکی پرسیل 1 کیلوگرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 72,468 69,500 4.1% 4.3%
876 6260105005070 مایع لباسشویی مشکی پرسیل 2.7 کیلوگرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 186,910 179,400 4% 4.2%
877 6260010502022 مایع لباسشویی مشکی سافتلن 2 لیتر کارتن 6 عدد 1 کارتن 108,260 96,000 11.3% 12.8%
878 6260010502039 مایع لباسشویی مشکی سافتلن 3 لیتر کارتن 4 عدد 1 کارتن 153,400 136,500 11% 12.4%
879 6261101158104 مایع لباسشویی مشکی سپید 3 کیلوگرم کارتن 4 عدد 2 کارتن 130,600 116,200 11% 12.4%
880 6260526403356 مایع لباسشویی مشکی کامفورت 1.1 کیلوگرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 69,300 59,500 14.1% 16.5%
881 23020040127 مایع لباسشویی مشکی کامفورت 2.7 کیلوگرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 165,300 142,000 14.1% 16.4%
882 6260010502633 مایع نرم‌کننده حوله و لباس طلایی سافتلن 2 لیتر کارتن 6 عدد 1 کارتن 77,990 67,000 14.1% 16.4%
883 6262825800119 نرم کننده صورتی اکتیو 1.5 لیتر کارتن 9 عدد 1 کارتن 54,165 48,000 11.4% 12.8%
884 6262825800140 نرم کننده طلایی اکتیو 1.5 لیتر کارتن 6 عدد 1 کارتن 56,735 50,000 11.9% 13.5%
885 6262825809723 نرم کننده طلایی اکتیو 2.5 لیتر کارتن 6 عدد 1 کارتن 83,450 74,000 11.3% 12.8%
886 چای دمی 23040010221 بسته ترکیبی 6 طعم چای سبز دوغزال مقدار هر بسته 100 گرم بسته 6 عدد 2 بسته 335,400 316,000 5.8% 6.1%
887 6260026100977 چای ارل‌گری با عطری قوی‌تر شهرزاد 500 گرم کارتن 10 عدد 1 کارتن 319,900 290,000 9.3% 10.3%
888 6260026100649 چای دارچین شهرزاد 500 گرم کارتن 10 عدد 1 کارتن 319,900 290,000 9.3% 10.3%
889 23040010226 چای سبز شکسته دوغزال 100 گزم کارتن 15 عدد 1 کارتن 58,700 56,300 4.1% 4.3%
890 6262233100764 چای سبز و نعناع دوغزال 100 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 55,900 52,500 6.1% 6.5%
891 6260026101042 چای سیاه (کله مورچه) شهرزاد 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 114,900 75,000 34.7% 53.2%
892 6260026120357 چای سیاه (کله مورچه) شهرزاد 500 گرم کارتن 10 عدد 1 کارتن 224,900 204,000 9.3% 10.2%
893 6260026120036 چای سیاه ارل گری شهرزاد 500 گرم کارتن 10 عدد 1 کارتن 319,900 290,000 9.3% 10.3%
894 6261107015715 چای سیاه ارل‌گری توینینگز 450 گرم کارتن 10 عدد 1 کارتن 287,900 285,000 1% 1%
895 6262233100894 چای سیاه ارل‌گری معطر جیهان 500 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 199,800 181,000 9.4% 10.4%
896 6262233101365 چای سیاه با تکه‌های دارچین و هل دوغزال 100 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 102,400 96,000 6.3% 6.7%
897 6262233101778 چای سیاه با تکه‌های دارچین و هل دوغزال 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 383,900 360,500 6.1% 6.5%
898 23040010176 چای سیاه باروتی طلایی قوطی فلزی دوغزال 400 گرم کارتن 10 عدد 1 کارتن 399,900 375,500 6.1% 6.5%
899 23040010224 چای سیاه باروتی ممتاز زرین هندوستان دوغزال 10 کیلوگرم کارتن 10 کیلوگرم 1 کارتن 4,450,000 4,049,000 9% 9.9%
900 6262233100818 چای سیاه خارجی با طعم هل دوغزال 500 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 328,900 299,000 9.1% 10%
901 6262233101280 چای سیاه خارجی دوغزال قوطی فلزی 400 گرم (دارای قاشق هدیه) کارتن 10 عدد 1 کارتن 473,500 445,000 6% 6.4%
902 23040010102 چای سیاه خارجی کلاسیک دوغزال 100 گرم بسته 24 عدد 1 بسته 75,600 71,000 6.1% 6.5%
903 6267427600013 چای سیاه خارجی کلاسیک دوغزال 250 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 181,600 163,000 10.2% 11.4%
904 6262233100078 چای سیاه خارجی کلاسیک دوغزال 500 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 319,900 295,000 7.8% 8.4%
905 6262233100108 چای سیاه خارجی معطر دوغزال 100 گرم بسته 24 عدد 1 بسته 75,600 71,000 6.1% 6.5%
906 6267427612344 چای سیاه خارجی معطر دوغزال 250 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 181,600 163,000 10.2% 11.4%
907 6262233100085 چای سیاه خارجی معطر دوغزال 500 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 319,900 295,000 7.8% 8.4%
908 6261107015760 چای سیاه سنتی انگلیسی توینینگز 450 گرم کارتن 10 عدد 1 کارتن 287,900 285,000 1% 1%
909 23040010225 چای سیاه شکسته ممتاز زرین هندوستان دوغزال 10 کیلوگرم کارتن 10 کیلوگرم 1 کارتن 6,200,000 5,640,000 9% 9.9%
910 23040010223 چای سیاه قلم هندوستان ممتاز دوغزال 10 کیلوگرم کارتن 10 کیلوگرم 1 کارتن 3,850,000 3,500,000 9.1% 10%
911 6262233100115 چای سیاه قلمی دوغزال 450 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 300,700 282,500 6.1% 6.4%
912 6260026101141 چای سیاه کلاسیک هندوستان شهرزاد 500 گرم کارتن 10 عدد 1 کارتن 299,900 272,500 9.1% 10.1%
913 6262233101297 چای سیاه معطر سیلان دوغزال قوطی فلزی 400 گرم (دارای قاشق هدیه) کارتن 10 عدد 1 کارتن 473,500 445,000 6% 6.4%
914 6261107023512 چای سیاه معطر گلستان 100 گرم کارتن 25 عدد 1 کارتن 58,900 53,000 10% 11.1%
915 6261107023611 چای سیاه معطر گلستان 500 گرم کارتن 10 عدد 1 کارتن 249,900 275,000 -10% -9.1%
916 6267427655556 چای سیاه ممتاز خارجی با طعم هل طلایی دوغزال 250 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 215,000 202,000 6% 6.4%
917 6261107021020 چای سیاه ممتاز هندوستان گلستان 100 گرم کارتن 25 عدد 1 کارتن 58,900 50,500 14.3% 16.6%
918 6262233101396 چای سیاه و تکه‌های بهار نارنج و گل محمدی دوغزال 100 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 79,900 75,000 6.1% 6.5%
919 6262233101372 چای سیاه و تکه‌های گل محمدی و هل دوغزال 100 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 102,400 96,000 6.3% 6.7%
920 6262233101389 چای سیاه همراه با تکه‌های زعفران و هل دوغزال 100 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 129,900 122,000 6.1% 6.5%
921 6262233100009 چای سیاه همراه با تکه‌های زعفران و هل دوغزال 400 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 499,900 469,500 6.1% 6.5%
922 6260026101066 چای شکسته معطر مشکی شهرزاد 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 214,900 152,000 29.3% 41.4%
923 6260026101059 چای شکسته هندوستان قرمز شهرزاد 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 214,900 152,000 29.3% 41.4%
924 6261107022010 چای صبحانه گلستان 100 گرم کارتن 25 عدد 1 کارتن 32,900 31,000 5.8% 6.1%
925 6261107022119 چای صبحانه گلستان 500 گرم کارتن 10 عدد 1 کارتن 169,900 154,500 9.1% 10%
926 6260026100809 چای طلایی دارجلینگ آسام شهرزاد 500 گرم کارتن 10 عدد 1 کارتن 319,900 290,000 9.3% 10.3%
927 6262233101273 چای طلایی دوغزال 500 گرم بسته 10 عدد 1 بسته 434,900 395,000 9.2% 10.1%
928 6260026100014 چای کلکته هندوستان شهرزاد 500 گرم کارتن 10 عدد 1 کارتن 319,900 290,000 9.3% 10.3%
929 6260026101523 چای کله مورچه قوطی فلزی شهرزاد 400 گرم کارتن 8 عدد 1 کارتن 128,900 121,500 5.7% 6.1%
930 6260026100380 چای کیسه‌ای کلاسیک شهرزاد انولوپ‌دار 50 عددی کارتن 12 عدد 1 کارتن 96,900 88,000 9.2% 10.1%
931 6261107021129 چای ممتاز هندوستان گلستان 500 گرم کارتن 10 عدد 1 کارتن 319,900 280,000 12.5% 14.3%
932 6260026100632 چای هندوستان با طعم هل شهرزاد 500 گرم کارتن 10 عدد 1 کارتن 319,900 290,000 9.3% 10.3%
933 پنیر 6260720205220 پنیر سفید دانمارکی پگاه 520 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 78,000 70,900 9.1% 10%
934 6260161535900 پنیر ماسکارپونه کاله 1 کیلوگرم بسته 4 عدد 2 بسته 175,000 150,000 14.3% 16.7%
935 6260007453474 پنیر اعلاء پگاه 400 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 65,000 59,000 9.2% 10.2%
936 23060050143 پنیر بلغاری چرب پگاه 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 115,000 104,500 9.1% 10%
937 6260007450367 پنیر بلغاری چرب پگاه 800 گرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 216,000 196,500 9% 9.9%
938 6260161536334 پنیر پرچرب لبنه آنا کاله 1 کیلوگرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 145,000 124,500 14.1% 16.5%
939 6260161524935 پنیر پرچرب لبنه آنا کاله 750 گرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 110,000 94,500 14.1% 16.4%
940 6260653701905 پنیر پروبیوتیک پگاه 400 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 115,000 86,400 24.9% 33.1%
941 6260007452248 پنیر پروبیوتیک پگاه مقدار 400 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 58,500 53,000 9.4% 10.4%
942 23060050097 پنیر پرورده پگاه گلپایگان بسته 8 عددی 140 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 44,300 40,300 9% 9.9%
943 23060050124 پنیر تازه کم‌چرب (رژیمی) پگاه 350 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 100,000 90,000 10% 11.1%
944 6260007410521 پنیر تازه نسبتاً چرب گلپایگان پگاه 800 گرم کارتن 8 عدد 1 کارتن 165,000 150,000 9.1% 10%
945 6260007411856 پنیر خامه‌ای پگاه 100 گرم بسته 30 عدد 1 بسته 16,500 15,000 9.1% 10%
946 6260007411757 پنیر خامه‌ای پگاه 200 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 32,000 29,100 9.1% 10%
947 6260007451722 پنیر خامه‌ای پگاه 400 گرم بسته 24 عدد 1 بسته 62,500 56,500 9.6% 10.6%
948 6260161546685 پنیر خامه‌ای ویلی کاله 1 کیلوگرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 158,000 135,500 14.2% 16.6%
949 6260161528797 پنیر خامه‌ای ویلی کاله مقدار 350 گرم کارتن 20 عدد 2 کارتن 67,000 60,900 9.1% 10%
950 6260007460649 پنیر رسیده در آب نمک با طعم لیقوانی پگاه 200 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 61,000 55,500 9% 9.9%
951 23060050151 پنیر رسیده در آب نمک با طعم لیقوانی پگاه 800 گرم کارتن 8 عدد 1 کارتن 230,000 209,000 9.1% 10%
952 6260007451067 پنیر رسیده در آب نمک با طعم لیقوانی چرب پگاه 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 132,000 107,000 18.9% 23.4%
953 6260161554383 پنیر زیره پنج ستاره آمل کاله 400 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 65,000 59,000 9.2% 10.2%
954 6260007410309 پنیر سفید ایرانی پگاه 100 گرم کارتن 24 عدد 2 کارتن 14,000 13,000 7.1% 7.7%
955 6260007410378 پنیر سفید ایرانی نسبتاً چرب پگاه 450 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 50,400 45,800 9.1% 10%
956 6260007460687 پنیر سفید پگاه 400 گرم بسته 24 عدد 1 بسته 44,400 39,500 11% 12.4%
957 6260161564429 پنیر سفید تازه تی فتا کاله 400 گرم بسته 20 عدد 1 بسته 48,000 42,700 11% 12.4%
958 6260918600059 پنیر سفید تازه روزانه 515 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 81,000 70,000 13.6% 15.7%
959 6260161525277 پنیر سنتی گوسفندی پرچرب تی فتا کاله 400 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 149,500 136,000 9% 9.9%
960 6260661004333 پنیر فتا دوشه هراز 400 گرم بسته 10 عدد 2 بسته 51,800 44,500 14.1% 16.4%
961 6260007451487 پنیر کاتیج رسیده در آب نمک پگاه 800 گرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 150,000 139,500 7% 7.5%
962 6260007465842 پنیر کره‌ای پگاه 180 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 40,000 35,400 11.5% 13%
963 6260007451463 پنیر کم‌نمک و کم‌چرب پگاه گلپایگان 400 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 48,000 43,600 9.2% 10.1%
964 6260103703299 پنیر کوزه پگاه 200 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 65,000 59,000 9.2% 10.2%
965 23060050194 پنیر گوسفندی پگاه 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 136,000 123,500 9.2% 10.1%
966 23060050150 پنیر لاکتیکی پگاه گلپایگان 300 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 55,000 50,000 9.1% 10%
967 6260707405674 پنیر لاکتیکی زیارت پگاه 300 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 46,800 42,500 9.2% 10.1%
968 6260707404707 پنیر لاکتیکی زیارت پگاه 400 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 68,000 61,500 9.6% 10.6%
969 23060050191 پنیر لاکتیکی زیره‌ای زیارت پگاه 280 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 49,000 44,500 9.2% 10.1%
970 23060050145 پنیر لاکتیکی کنجدی زیارت پگاه 280 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 49,000 44,500 9.2% 10.1%
971 6261307403244 پنیر لبنه آلیما 750 گرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 115,000 98,000 14.8% 17.3%
972 6260161535665 پنیر لبنه آنا کاله 350 گرم کارتن 20 عدد 2 کارتن 55,000 48,500 11.8% 13.4%
973 23060050193 پنیر لبنه پگاه 200 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 31,000 28,200 9% 9.9%
974 6260707406091 پنیر لبنه پگاه 750 گرم کارتن 8 عدد 1 کارتن 96,000 85,400 11% 12.4%
975 6260161501424 پنیر ورقه‌ای پستو کاله 180 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 73,000 66,000 9.6% 10.6%
976 مایع دستشویی 23020020185 فوم دستشویی آبی اکتیو 500 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 42,159 37,500 11.1% 12.4%
977 6262825805626 فوم دستشویی با رایحه گل‌های بهاری اکتیو 500 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 42,159 37,500 11.1% 12.4%
978 6262825805411 فوم دستشویی بنفش اکتیو 500 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 42,159 37,500 11.1% 12.4%
979 6260526425785 مایع دستشویی Aqua sparkle لوکس 0.5 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 77,600 66,500 14.3% 16.7%
980 6260526425778 مایع دستشویی Aqua sparkle لوکس 1.5 لیتر کارتن 8 عدد 1 کارتن 165,500 142,000 14.2% 16.5%
981 6262825806913 مایع دستشویی آبی اکتیو 3750 گرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 158,850 136,600 14% 16.3%
982 6260526419104 مایع دستشویی deeply nourishing داو 0.5 لیتر شیرینک 4 عدد 1 شیرینک 91,600 78,500 14.3% 16.7%
983 6260526424719 مایع دستشویی Soft tuch لوکس 0.5 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 77,600 66,500 14.3% 16.7%
984 6260526425808 مایع دستشویی Soft tuch لوکس 1.5 لیتر کارتن 8 عدد 1 کارتن 165,500 142,000 14.2% 16.5%
985 6260526425839 مایع دستشویی Tempting whisper لوکس 0.5 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 77,600 66,500 14.3% 16.7%
986 6260526420667 مایع دستشویی Velvet touch لوکس 0.5 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 77,600 66,500 14.3% 16.7%
987 6260526424665 مایع دستشویی Velvet touch لوکس 1.5 لیتر کارتن 8 عدد 1 کارتن 165,500 142,000 14.2% 16.5%
988 6260031041555 مایع دستشویی با رایحه گل رز صحت 4 کیلوگرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 242,000 208,000 14% 16.3%
989 6262825806944 مایع دستشویی بنفش اکتیو 3750 گرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 158,850 136,600 14% 16.3%
990 6262825801352 مایع دستشویی حاوی شی باتر بنفش اکتیو 450 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 46,874 41,700 11% 12.4%
991 23020020123 مایع دستشویی حاوی شی باتر سبز اکتیو 450 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 46,874 41,700 11% 12.4%
992 6262825801345 مایع دستشویی حاوی شی‌باتر آبی اکتیو 450 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 46,874 41,700 11% 12.4%
993 23020020058 مایع دستشویی حاوی شی‌باتر صورتی اکتیو 450 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 46,874 41,700 11% 12.4%
994 6260526419111 مایع دستشویی خیار و چای سبز داو 0.5 لیتر شیرینک 4 عدد 1 شیرینک 91,600 78,500 14.3% 16.7%
995 6260526403462 مایع دستشویی رطوبت رسان داو 1.5 لیتر کارتن 8 عدد 1 کارتن 225,000 193,000 14.2% 16.6%
996 6262825807040 مایع دستشویی سبز اکتیو 3750 گرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 158,850 136,600 14% 16.3%
997 6262825807019 مایع دستشویی سفید اکتیو 3750 گرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 158,850 136,600 14% 16.3%
998 6260526419081 مایع دستشویی شی‌باتر داو 0.5 لیتر شیرینک 4 عدد 1 شیرینک 91,600 78,500 14.3% 16.7%
999 6262825806906 مایع دستشویی صدفی آبی اکتیو 2.5 لیتر کارتن 6 عدد 1 کارتن 116,650 103,800 11% 12.4%
1,000 6262825806807 مایع دستشویی صدفی آبی اکتیو 450 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 44,631 39,700 11% 12.4%
1,001 6260010507768 مایع دستشویی صدفی آبی اوه 3750 گرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 159,500 141,500 11.3% 12.7%
1,002 6262825806951 مایع دستشویی صدفی بنفش اکتیو 2.5 لیتر کارتن 6 عدد 1 کارتن 101,430 90,000 11.3% 12.7%
1,003 6262825806814 مایع دستشویی صدفی بنفش اکتیو 450 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 44,631 39,700 11% 12.4%
1,004 6262825807033 مایع دستشویی صدفی سبز اکتیو 2.5 لیتر کارتن 6 عدد 1 کارتن 116,650 103,800 11% 12.4%
1,005 6262825806838 مایع دستشویی صدفی سبز اکتیو 450 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 44,631 39,700 11% 12.4%
1,006 6262825807026 مایع دستشویی صدفی سفید اکتیو 2.5 لیتر کارتن 6 عدد 1 کارتن 116,650 103,000 11.7% 13.3%
1,007 6262825806791 مایع دستشویی صدفی سفید اکتیو 450 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 44,631 39,700 11% 12.4%
1,008 6260010507782 مایع دستشویی صدفی سفید اوه 3750 گرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 159,500 141,500 11.3% 12.7%
1,009 6260010507775 مایع دستشویی صدفی صورتی اوه 3750 گرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 159,500 141,500 11.3% 12.7%
1,010 6262825806968 مایع دستشویی صدفی قرمز اکتیو 2.5 لیتر کارتن 6 عدد 1 کارتن 116,650 103,800 11% 12.4%
1,011 6262825803226 مایع دستشویی صدفی قرمز اکتیو 450 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 44,631 39,700 11% 12.4%
1,012 6262825807002 مایع دستشویی قرمز اکتیو 3750 گرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 158,850 136,600 14% 16.3%
1,013 6262825806975 مایع دستشویی کرمی آلوئه‌ورا اکتیو 2 کیلوگرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 122,950 109,400 11% 12.4%
1,014 6262825806982 مایع دستشویی کرمی انار اکتیو 2 کیلوگرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 122,950 109,400 11% 12.4%
1,015 6262825806999 مایع دستشویی کرمی گل و انجیر اکتیو 2 کیلوگرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 122,950 109,400 11% 12.4%
1,016 کیک و کلوچه 6269376902088 رولت کیک وانیلی با کرم خامه کیک میک مزمز ((پروموشن)) جعبه 18 عدد 1 جعبه 11,000 8,300 24.5% 32.5%
1,017 6269376902071 رولت کیک وانیلی با کرم کاکائو کیک میک مزمز ((پروموشن)) جعبه 18 عدد 1 جعبه 11,000 8,300 24.5% 32.5%
1,018 6269376901845 کاپ کیک روغنی با طعم پرتقال 2 عددی کیک میک مزمز ((پروموشن)) کارتن 24 عدد 1 کارتن 11,000 8,300 24.5% 32.5%
1,019 6269376901869 کاپ کیک روغنی با طعم توت فرنگی 2 عددی کیک میک مزمز ((پروموشن)) کارتن 24 عدد 1 کارتن 11,000 8,300 24.5% 32.5%
1,020 6269376901852 کاپ کیک روغنی با طعم موز 2 عددی کیک میک مزمز ((پروموشن)) کارتن 24 عدد 1 کارتن 11,000 8,300 24.5% 32.5%
1,021 6269376901357 کاپ کیک وانیلی با کرم خامه 2 عددی کیک میک مزمز کارتن 24 عدد 1 کارتن 12,000 9,100 24.2% 31.9%
1,022 6260101402590 کروسان آلبالو شیبابا 50 گرم کارتن 36 عدد 1 کارتن 16,000 10,500 34.4% 52.4%
1,023 6263041003056 کروسان شکلاتی پچ پچ 50 گرم کارتن 36 عدد 1 کارتن 16,000 12,800 20% 25%
1,024 6260101402576 کروسان فندقی کاکائویی شیبابا 50 گرم کارتن 36 عدد 1 کارتن 16,000 10,500 34.4% 52.4%
1,025 6260101402569 کروسان کاکائویی شیبابا 50 گرم کارتن 36 عدد 1 کارتن 16,000 10,500 34.4% 52.4%
1,026 6260001139107 کلوچه با مغز گردو لاهیجان لیلتین ۲ عددی ۹۰ گرم کارتن 50 عدد 1 کارتن 14,000 7,000 50% 100%
1,027 6260501000648 کلوچه با مغز گردویی نادری 65 گرم کارتن 36 عدد 1 کارتن 6,000 5,400 10% 11.1%
1,028 6260812000122 کلوچه با مغزی طعم نارگیل نادی 100 گرم کارتن 50 عدد 1 کارتن 12,000 8,500 29.2% 41.2%
1,029 6260501001690 کلوچه با مغزی نارگیل نادری 100 گرم کارتن 50 عدد 1 کارتن 12,000 9,700 19.2% 23.7%
1,030 6269376901609 کیک اسفنجی وانیلی با مغزی کرم خامه کیک میک مزمز کارتن 24 عدد 1 کارتن 8,000 6,000 25% 33.3%
1,031 6269376901616 کیک اسفنجی وانیلی با مغزی کرم کاکائو کیک میک مزمز کارتن 24 عدد 1 کارتن 8,000 6,000 25% 33.3%
1,032 6260117300088 کیک تی‌تاپ طلایی سالمین 50 گرم کارتن 36 عدد 1 کارتن 7,000 6,700 4.3% 4.5%
1,033 6260101405256 کیک دوقلو با مغز شکلات فندقی تی کیک شیبابا 60 گرم (مشابه تاینی) کارتن 36 عدد 1 کارتن 8,000 7,500 6.3% 6.7%
1,034 6261149047200 کیک دوقلو تاینی 60 گرم کارتن 36 عدد 1 کارتن 10,000 9,500 5% 5.3%
1,035 6260290008221 کیک دوقلو وانیل کاکائو حاج عبدالله 50 گرم کارتن 36 عدد 1 کارتن 8,000 6,400 20% 25%
1,036 6260204900078 کیک دوقولوی وانیل کاکائویی لیلتین (مشابه تاینی) کارتن 36 عدد 1 کارتن 10,000 7,000 30% 42.9%
1,037 6269376901883 کیک دولایه اسفنجی کاکائویی با مغزی کرم کاکائو کیک میک مزمز ((پروموشن)) کارتن 24 عدد 1 کارتن 8,000 6,000 25% 33.3%
1,038 6269376901074 کیک شیفون کاکائویی با مغز شکلاتی کیک میک مزمز کارتن 24 عدد 1 کارتن 12,000 9,100 24.2% 31.9%
1,039 6269376901432 کیک شیفون کاکائویی با مغز کرم خامه کیک میک مزمز کارتن 24 عدد 1 کارتن 12,000 9,100 24.2% 31.9%
1,040 6269376901050 کیک شیفون وانیلی با مغز کاکائویی کیک میک مزمز کارتن 24 عدد 1 کارتن 12,000 9,100 24.2% 31.9%
1,041 6269376901555 کیک شیفون وانیلی با مغز کرم پرتقالی کیک میک مزمز کارتن 24 عدد 1 کارتن 12,000 9,100 24.2% 31.9%
1,042 6269376901579 کیک شیفون وانیلی با مغز کرم توت فرنگی کیک میک مزمز کارتن 24 عدد 1 کارتن 12,000 9,100 24.2% 31.9%
1,043 6269376901067 کیک شیفون وانیلی با مغز کرم خامه کیک میک مزمز کارتن 24 عدد 1 کارتن 12,000 9,100 24.2% 31.9%
1,044 6269376901159 کیک شیفون وانیلی با مغز کرم کاستارد کیک میک مزمز کارتن 24 عدد 1 کارتن 12,000 9,100 24.2% 31.9%
1,045 6260022800451 کیک طلایی کشمشی درنا 70 گرم کارتن 36 عدد 1 کارتن 12,500 8,200 34.4% 52.4%
1,046 6260022800260 کیک کاکائویی گلدن درنا 70 گرم کارتن 36 عدد 1 کارتن 12,500 10,700 14.4% 16.8%
1,047 6260812000047 کیک لایه‌ای دو رنگ کرم‌دار نادی 40 گرم کارتن 48 عدد 1 کارتن 5,000 4,000 20% 25%
1,048 6261149007846 کیک لایه‌ای کاکائو و وانیل آلبینا شیرین عسل 60 گرم کارتن 36 عدد 1 کارتن 7,000 4,900 30% 42.9%
1,049 6261149188446 کیک لایه‌ای کرم‌دار کاکائویی آلبینا شیرین‌عسل 35 گرم کارتن 72 عدد 1 کارتن 4,000 2,600 35% 53.8%
1,050 6261149188422 کیک لایه‌ای کرم‌دار لیمویی آلبینا شیرین‌عسل 25 گرم کارتن 72 عدد 1 کارتن 4,000 2,600 35% 53.8%
1,051 6269376902255 کیک لقمه کاکائویی کیک میک مزمز ((پروموشن)) کارتن 18 عدد 1 کارتن 11,000 8,300 24.5% 32.5%
1,052 6269376902422 کیک لقمه وانیلی کیک میک مزمز ((پروموشن)) کارتن 18 عدد 1 کارتن 11,000 8,300 24.5% 32.5%
1,053 6260812001341 کیک مغزدار فندقی دوقلو نادی باطعم کاکائو 65 گرم کارتن 36 عدد 1 کارتن 10,000 7,000 30% 42.9%
1,054 6263041003889 کیک مینیز مافینز پچ‌پچ 160 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 28,000 25,400 9.3% 10.2%
1,055 6260062600882 کیک وانیلی با مغزی کرم وانیل هانیپرز 36 گرم کارتن 144 عدد 1 کارتن 9,500 7,600 20% 25%
1,056 چای کیسه‌ای 6260026100342 چای کیسه‌ای معطر شهرزاد انولوپ‌دار 25 عددی کارتن 24 عدد 1 کارتن 49,900 45,000 9.8% 10.9%
1,057 23040020021 چای تی‌بگ خارجی انولوپ‌دار گلستان 1000 عددی کارتن 1000 عدد 5 کارتن 525,000 425,000 19% 23.5%
1,058 23040020159 چای سبز کیسه‌ای انولوپ‌دار دوغزال 25 عددی بسته 18 عدد 1 بسته 55,100 50,500 8.3% 9.1%
1,059 6262233100795 چای سبز و زنجبیل دوغزال 100 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 55,900 52,500 6.1% 6.5%
1,060 6262233100788 چای سبز و گل یاسمین دوغزال 100 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 55,900 52,500 6.1% 6.5%
1,061 6261107015111 چای سیاه کیسه‌ای ارل‌گری توینینگز بسته 25 عددی کارتن 24 عدد 1 کارتن 64,900 55,500 14.5% 16.9%
1,062 23040020161 چای سیاه کیسه‌ای با دارچین انولوپ‌دار دوغزال 25 عددی کارتن 12 عدد 1 کارتن 55,100 51,500 6.5% 7%
1,063 6262233101716 چای سیاه کیسه‌ای با زعفران انولوپ‌دار دوغزال 25 عددی کارتن 12 عدد 1 کارتن 179,200 168,000 6.3% 6.7%
1,064 6262233101884 چای سیاه کیسه‌ای با هل انولوپ‌دار دوغزال 25 عددی کارتن 12 عدد 1 کارتن 64,100 60,000 6.4% 6.8%
1,065 6262233100139 چای سیاه کیسه‌ای خارجی سیلان دوغزال 100 عددی بسته 8 عدد 1 بسته 166,400 153,000 8.1% 8.8%
1,066 23040020112 چای سیاه کیسه‌ای دوغزال 500 عددی کارتن 500 عدد 1 کارتن 699,000 600,000 14.2% 16.5%
1,067 6261107015777 چای سیاه کیسه‌ای سنتی انگلیسی تویینینگز بسته 25 عددی کارتن 24 عدد 1 کارتن 64,900 55,500 14.5% 16.9%
1,068 23040020157 چای سیاه کیسه‌ای معطر ارل‌گری دوغزال 500 عددی کارتن 500 عدد 1 کارتن 699,000 600,000 14.2% 16.5%
1,069 6262233101631 چای کیسه‌ای ساده انولوپ‌دار دوغزال 100 عددی کارتن 12 عدد 1 کارتن 183,000 172,000 6% 6.4%
1,070 6261537302683 چای کیسه‌ای ساده دبش 100 عددی کارتن 8 عدد 1 کارتن 139,900 92,000 34.2% 52.1%
1,071 6261537302690 چای کیسه‌ای عطری دبش 100 عددی کارتن 8 عدد 1 کارتن 139,900 92,000 34.2% 52.1%
1,072 6262233100610 چای کیسه‌ای کلاسیک انولوپ‌دار دوغزال 25 عددی بسته 18 عدد 1 بسته 33,900 50,500 -49% -32.9%
1,073 6262233100030 چای کیسه‌ای کلاسیک دوغزال 25 عددی بسته 18 عدد 1 بسته 51,200 47,000 8.2% 8.9%
1,074 6260026100427 چای کیسه‌ای کلاسیک شهرزاد انولوپ‌دار 100 عددی کارتن 12 عدد 1 کارتن 187,900 170,500 9.3% 10.2%
1,075 6260026100373 چای کیسه‌ای کلاسیک شهرزاد انولوپ‌دار 25 عددی کارتن 24 عدد 1 کارتن 49,900 45,000 9.8% 10.9%
1,076 6260623601747 چای کیسه‌ای معطر احمد 100 عددی کارتن 12 عدد 1 کارتن 163,500 148,500 9.2% 10.1%
1,077 6262233100146 چای کیسه‌ای معطر ارل‌گری دوغزال 100 عددی بسته 8 عدد 1 بسته 166,400 153,000 8.1% 8.8%
1,078 23040020158 چای کیسه‌ای معطر انولوپ‌دار دوغزال 25 عددی بسته 18 عدد 1 بسته 55,100 50,500 8.3% 9.1%
1,079 6261107026360 چای کیسه‌ای معطر توینینگز 100 عددی کارتن 12 عدد 1 کارتن 169,900 154,500 9.1% 10%
1,080 6262233100047 چای کیسه‌ای معطر دوغزال 25 عددی بسته 18 عدد 1 بسته 51,200 47,000 8.2% 8.9%
1,081 6260026100366 چای کیسه‌ای معطر شهرزاد انولوپ‌دار 100 عددی کارتن 12 عدد 1 کارتن 187,900 170,500 9.3% 10.2%
1,082 6260026100359 چای کیسه‌ای معطر شهرزاد انولوپ‌دار 50 عددی کارتن 12 عدد 1 کارتن 96,900 88,000 9.2% 10.1%
1,083 شامپو 6263430603218 شامپو آرگان پرژک 450 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 57,100 51,900 9.1% 10%
1,084 6262825803943 شامپو بچه اسپایدر من اکتیو 280 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 29,325 26,000 11.3% 12.8%
1,085 6262825803899 شامپو بچه باب اسفنجی اکتیو 280 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 29,325 26,000 11.3% 12.8%
1,086 6260010517200 شامپو بچه خرسی گلرنگ کارتن 24 عدد 1 کارتن 9,140 8,300 9.2% 10.1%
1,087 6260526419449 شامپو براق‌کننده سان‌سیلک 600 میلی‌لیتر شرینک 6 عدد 1 شرینک 138,800 119,000 14.3% 16.6%
1,088 6260526419494 شامپو تثبیت‌کننده رنگ مو سان سیلک 350 میلی‌لیتر شرینک 6 عدد 1 شرینک 82,500 70,500 14.5% 17%
1,089 23020090047 شامپو تخم مرغی دارمو داروگر 220 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 22,000 13,400 39.1% 64.2%
1,090 6263430600668 شامپو رزماری پرژک 450 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 53,780 48,900 9.1% 10%
1,091 6260526425389 شامپو روزانه داو 200 میلی‌لیتر شیرینک 6 عدد 1 شیرینک 68,300 62,000 9.2% 10.2%
1,092 6260526425365 شامپو روزانه داو 400 میلی‌لیتر شیرینک 6 عدد 1 شیرینک 120,000 108,000 10% 11.1%
1,093 6263430601016 شامپو سبوس برنج پرژک 450 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 39,440 35,800 9.2% 10.2%
1,094 6263430600972 شامپو سدر پرژک 450 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 39,440 35,800 9.2% 10.2%
1,095 6263430600620 شامپو سیر پرژک 450 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 43,420 39,500 9% 9.9%
1,096 6261101521205 شامپو شبنم 1 کیلوگرم کارتن 8 عدد 1 کارتن 43,900 39,900 9.1% 10%
1,097 6261101521038 شامپو شبنم 220 گرم کارتن 48 عدد 1 کارتن 11,300 10,200 9.7% 10.8%
1,098 6260526419357 شامپو ضد شوره کلیر Cool Sport Menthol مردانه 400 میلی‌لیتر بسته 6 عدد 1 بسته 128,900 104,000 19.3% 23.9%
1,099 6260526419371 شامپو ضد شوره کلیر Deep Clean & Grease Control مردانه 200 میلی‌لیتر شرینک 6 عدد 1 شرینک 71,000 53,000 25.4% 34%
1,100 6260526419319 شامپو ضد شوره کلییر Hairfall Defence آقایان 200 میلی‌لیتر شرینک 6 عدد 1 شرینک 71,000 57,500 19% 23.5%
1,101 6260526419401 شامپو ضد شوره ویژه بانوان Scalp Oil Control کلییر 400 میلی‌لیتر شرینک 6 عدد 1 شرینک 128,900 104,000 19.3% 23.9%
1,102 6260526419258 شامپو ضد شوره ویژه بانوان Soft & shiny کلییر 400 میلی‌لیتر شرینک 6 عدد 1 شرینک 128,900 104,000 19.3% 23.9%
1,103 6260526419388 شامپو ضدشوره کلیر Lemon Extract مردانه 400 میلی‌لیتر بسته 6 عدد 1 بسته 128,900 104,000 19.3% 23.9%
1,104 6260526419326 شامپو ضدشوره کلیر Less Hairfall مردانه 400 میلی‌لیتر بسته 6 عدد 1 بسته 128,900 104,000 19.3% 23.9%
1,105 6260526419418 شامپو ضدشوره کلییر Shower Fresh مردانه 200 میلی‌لیتر شرینک 6 عدد 1 شرینک 71,000 57,500 19% 23.5%
1,106 6263430600705 شامپو گردو پرژک 450 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 46,760 48,900 -4.6% -4.4%
1,107 6260526425372 شامپو مناسب موهای آسیب‌دیده داو مقدار 200 میلی‌لیتر شیرینک 6 عدد 1 شیرینک 68,300 62,000 9.2% 10.2%
1,108 6260526425341 شامپو مناسب موهای چرب داو 400 میلی‌لیتر شیرینک 6 عدد 1 شیرینک 120,000 108,000 10% 11.1%
1,109 23020090169 شامپو مناسب موهای چرب داو مقدار 200 میلی‌لیتر شیرینک 6 عدد 1 شیرینک 51,250 44,000 14.1% 16.5%
1,110 6260526419647 شامپو مناسب موهای رنگ شده داو 400 میلی‌لیتر شیرینک 6 عدد 1 شیرینک 120,000 108,000 10% 11.1%
1,111 6260526404186 شامپو موهای پرپشت و بلند سان سیلک 350 میلی‌لیتر شرینک 6 عدد 1 شرینک 82,500 70,500 14.5% 17%
1,112 6262825800331 شامپو موهای رنگ‌شده و آسیب‌دیده اکتیو 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 48,875 43,400 11.2% 12.6%
1,113 6262825800317 شامپو موهای معمولی جینسینگ اکتیو 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 47,320 42,000 11.2% 12.7%
1,114 6260526434404 نرم‌کننده کمک به رشد سالم مو سان سیلک 350 میلی‌لیتر شرینک 6 عدد 1 شرینک 66,100 56,500 14.5% 17%
1,115 شیرهای طعم‌دار 6260265105948 شیر نارگیل پرچرب مدت دار اور دی خوشگوار 200 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 4 باکس 14,000 12,000 14.3% 16.7%
1,116 23060080100 پرو شیر (پرومیلک) قهوه کاله 330 میلی‌لیتر کارتن 20 عدد 1 کارتن 52,000 42,000 19.2% 23.8%
1,117 6260161551047 پرو شیر (پرومیلک) وانیلی کاله 330 میلی‌لیتر کارتن 20 عدد 1 کارتن 52,000 42,000 19.2% 23.8%
1,118 23060080091 شیر توت‌فرنگی دومینو 200 میلی‌لیتر بسته 36 عدد 1 بسته 13,000 10,500 19.2% 23.8%
1,119 6260188102109 شیر سویا توت‎فرنگی مانداسوی 1 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 120,000 103,000 14.2% 16.5%
1,120 6260188102154 شیر سویا ساده مانداسوی 1 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 120,000 103,000 14.2% 16.5%
1,121 6260188102079 شیر سویا طالبی مانداسوی 1 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 120,000 103,000 14.2% 16.5%
1,122 6260188102062 شیر سویا قهوه مانداسوی 1 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 90,000 103,000 -14.4% -12.6%
1,123 6260188102093 شیر سویا کاکائو مانداسوی 1 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 120,000 103,000 14.2% 16.5%
1,124 6260188102239 شیر سویا کلاسیک بدون قند مانداسوی 1 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 120,000 103,000 14.2% 16.5%
1,125 6261865800097 شیر سویا موز مانداسوی 1 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 120,000 103,000 14.2% 16.5%
1,126 6260188102086 شیر سویا وانیل مانداسوی 1 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 90,000 103,000 -14.4% -12.6%
1,127 23060080093 شیر طالبی دومینو 200 میلی‌لیتر بسته 36 عدد 1 بسته 13,000 10,500 19.2% 23.8%
1,128 23060080092 شیر عسل دومینو 200 میلی‌لیتر بسته 36 عدد 1 بسته 13,000 10,500 19.2% 23.8%
1,129 6260161556950 شیر غیر لبنی فندق آژیل کاله 200 میلی‌لیتر کارتن 36 عدد 1 کارتن 35,000 30,000 14.3% 16.7%
1,130 6260161597789 شیر قهوه دابل اسپرسو سولاته کاله 225 میلی‌لیتر کارتن 24 عدد 1 کارتن 45,000 36,400 19.1% 23.6%
1,131 6264078402676 شیر قهوه دومینو 1 لیتر کارتن 10 عدد 1 کارتن 44,000 35,500 19.3% 23.9%
1,132 23060080089 شیر قهوه دومینو 200 میلی‌لیتر بسته 36 عدد 1 بسته 13,000 10,500 19.2% 23.8%
1,133 6262624902960 شیر قهوه فرادما عالیس 200 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 13,200 12,000 9.1% 10%
1,134 6260161567857 شیر قهوه کارامل ماکیاتو سولاته کاله 225 میلی‌لیتر کارتن 24 عدد 1 کارتن 45,000 36,400 19.1% 23.6%
1,135 6260161567833 شیر قهوه موکا سولاته کاله 225 میلی‌لیتر کارتن 24 عدد 1 کارتن 45,000 36,400 19.1% 23.6%
1,136 23060080105 شیر قهوه وانیلی سولاته کاله 225 میلی‌لیتر کارتن 24 عدد 1 کارتن 45,000 36,400 19.1% 23.6%
1,137 6260063207462 شیر کاکائو تازه نایلونی پاک 750 میلی‌لیتر بسته 10 عدد 2 بسته 29,500 26,500 10.2% 11.3%
1,138 6264078402614 شیر کاکائو دومینو 200 میلی‌لیتر کارتن 36 عدد 1 کارتن 13,000 9,800 24.6% 32.7%
1,139 6260161546487 شیر کاکائو غنی شده کاله 200 میلی‌لیتر کارتن 36 عدد 1 کارتن 15,000 12,750 15% 17.6%
1,140 6260007406487 شیر کاکائو فرادما پگاه 200 میلی‌لیتر کارتن 27 عدد 1 کارتن 13,000 10,500 19.2% 23.8%
1,141 6260265105887 شیر کاکائو مدت دار اور دی خوشگوار 200 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 4 باکس 14,000 12,000 14.3% 16.7%
1,142 6262624902946 شیر کاکائو مدت دار عالیس 200 میلی لیتر باکس 12 عدد 2 باکس 13,200 11,700 11.4% 12.8%
1,143 6264078402652 شیر موز دومینو 1 لیتر کارتن 10 عدد 1 کارتن 44,000 35,500 19.3% 23.9%
1,144 23060080090 شیر موز دومینو 200 میلی‌لیتر بسته 36 عدد 1 بسته 13,000 10,500 19.2% 23.8%
1,145 6262624902908 شیر موز فرادما عالیس 200 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 13,200 12,000 9.1% 10%
1,146 6262624902885 شیر نارگیل فرادما عالیس 200 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 14,400 13,000 9.7% 10.8%
1,147 8888026302047 شیرعسل الفجر 397 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 110,000 82,500 25% 33.3%
1,148 آب معدنی و آشامیدنی 6260055800961 آب آشامیدنی چی لایف مقدار 1.5 لیتر باکس 6 عددی باکس 6 عدد 1 باکس 40,800 36,000 11.8% 13.3%
1,149 6260176700812 آب آشامیدنی لایت‌بلو دماوند 1.5 لیتر - باکس 6 عددی باکس 6 عدد 5 باکس 60,000 51,500 14.2% 16.5%
1,150 6260275590796 آب آکوافینا پپسی 0.5 لیتر - باکس 12 عددی باکس 12 عدد 5 باکس 78,000 67,000 14.1% 16.4%
1,151 6260275510305 آب آکوافینا پپسی 1.5 لیتر - باکس 6 عددی باکس 6 عدد 5 باکس 60,000 51,500 14.2% 16.5%
1,152 6260492610079 آب پیورلایف نستله 0.5 لیتر باکس 12 عددی باکس 12 عدد 5 باکس 78,000 70,500 9.6% 10.6%
1,153 6260492610093 آب پیورلایف نستله 1.5 لیتر باکس 6 عددی باکس 6 عدد 5 باکس 60,000 53,000 11.7% 13.2%
1,154 6260806400723 آب دسانی کوکاکولا 0.5 لیتر - باکس 12 عددی باکس 12 عدد 5 باکس 78,000 67,000 14.1% 16.4%
1,155 6260806400754 آب دسانی کوکاکولا 1.5 لیتر - باکس 6 عددی باکس 6 عدد 5 باکس 60,000 51,500 14.2% 16.5%
1,156 6260176700676 آب دماوند 0.5 لیتر - باکس 12 عددی باکس 12 عدد 5 باکس 78,000 67,000 14.1% 16.4%
1,157 6260176700690 آب دماوند 1.5 لیتر - باکس 6 عددی باکس 6 عدد 5 باکس 60,000 48,500 19.2% 23.7%
1,158 6262947990002 آب دی‌دی 1.5 لیتر - باکس 6 عددی باکس 6 عدد 5 باکس 60,000 45,000 25% 33.3%
1,159 6260491900607 آب گازدار سودا واتا 1 لیتر باکس 6 عددی باکس 6 عدد 5 باکس 132,000 86,000 34.8% 53.5%
1,160 6260176700829 آب لایت‌بلو دماوند 0.5 لیتر - باکس 12 عددی باکس 12 عدد 5 باکس 78,000 67,000 14.1% 16.4%
1,161 6260176700249 آب لایت‌بلو دماوند 350میلی‌لیتر - باکس 12 عددی باکس 12 عدد 5 باکس 85,800 78,000 9.1% 10%
1,162 23050040060 آب مجلسی دی‌دی مقدار 300 میلی‌لیتر باکس 12 عددی باکس 12 عدد 5 باکس 78,000 47,500 39.1% 64.2%
1,163 23050040047 آب معدنی دی‌دی 500 میلی‌لیتری بسته 12 عددی باکس 12 عدد 5 باکس 60,000 51,000 15% 17.6%
1,164 6262947900339 آب معدنی طبیعی دی دی 200 میلی‌لیتر باکس 12 عددی باکس 12 عدد 5 باکس 72,000 49,500 31.3% 45.5%
1,165 6269109300068 آب میوا پلور 0.2 لیتر - باکس 24 عددی باکس 24 عدد 5 باکس 112,800 79,000 30% 42.8%
1,166 6269109300051 آب میوا پلور 0.5 لیتر - باکس 12 عددی باکس 12 عدد 5 باکس 76,800 54,500 29% 40.9%
1,167 6269109300075 آب میوا پلور 1.5 لیتر - باکس 6 عددی باکس 6 عدد 5 باکس 60,000 42,500 29.2% 41.2%
1,168 23050040009 آب واتا 0.5 لیتر - باکس 12 عددی باکس 12 عدد 5 باکس 78,000 67,000 14.1% 16.4%
1,169 6260491900188 آب واتا 1.5 لیتر - باکس 6 عددی باکس 6 عدد 5 باکس 60,000 51,500 14.2% 16.5%
1,170 23050040023 آب واتا لیوانی 0.23 لیتر - کارتن 40 عددی کارتن 40 عدد 5 کارتن 130,000 117,000 10% 11.1%
1,171 6260176700171 آب ورزشی دماوند 820 میلی‌لیتر - باکس 6 عددی باکس 6 عدد 5 باکس 122,400 105,000 14.2% 16.6%
1,172 23050040026 آب‌معدنی 330 میلی‌لیتری رویال واتا باکس 12 عددی باکس 12 عدد 5 باکس 90,000 77,000 14.4% 16.9%
1,173 23050040041 آب‌معدنی زمزم 1.5 لیتر - باکس 6 عددی (قیمت قدیم) باکس 6 عدد 5 باکس 45,900 39,000 15% 17.7%
1,174 23050040073 باکس 12 عددی آب گازدار (سودا) دی‌دی واترز مقدار 300 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 5 باکس 275,000 236,000 14.2% 16.5%
1,175 6262947900070 باکس 12 عددی آب معدنی بدون گاز شیشه ای دی‌دی واترز 300 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 5 باکس 265,000 226,000 14.7% 17.3%
1,176 6260161551467 سودا ساده لاکی یو کاله 1.5 لیتر باکس 6 عدد 2 باکس 22,000 17,500 20.5% 25.7%
1,177 6260161551474 سودا لیمویی لاکی یو کاله 1.5 لیتر باکس 6 عدد 2 باکس 22,000 17,500 20.5% 25.7%
1,178 نوشیدنی انرژی‌زا 6269198700374 نوشابه انرژی زا تی ان تی 250 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 2 باکس 35,000 28,000 20% 25%
1,179 6269198700404 نوشابه انرژی‌زا TNT بلاست زیرو 250 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 35,000 28,000 20% 25%
1,180 23050080041 نوشابه انرژی‌زا بدون شکر ادج 250 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 35,000 28,000 20% 25%
1,181 6260990600213 نوشابه انرژی‌زا زیرو هایپ 250 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 45,000 38,500 14.4% 16.9%
1,182 6260423790030 نوشابه انرژی‌زا شاتل 250 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 25,000 17,500 30% 42.9%
1,183 6261422504543 نوشابه انرژی‌زا فایرپاور 250 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 35,000 17,800 49.1% 96.6%
1,184 6266282600015 نوشابه انرژی‌زا لایف 250 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 30,000 32,000 -6.7% -6.3%
1,185 6260990611127 نوشابه انرژی‌زا هایپ 250 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 45,000 37,000 17.8% 21.6%
1,186 6260990600152 نوشابه انرژی‌زا هایپ شیشه‌ای 250 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 45,000 38,500 14.4% 16.9%
1,187 6260415738217 نوشیدنی انرژی زا افکت - پروموشن محدود باکس 12 عدد 4 باکس 25,000 15,200 39.2% 64.5%
1,188 6260415700245 نوشیدنی انرژی زا انرژی با طعم توت فرنگی 250 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 2 باکس 25,000 17,500 30% 42.9%
1,189 6266282600084 نوشیدنی انرژی زا هپی لایف شیشه 250 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 30,000 32,000 -6.7% -6.3%
1,190 23050080042 نوشیدنی انرژی‌زا ادج 250 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 35,000 23,000 34.3% 52.2%
1,191 6260215501110 نوشیدنی انرژی‌زا استرانگ‌بیر 250 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 30,000 21,000 30% 42.9%
1,192 6260990600060 نوشیدنی انرژی‌زا UP هایپ 250 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 45,000 38,500 14.4% 16.9%
1,193 6269532100297 نوشیدنی انرژی‌زا بلک ولف 1 لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 75,000 45,500 39.3% 64.8%
1,194 6260491900515 نوشیدنی انرژی‌زا کرملین 250 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 30,000 21,000 30% 42.9%
1,195 6260862702540 نوشیدنی انرژی‌زا لگزو 250 میلی‌لیتر (محصول کارخانه جوجو) باکس 24 عدد 1 باکس 35,000 17,500 50% 100%
1,196 6260990600138 نوشیدنی انرژی‌زا موهیتو هایپ 250 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 45,000 38,500 14.4% 16.9%
1,197 6269352103973 نوشیدنی انرژی‌زا ویتامین C پوتکا 240 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 35,000 24,800 29.1% 41.1%
1,198 نوار بهداشتی و پد بهداشتی 6260124518308 پد روزانه خیلی نازک 40 عددی تافته کارتن 30 عدد 1 کارتن 52,000 43,100 17.1% 20.6%
1,199 6260124508330 پد روزانه خیلی نازک ultra thin تافته 20 عددی کارتن 60 عدد 1 کارتن 30,000 24,000 20% 25%
1,200 6260124602342 زیرانداز بهداشتی بزرگ 60x90 سانتی‌متر تافته 5 عددی بسته 40 عدد 1 بسته 113,344 97,400 14.1% 16.4%
1,201 6260162530560 نوار بهداشتی بالدار (با لایه رویی مشبک) سایز بزرگ بی‌تا 10 عددی بسته 36 عدد 1 بسته 22,540 20,500 9.1% 10%
1,202 6260124519190 نوار بهداشتی بالدار ایرلید نوجوان تافته 7 عددی کارتن 40 عدد 1 کارتن 35,000 28,300 19.1% 23.7%
1,203 6260124508460 نوار بهداشتی بالدار ایرلید ویژه شب 7 عددی تافته کارتن 40 عدد 1 کارتن 35,000 28,300 19.1% 23.7%
1,204 6260114810092 نوار بهداشتی بالدار بزرگ پنبه ریز کارتن 50 عدد 1 کارتن 27,200 23,300 14.3% 16.7%
1,205 6260461310092 نوار بهداشتی بال‌دار بزرگ پنبه ریز بسته 10 عددی کارتن 40 عدد 1 کارتن 31,000 27,500 11.3% 12.7%
1,206 6260461310160 نوار بهداشتی بال‌دار بزرگ روزانه پنبه‌ریز بسته 10 عددی کارتن 50 عدد 1 کارتن 31,815 27,300 14.2% 16.5%
1,207 6260124507609 نوار بهداشتی بال‌دار خیلی بزرگ ویژه روز مشبک تافته 10 عددی بسته 40 عدد 1 بسته 38,000 30,700 19.2% 23.8%
1,208 6260124518162 نوار بهداشتی بالدار خیلی نازک ویژه روز تافته 7 عددی کارتن 40 عدد 1 کارتن 36,000 29,100 19.2% 23.7%
1,209 6260124519251 نوار بهداشتی بالدار خیلی نازک ویژه شب 7 عددی تافته کارتن 40 عدد 1 کارتن 37,920 30,700 19% 23.5%
1,210 6260162520516 نوار بهداشتی بالدار سایز بزرگ 10 عددی بی‌تا بسته 36 عدد 1 بسته 20,600 18,700 9.2% 10.2%
1,211 6263957100184 نوار بهداشتی بالدار ضخیم مای‌لیدی سایز بزرگ 10 عددی کارتن 36 عدد 1 کارتن 26,500 22,700 14.3% 16.7%
1,212 6263957100177 نوار بهداشتی بالدار ضخیم مای‌لیدی سایز متوسط 10 عددی کارتن 36 عدد 1 کارتن 26,500 22,700 14.3% 16.7%
1,213 6263957100160 نوار بهداشتی بالدار ضخیم مشبک مای‌لیدی سایز بزرگ 10 عددی کارتن 36 عدد 1 کارتن 30,600 26,300 14.1% 16.3%
1,214 6260124518049 نوار بهداشتی بال‌دار ماکسی ویژه شب تافته 5 عددی بسته 40 عدد 1 بسته 39,990 32,000 20% 25%
1,215 6260124519299 نوار بهداشتی بالدار نازک تافته مدل نوجوان 7 عددی کارتن 40 عدد 1 کارتن 32,970 26,700 19% 23.5%
1,216 6260124517004 نوار بهداشتی بالدار ویژه روز 28 سانتی‌متری 10 عددی تافته کارتن 40 عدد 1 کارتن 37,996 30,700 19.2% 23.8%
1,217 6260124519237 نوار بهداشتی بالدار ویژه روز 7 عددی کتان تافته کارتن 40 عدد 1 کارتن 35,034 28,300 19.2% 23.8%
1,218 6260124507524 نوار بهداشتی بالدار ویژه شب بسته 10 عددی تافته کیسه 40 عدد 1 کیسه 37,996 32,100 15.5% 18.4%
1,219 6260124508057 نوار بهداشتی بالدار ویژه شب مناسب پوست های حساس 7 عددی پروانه تافته کارتن 40 عدد 1 کارتن 38,000 30,700 19.2% 23.8%
1,220 6260124519145 نوار بهداشتی بالدار یلدا ویژه شب تافته 7 عددی کارتن 40 عدد 1 کارتن 47,000 39,500 16% 19%
1,221 6260461310108 نوار بهداشتی پنبه‌ریز نوع شب 10 عددی کارتن 40 عدد 1 کارتن 32,790 28,900 11.9% 13.5%
1,222 6260124519107 نوار بهداشتی ویژه شب کتان پوست‌های حساس تافته با قدرت جذب خیلی زیاد 10 عددی بسته 40 عدد 1 بسته 39,990 32,300 19.2% 23.8%
1,223 6260124518070 نوار بهداشتی ويژه روز نازک تافته بسته 7 عددی کارتن 40 عدد 1 کارتن 33,000 26,700 19.1% 23.6%
1,224 6260124508354 نواربهداشتی بال‌دار ویژه شب نازک 7 عددی کتان تافته کارتن 40 عدد 1 کارتن 37,990 30,500 19.7% 24.6%
1,225 قهوه 6262518801188 قهوه نورسکا 9 صبح بن‌مانو بسته 24 عددی بسته 6 عدد 1 بسته 342,430 310,000 9.5% 10.5%
1,226 6260101405324 پودر شکلات داغ (هات چاکلت) بوکشتاین 12 عددی کارتن 12 عدد 1 کارتن 95,000 67,000 29.5% 41.8%
1,227 6260360005594 پودر قهوه 3 در 1 کلاسیک کوپا 40 عددی کارتن 12 عدد 1 کارتن 230,000 197,500 14.1% 16.5%
1,228 6260101403122 پودر قهوه فوری 3 در 1 بوکشتاین 20 عددی کارتن 12 عدد 1 کارتن 165,000 108,500 34.2% 52.1%
1,229 6260418701805 پودر قهوه گلد نسکافه 100 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 237,000 210,000 11.4% 12.9%
1,230 6260418701133 پودر مخلوط قهوه فوری 2 در 1 بدون قند نسکافه 20 ساشه‌ای کارتن 12 عدد 1 کارتن 172,000 165,000 4.1% 4.2%
1,231 6260161540348 شیر قهوه اسپرسو سولاته کاله 225 میلی‌لیتر کارتن 24 عدد 1 کارتن 45,000 36,400 19.1% 23.6%
1,232 6260360005518 قهوه آیریش کریم 3 در 1 کوپا 40 عددی کارتن 12 عدد 1 کارتن 230,000 197,500 14.1% 16.5%
1,233 6260360001794 قهوه آیریش‌کریم 3 در 1 کوپا 20 عددی کارتن 12 عدد 1 کارتن 119,000 102,000 14.3% 16.7%
1,234 6260360001817 قهوه بدون شکر 2 در 1 کوپا 20 عددی کارتن 12 عدد 1 کارتن 119,000 102,000 14.3% 16.7%
1,235 6260360005549 قهوه بدون شکر 2 در 1 کوپا 40 عددی کارتن 12 عدد 1 کارتن 230,000 197,500 14.1% 16.5%
1,236 6262518800778 قهوه چکه‌ای نورسکا 9 صبح بن‌مانو 6 عددی کارتن 12 عددی 1 کارتن 108,770 93,500 14% 16.3%
1,237 6262518800785 قهوه دمی چکه‌ای (نورسکا 6 عصر ) بن‌مانو 60 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 117,230 100,500 14.3% 16.6%
1,238 6262518800792 قهوه دمی چکه‌ای (نورسکا 8 شب) بن‌مانو 60 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 97,360 111,000 -14% -12.3%
1,239 6260520202825 قهوه سبز فوری مولتی‌کافه 30 عددی کارتن 6 عدد 1 کارتن 210,000 170,000 19% 23.5%
1,240 6260360001787 قهوه شکلاتی 3 در 1 کوپا 20 عددی کارتن 12 عدد 1 کارتن 119,000 102,000 14.3% 16.7%
1,241 6260360005495 قهوه شکلاتی 3 در 1 کوپا 40 عددی کارتن 12 عدد 1 کارتن 230,000 186,000 19.1% 23.7%
1,242 6260360005525 قهوه فندقی 3 در 1 کوپا 40 عددی کارتن 12 عدد 1 کارتن 230,000 186,000 19.1% 23.7%
1,243 6260360001855 قهوه فندقی کوپا 20 عددی کارتن 12 عدد 1 کارتن 119,000 102,000 14.3% 16.7%
1,244 6260360001749 قهوه فوری 3 در 1 کلاسیک کوپا 20 عددی کارتن 12 عدد 1 کارتن 119,000 102,000 14.3% 16.7%
1,245 8714599512159 قهوه فوری MONARCH جاکوبز 190 گرم باکس 6 عدد 1 باکس 515,000 390,000 24.3% 32.1%
1,246 8714599524220 قهوه فوری MONARCH جاکوبز 95 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 385,000 290,000 24.7% 32.8%
1,247 6260360006928 قهوه فوری طلایی کوپا کونیک 170 گرم بسته 6 عدد 1 بسته 325,000 230,000 29.2% 41.3%
1,248 6262518801225 قهوه نورسکا تایم بن‌مانو ترکیبی بسته 24 عددی بسته 6 عدد 1 بسته 397,490 341,500 14.1% 16.4%
1,249 6260360005501 قهوه وانیلی 3 در 1 کوپا 40 عددی کارتن 12 عدد 1 کارتن 230,000 186,000 19.1% 23.7%
1,250 6260360002005 قهوه وانیلی کوپا 20 عددی کارتن 12 عدد 1 کارتن 119,000 102,000 14.3% 16.7%
1,251 8996001402122 کاپوچینو ترابیکا (Tora Bika) بسته 20 عددی اصلی بسته 6 عدد 1 بسته 320,000 240,000 25% 33.3%
1,252 6260101404334 کافی میکس 3 در 1 بوکشتاین بسته 30 ساشه‌ای کارتن 12 عدد 1 کارتن 180,000 146,000 18.9% 23.3%
1,253 کنسرو تن ماهی 6261182000439 تن ماهی در آب‌ نمک شیلتون 180 گرم باکس 24 عدد 1 باکس 89,900 77,300 14% 16.3%
1,254 6261182000477 تن ماهی در روغن زیتون شیلتون 180 گرم باکس 24 عدد 1 باکس 105,000 90,300 14% 16.3%
1,255 6263768600293 تن ماهی در روغن زیتون لادن 180 گرم باکس 24 عدد 1 باکس 105,000 90,200 14.1% 16.4%
1,256 6263768600330 تن ماهی دودی لادن 180 گرم باکس 24 عدد 1 باکس 93,900 80,700 14.1% 16.4%
1,257 6263768600361 تن ماهی سیر و فلفل لادن 180 گرم باکس 24 عدد 1 باکس 93,900 80,700 14.1% 16.4%
1,258 6263768600347 تن ماهی شوید لادن 180 گرم باکس 24 عدد 1 باکس 93,900 80,700 14.1% 16.4%
1,259 6260164210507 تن ماهی شیلانه 180 گرم باکس 24 عدد 1 باکس 89,500 79,600 11.1% 12.4%
1,260 6261182000576 تن ماهی شیلتون 120 گرم باکس 24 عدد 1 باکس 67,500 58,000 14.1% 16.4%
1,261 6261182000484 تن ماهی شیلتون 180 گرم باکس 24 عدد 1 باکس 87,500 75,200 14.1% 16.4%
1,262 6269337400035 تن ماهی فامیلا 180 گرم باکس 24 عدد 1 باکس 87,500 79,600 9% 9.9%
1,263 6263768600323 تن ماهی فلفل قرمز لادن 180 گرم باکس 24 عدد 1 باکس 93,900 80,700 14.1% 16.4%
1,264 6269948100898 تن ماهی گالکسی 180 گرم باکس 24 عدد 1 باکس 87,500 74,500 14.9% 17.4%
1,265 6263768600309 تن ماهی لادن 180 گرم باکس 24 عدد 1 باکس 87,500 75,200 14.1% 16.4%
1,266 6269352100491 تن ماهی مکنزی 180 گرم باکس 24 عدد 1 باکس 87,500 75,200 14.1% 16.4%
1,267 6260340701157 کنسرو تن ماهی با فلفل قرمز تحفه 180 گرم باکس 24 عدد 1 باکس 93,300 84,500 9.4% 10.4%
1,268 6260340702482 کنسرو تون ماهی با لوبیا تحفه 230 گرم باکس 24 عدد 1 باکس 67,800 61,500 9.3% 10.2%
1,269 23130010093 کنسرو تون ماهی دودی تحفه 180 گرم باکس 24 عدد 1 باکس 93,300 84,500 9.4% 10.4%
1,270 6262754000116 کنسرو ماهی تن در روغن طبیعت 180 گرم باکس 24 عدد 1 باکس 87,500 73,500 16% 19%
1,271 6261182000422 کنسرو ماهی تن سبزیجات معطر شیلتون 180 گرم باکس 24 عدد 1 باکس 93,900 80,700 14.1% 16.4%
1,272 6269352100446 کنسرو ماهی تون در روغن زیتون خوشبخت 180 گرم باکس 24 عدد 1 باکس 94,500 81,200 14.1% 16.4%
1,273 6269352100484 کنسرو ماهی تون در روغن زیتون مکنزی 180 گرم باکس 24 عدد 1 باکس 105,000 90,000 14.3% 16.7%
1,274 6261182000538 کنسرو ماهی تون دودی شیلتون 180 گرم باکس 24 عدد 1 باکس 93,900 83,500 11.1% 12.5%
1,275 6269352100477 کنسرو ماهی تون فلفلی خوشبخت 180 گرم باکس 24 عدد 1 باکس 93,900 77,000 18% 21.9%
1,276 اسنک 6262477320249 اسنک پنیری توپی مزپف مزمز 80 گرم کارتن 18 عدد 1 کارتن 18,000 15,400 14.4% 16.9%
1,277 6262477390471 اسنک پنیری طلایی مرپف مزمز خانواده 160 گرم کارتن 10 عدد 2 کارتن 30,000 25,800 14% 16.3%
1,278 6262477391508 اسنک پنیری طلایی مزپف مزمز 85 گرم کارتن 18 عدد 1 کارتن 18,000 15,400 14.4% 16.9%
1,279 6262477390488 اسنک پنیری طلایی مزمز 65 گرم متوسط کارتن 24 عدد 1 کارتن 15,000 12,900 14% 16.3%
1,280 6262477320652 اسنک پنیری لئو مزمز 85 گرم کارتن 18 عدد 1 کارتن 18,000 15,400 14.4% 16.9%
1,281 6262477320744 اسنک پنیری مینیاتوری مزپف مزمز 60 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 15,000 12,900 14% 16.3%
1,282 6262477320300 اسنک پنیری واپر مزپف مزمز 85 گرم کارتن 18 عدد 1 کارتن 18,000 15,400 14.4% 16.9%
1,283 6262477391454 اسنک توپی ریز مزمز 35 گرم کارتن 60 عدد 1 کارتن 10,000 8,600 14% 16.3%
1,284 6262477320386 اسنک چانکی پنیری مزمز 90 گرم کارتن 18 عدد 1 کارتن 18,000 15,400 14.4% 16.9%
1,285 6262477391416 اسنک چانکی تند و آتشین مزپف مزمز 90 گرم کارتن 18 عدد 1 کارتن 18,000 15,400 14.4% 16.9%
1,286 6262477320362 اسنک چانکی فلفلی مزمز 90 گرم کارتن 18 عدد 1 کارتن 18,000 15,400 14.4% 16.9%
1,287 6262477391249 اسنک چرخی مزپف مزمز 80 گرم کارتن 18 عدد 1 کارتن 18,000 15,400 14.4% 16.9%
1,288 6262477320263 اسنک حلقه‌ای مزپف مزمز 80 گرم کارتن 18 عدد 1 کارتن 18,000 15,400 14.4% 16.9%
1,289 6263812801386 اسنک طلایی چی‌توز 60 گرم کارتن 30 عدد 1 کارتن 15,000 12,800 14.7% 17.2%
1,290 6262477391515 اسنک لئو پنیری مزپف مزمز 65 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 15,000 12,900 14% 16.3%
1,291 6262477390655 اسنک لئو پنیری مزپف مزمز خانواده 160 گرم کارتن 10 عدد 2 کارتن 30,000 25,800 14% 16.3%
1,292 6262477320485 اسنک مزاستیکس کچاپ مزمز 95 گرم کارتن 18 عدد 1 کارتن 18,000 15,400 14.4% 16.9%
1,293 6261847502209 کرانچی پنیری چی‌توز 90 گرم کارتن 30 عدد 1 کارتن 20,000 16,500 17.5% 21.2%
1,294 6261847502230 کرانچی تند و آتشین چی‌توز 90 گرم کارتن 30 عدد 1 کارتن 20,000 16,500 17.5% 21.2%
1,295 6261847502223 کرانچی فلفلی چی‌توز 90 گرم کارتن 30 عدد 1 کارتن 20,000 16,500 17.5% 21.2%
1,296 حبوبات 23010030159 پروتئین سویا درجه یک بسته بندی 200 گرم بسته 0.25 کیلوگرم 80 بسته 25,000 18,200 27.2% 37.4%
1,297 6261107035911 دال عدس گلستان 900 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 79,900 72,500 9.3% 10.2%
1,298 6260258712917 عدس خشکپاک 900 گرم بسته 12 عدد 2 بسته 93,000 84,500 9.1% 10.1%
1,299 23010030029 عدس فله مقدار 900 گرم - کیفیت درجه یک بسته 0.9 کیلوگرم 30 بسته 145,000 88,000 39.3% 64.8%
1,300 6261107003644 عدس گلستان 900 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 145,900 132,500 9.2% 10.1%
1,301 6261107037212 لپه باقلا گلستان 900 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 89,900 81,500 9.3% 10.3%
1,302 6261107003606 لپه گلستان 900 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 119,900 109,000 9.1% 10%
1,303 23010030033 لپه مقدار 900 گرم - کیفیت درجه یک بسته 0.9 کیلوگرم 30 بسته 122,500 74,000 39.6% 65.5%
1,304 23010030031 لوبیا چیتی 900 گرمی - کیفیت درجه یک دستچین بسته 0.9 کیلوگرم 30 بسته 144,000 100,000 30.6% 44%
1,305 6261107003705 لوبیا چیتی گلستان 900 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 122,900 131,800 -7.2% -6.8%
1,306 23010030050 لوبیا سفید 900 گرم بسته 0.9 کیلوگرم 20 بسته 82,000 64,000 22% 28.1%
1,307 6261107003743 لوبیا سفید گلستان 900 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 167,900 152,700 9.1% 10%
1,308 23010030030 لوبیا قرمز 900 گرم - کیفیت درجه یک بسته 0.9 کیلوگرم 30 بسته 109,900 81,000 26.3% 35.7%
1,309 6261107003668 لوبیا قرمز گلستان 900 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 144,900 169,000 -16.6% -14.3%
1,310 6261107032293 ماش گلستان 900 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 66,900 101,000 -51% -33.8%
1,311 23010030049 ماش مقدار 900 گرم بسته 0.9 کیلوگرم 20 بسته 124,000 81,000 34.7% 53.1%
1,312 23010030032 نخود 900 گرم - کیفیت درجه یک بسته 0.9 کیلوگرم 30 بسته 101,900 74,000 27.4% 37.7%
1,313 شیر 6260063207400 شیر کم‌چرب تازه پاک مقدار 1 لیتر بسته 12 عدد 1 بسته 25,000 22,500 10% 11.1%
1,314 6260161551030 پرو شیر (پرومیلک) شکلاتی کاله 330 میلی‌لیتر کارتن 20 عدد 1 کارتن 52,000 42,000 19.2% 23.8%
1,315 6260063212473 شیر پر چرپ پاکتی پاک 1 لیتر کارتن 10 عدد 3 کارتن 42,000 36,000 14.3% 16.7%
1,316 6264078403703 شیر پرچرب تازه دومینو 950 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 30,000 27,000 10% 11.1%
1,317 6260007401543 شیر پرچرب پگاه 1 لیتر بسته 10 عدد 3 بسته 39,000 35,400 9.2% 10.2%
1,318 6264078402416 شیر پرچرب دومینو 1 لیتر ((انقضا تیر 1403)) باکس 10 عدد 1 باکس 39,000 28,700 26.4% 35.9%
1,319 6264078402409 شیر پرچرب دومینو 200 میلی‌لیتر کارتن 36 عدد 1 کارتن 10,000 7,500 25% 33.3%
1,320 23060010084 شیر پرچرب سنتی و تازه پاک شیشه ای 1 لیتر بسته 12 عدد 1 بسته 44,500 40,100 9.9% 11%
1,321 6262624903073 شیر پرچرب فرادما عالیس 1 لیتر باکس 6 عدد 2 باکس 40,000 36,000 10% 11.1%
1,322 6260161525543 شیر پرچرب کاله 200 میلی‌لیتر کارتن 36 عدد 1 کارتن 12,000 10,300 14.2% 16.5%
1,323 6260161504913 شیر پرچرب مدت‌دار کاله 1 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 42,000 34,800 17.1% 20.7%
1,324 6260063215825 شیر تازه پرچرب پاک 1 لیتر بسته 12 عدد 1 بسته 29,900 27,200 9% 9.9%
1,325 6260007452262 شیر کم چرب پگاه 1 لیتری کارتن 10 عدد 3 کارتن 36,000 32,700 9.2% 10.1%
1,326 6260063208070 شیر کم چرب تازه نایلونی پاک 800 میلی‌لیتر بسته 10 عدد 2 بسته 19,000 17,200 9.5% 10.5%
1,327 6264078402447 شیر کم چرب دومینو 1 لیتر کارتن 10 عدد 1 کارتن 37,000 28,100 24.1% 31.7%
1,328 6260063247871 شیر کم چرپ پاکتی پاک 1 لیتر کارتن 10 عدد 3 کارتن 38,000 32,500 14.5% 16.9%
1,329 6260063208025 شیر کم‌چرب تازه بدون لاکتوز پاک 1 لیتر بسته 12 عدد 1 بسته 29,900 27,000 9.7% 10.7%
1,330 6264078403741 شیر کم‎چرب تازه دومینو 950 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 21,600 19,500 9.7% 10.8%
1,331 6260918610041 شیر کم‌چرب روزانه 1 لیتری مدت دار کارتن 10 عدد 3 کارتن 38,000 37,000 2.6% 2.7%
1,332 6260918600660 شیر کم‌چرب روزانه 200 میلی‌لیتر کارتن 36 عدد 1 کارتن 12,000 11,200 6.7% 7.1%
1,333 6262624902984 شیر کم‌چرب فرادما عالیس 1 لیتر باکس 6 عدد 2 باکس 38,000 34,500 9.2% 10.1%
1,334 6260161504906 شیر کم‌چرب مدت دار کاله 1 لیتر بسته 4 عدد 3 بسته 39,000 32,300 17.2% 20.7%
1,335 6260063207233 شیر نیم‌چرب تازه پاک 1 لیتر بسته 12 عدد 1 بسته 28,000 25,400 9.3% 10.2%
1,336 دستمال کاغذی 6266061103881 دستمال حوله‌ پاپیا 4 رول بسته 6 عدد 2 بسته 95,266 91,400 4.1% 4.2%
1,337 6266061103898 دستمال حوله پاپیا 6 رول بسته 4 عدد 1 بسته 132,201 129,000 2.4% 2.5%
1,338 6266061102020 دستمال کاغذی 100 برگ دولا تنو کارتن 48 عدد 1 کارتن 16,449 15,700 4.6% 4.8%
1,339 6260162510012 دستمال کاغذی 100 برگ دولایه بی‌تا (طرح رندوم) کارتن 36 عدد 1 کارتن 19,127 16,400 14.3% 16.6%
1,340 6266061101948 دستمال کاغذی 100 برگ دولایه پاپیا کارتن 48 عدد 1 کارتن 17,912 14,900 16.8% 20.2%
1,341 6260251400002 دستمال کاغذی 100 برگ دولایه فول تایم طرح رندوم کارتن 48 عدد 1 کارتن 17,000 14,500 14.7% 17.2%
1,342 6266061102082 دستمال کاغذی 150 برگ دو لایه تنو کارتن 48 عدد 1 کارتن 25,128 24,000 4.5% 4.7%
1,343 6266061101603 دستمال کاغذی 150 برگ دولایه پاپیا کارتن 48 عدد 1 کارتن 27,348 25,700 6% 6.4%
1,344 6267604406360 دستمال کاغذی 150 برگ دولایه سافتلن طرح رندوم (پرنیان، رویا یا باغ بهشت) کارتن 48 عدد 1 کارتن 33,175 30,000 9.6% 10.6%
1,345 6266061105526 دستمال کاغذی 250 برگ 2 لایه پاپیا بسته 8 عددی بسته 4 عدد 1 بسته 307,798 295,400 4% 4.2%
1,346 6267604411999 دستمال کاغذی 300 برگ نانسی کارتن 48 عدد 1 کارتن 28,200 27,000 4.3% 4.4%
1,347 6260162502512 دستمال کاغذی اقتصادی 100 برگ مرحبا 10 عددی کارتن 5 عدد 2 کارتن 109,480 99,500 9.1% 10%
1,348 6260251400019 دستمال کاغذی اقتصادی 250 برگ فول تایم (کیفیت خوب) بسته 32 عدد 1 بسته 33,500 28,500 14.9% 17.5%
1,349 6260248200042 دستمال کاغذی اقتصادی 250 برگ فول تایم بسته 8 عددی (کیفیت بالا) بسته 4 عدد 1 بسته 252,500 229,500 9.1% 10%
1,350 6260162583740 دستمال کاغذی اقتصادی بی‌تا 8 عددی کارتن 4 بسته 1 کارتن 362,958 310,000 14.6% 17.1%
1,351 6266061105519 دستمال کاغذی اقتصادی پاپیا 250 برگ کارتن 36 عدد 1 کارتن 40,367 37,900 6.1% 6.5%
1,352 6266061101726 دستمال کاغذی تنو نایلونی سافت اقتصادی 500 برگ (۲۵۰ برگ دولا) - قیمت قدیم کارتن 36 عدد 1 کارتن 33,500 33,000 1.5% 1.5%
1,353 6267604401464 دستمال کاغذی دولایه 150 برگ نقره‌ای سافتلن کارتن 36 عدد 1 کارتن 33,200 31,200 6% 6.4%
1,354 6260247400009 دستمال کاغذی دولایه فول تایم 150 برگ طرح رندوم کارتن 48 عدد 1 کارتن 24,900 21,400 14.1% 16.4%
1,355 6267604400542 دستمال کاغذی سه لایه 100 برگ طلایی سافتلن کارتن 36 عدد 1 کارتن 35,711 32,400 9.3% 10.2%
1,356 خوشبوکننده هوا 6268187100119 اسپری خوشبو کننده هوا لمسر مدل 1Million مقدار 250 میلی‌لیتر بسته 6 عدد 1 بسته 121,000 104,000 14% 16.3%
1,357 6268187100089 اسپری خوشبو کننده هوا لمسر مدل 212VIP مقدار 250 میلی‌لیتر بسته 3 عدد 2 بسته 121,000 104,000 14% 16.3%
1,358 6268187100102 اسپری خوشبو کننده هوا لمسر مدل ALLURE مقدار 250 میلی‌لیتر بسته 6 عدد 1 بسته 121,000 104,000 14% 16.3%
1,359 6268187100096 اسپری خوشبو کننده هوا لمسر مدل Captain Black مقدار 250 میلی‌لیتر بسته 6 عدد 1 بسته 121,000 104,000 14% 16.3%
1,360 6268187100263 اسپری خوشبو کننده هوا لمسر مدل Chance مقدار 250 میلی‌لیتر بسته 3 عدد 2 بسته 121,000 104,000 14% 16.3%
1,361 6268187100072 اسپری خوشبو کننده هوا لمسر مدل euphoria مقدار 250 میلی‌لیتر بسته 3 عدد 2 بسته 121,000 104,000 14% 16.3%
1,362 6268187100133 اسپری خوشبو کننده هوا لمسر مدل JOOP حجم 250 میلی‌لیتر بسته 3 عدد 2 بسته 121,000 104,000 14% 16.3%
1,363 6268187100140 اسپری خوشبو کننده هوا لمسر مدل Lacoste مقدار 250 میلی‌لیتر بسته 3 عدد 2 بسته 121,000 104,000 14% 16.3%
1,364 6268187100126 اسپری خوشبو کننده هوا لمسر مدل Tom Ford مقدار 250 میلی‌لیتر بسته 3 عدد 2 بسته 121,000 104,000 14% 16.3%
1,365 6268187102267 اسپری خوشبو کننده هوا لمسر مدل Aoud Mad مقدار 250 میلی‌لیتر بسته 3 عدد 2 بسته 121,000 104,000 14% 16.3%
1,366 6268187100027 اسپری خوشبو کننده هوا لمسر مدل Black Afgano مقدار 250 میلی‌لیتر بسته 3 عدد 2 بسته 121,000 104,000 14% 16.3%
1,367 6268187101024 اسپری خوشبوکننده هوا Black Afgano لمسر 250 میلی‌لیتر بسته 3 عدد 2 بسته 140,000 120,000 14.3% 16.7%
1,368 6263856100155 اسپری خوشبوکننده هوا جی‌ ام مدل 212 Sey مقدار 270 میلی‌لیتر کارتن 24 عدد 1 کارتن 80,000 48,500 39.4% 64.9%
1,369 6263856100179 اسپری خوشبوکننده هوا جی ام مدل 212 مقدار 270 میلی‌لیتر کارتن 24 عدد 1 کارتن 80,000 48,500 39.4% 64.9%
1,370 6263856100063 اسپری خوشبوکننده هوا جی ام مدل Aqva Bvlgari مقدار 270 میلی‌لیتر کارتن 24 عدد 1 کارتن 80,000 48,500 39.4% 64.9%
1,371 6263856100032 اسپری خوشبوکننده هوا جی ام مدل Capitan Black مقدار 270 میلی‌لیتر کارتن 24 عدد 1 کارتن 80,000 48,500 39.4% 64.9%
1,372 6263856100018 اسپری خوشبوکننده هوا جی ام مدل Cool Water مقدار 270 میلی‌لیتر کارتن 24 عدد 1 کارتن 80,000 48,500 39.4% 64.9%
1,373 6263856100117 اسپری خوشبوکننده هوا جی ام مدل Euphoria مقدار 270 میلی‌لیتر کارتن 24 عدد 1 کارتن 80,000 48,500 39.4% 64.9%
1,374 6263856100131 اسپری خوشبوکننده هوا جی ام مدل Hermes مقدار 270 میلی‌لیتر کارتن 24 عدد 1 کارتن 80,000 48,500 39.4% 64.9%
1,375 6263856100049 اسپری خوشبوکننده هوا جی ام مدل Legend مقدار 270 میلی‌لیتر کارتن 24 عدد 1 کارتن 80,000 48,500 39.4% 64.9%
1,376 6263856100216 اسپری خوشبوکننده هوا جی ام مدل Soltan مقدار 270 میلی‌لیتر کارتن 24 عدد 1 کارتن 80,000 48,500 39.4% 64.9%
1,377 6263856100056 اسپری خوشبوکننده هوا جی ام مدل Versace مقدار 270 میلی‌لیتر کارتن 24 عدد 1 کارتن 80,000 48,500 39.4% 64.9%
1,378 6268187100973 اسپری خوش‌بوکننده هوا لمسر (Lamser) مدل Captain Black Light 250 میلی‌لیتر بسته 3 عدد 2 بسته 140,000 120,000 14.3% 16.7%
1,379 6260526441631 خوش‌بو کننده کامفورت بنفش 500 میلی‌لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 88,400 76,000 14% 16.3%
1,380 6260526441624 خوش‌بو کننده کامفورت زرد 500 میلی‌لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 88,400 76,000 14% 16.3%
1,381 رب گوجه فرنگی 6260142540497 رب انار سمیه 285 گرم باکس 6 عدد 1 باکس 68,000 63,500 6.6% 7.1%
1,382 6261106001375 رب گوجه چین چین 800 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 59,900 48,500 19% 23.5%
1,383 6260022511036 رب گوجه فرنگی آتا 800 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 59,900 51,500 14% 16.3%
1,384 6262032503001 رب گوجه فرنگی اویلا 800 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 54,950 44,500 19% 23.5%
1,385 6260460700108 رب گوجه فرنگی روژین 800 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 55,500 49,000 11.7% 13.3%
1,386 6269352100835 رب گوجه فرنگی مکنزی 800 گرم باکس 12 عدد 2 باکس 54,900 41,500 24.4% 32.3%
1,387 6260038000043 رب گوجه فرنگی همدانیان 4.5 کیلوگرم باکس 4 عدد 2 باکس 320,000 265,000 17.2% 20.8%
1,388 6260038000005 رب گوجه فرنگی همدانیان 800 گرم باکس 12 عدد 2 باکس 55,000 49,500 10% 11.1%
1,389 6262780301300 رب گوجه‌فرنگی آفاق مقدار 800 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 55,000 41,500 24.5% 32.5%
1,390 6260217600279 رب گوجه‌فرنگی تبرک 800 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 54,900 44,000 19.9% 24.8%
1,391 6260460700115 رب گوجه‌فرنگی روژین 400 گرم باکس 24 عدد 1 باکس 29,300 23,400 20.1% 25.2%
1,392 6260142500231 رب گوجه‌فرنگی سمیه 800 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 59,900 51,500 14% 16.3%
1,393 6261182000835 رب گوجه‌فرنگی شیلتون 800 گرم باکس 12 عدد 2 باکس 55,000 41,700 24.2% 31.9%
1,394 6262754000628 رب گوجه‌فرنگی طبیعت 800 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 54,900 47,000 14.4% 16.8%
1,395 6260460700931 کنسرو گوجه خردشده روژین 380 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 35,000 30,000 14.3% 16.7%
1,396 6260460700948 کنسرو گوجه‌فرنگی درسته پوست کنده روژین 410 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 35,000 30,000 14.3% 16.7%
1,397 پاک کننده سطوح 6261101167076 پاک کننده چندمنظوره 750 میلی‌لیتری رخشا کارتن 12 عدد 1 کارتن 37,000 33,500 9.5% 10.4%
1,398 6261101183069 ژل توالت‌شوی قرمز رخشا 800 میلی‌لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 37,556 34,000 9.5% 10.5%
1,399 6260012942918 اسپری تمیزکننده چوب و پارکت اتک 450 میلی‌لیتر کارتن 18 عدد 1 کارتن 35,000 43,500 -24.3% -19.5%
1,400 6260526423293 اسپری چندمنظوره سیف قرمز 750 میلی‌لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 79,120 68,000 14.1% 16.4%
1,401 23020310038 پاک‌کننده اسیدی سطوح اکتیو 4 لیتر کارتن 4 عدد 1 کارتن 52,500 47,700 9.1% 10.1%
1,402 6262825800652 پاک‌کننده چندمنظوره اکتیو 700 میلی‌لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 44,925 43,700 2.7% 2.8%
1,403 6260526417469 پاک‌کننده چندمنظوره کرمی آبی سیف 0.75 لیتر کارتن 16 عدد 1 کارتن 51,570 44,000 14.7% 17.2%
1,404 6260526421152 پاک‌کننده چندمنظوره کرمی زرد سیف 0.75 لیتر کارتن 16 عدد 1 کارتن 51,570 44,000 14.7% 17.2%
1,405 6260526421121 پاک‌کننده چندمنظوره کرمی صورتی سیف 0.5 لیتر کارتن 16 عدد 1 کارتن 37,440 32,000 14.5% 17%
1,406 6260526421138 پاک‌کننده چندمنظوره کرمی صورتی سیف 0.75 لیتر کارتن 16 عدد 1 کارتن 51,570 44,000 14.7% 17.2%
1,407 6260526424009 پاک‌کننده کرمی آبی سیف 0.5 لیتر کارتن 16 عدد 1 کارتن 37,440 32,000 14.5% 17%
1,408 6260526421145 پاک‌کننده کرمی زرد سیف 0.5 لیتر کارتن 16 عدد 1 کارتن 37,440 32,000 14.5% 17%
1,409 6261101247112 پودر تمیزکننده با رایحه لیمو 500 گرمی رخشا باکس 20 عدد 1 باکس 10,490 9,500 9.4% 10.4%
1,410 6261101247044 پودر رخشا 500 گرم باکس 20 عدد 1 باکس 10,490 9,500 9.4% 10.4%
1,411 6262825800263 جرم گیر اکتیو 1 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 18,883 16,800 11% 12.4%
1,412 6262825802373 شیشه پاک‌کن اکتیو ضدبخار اکتیو 500 میلی‌لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 37,950 34,500 9.1% 10%
1,413 6260526423279 مایع پاک‌کننده چندمنظوره سطوح آشپزخانه Anti Grease سیف 750 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 79,120 68,000 14.1% 16.4%
1,414 6261101183090 مایع توالت‌شوی 800 گرمی رخشا کارتن 12 عدد 1 کارتن 29,723 27,000 9.2% 10.1%
1,415 6262825800300 مایع جرم‌گیر سطوح اکتیو 4 لیتر کارتن 4 عدد 1 کارتن 62,824 55,900 11% 12.4%
1,416 6260526416578 مایع سفیدکننده دامستوس آبی 750 میلی‌لیتر کارتن 20 عدد 1 کارتن 45,820 39,000 14.9% 17.5%
1,417 6260526416585 مایع سفیدکننده دامستوس زرد 750 میلی‌لیتر کارتن 20 عدد 1 کارتن 45,820 39,000 14.9% 17.5%
1,418 6260526416592 مایع سفیدکننده دامستوس سفید 750 میلی‌لیتر کارتن 20 عدد 1 کارتن 45,820 39,000 14.9% 17.5%
1,419 کره 6260063262690 کره پاک 100 گرم بسته 60 عدد 1 بسته 33,500 30,200 9.9% 10.9%
1,420 6260063262669 کره پاک 50 گرم بسته 90 عدد 1 بسته 18,500 16,800 9.2% 10.1%
1,421 6261551600529 کره حیوانی کالین 1 کیلوگرم بسته 1 عدد 5 بسته 308,000 289,000 6.2% 6.6%
1,422 6261551600031 کره حیوانی کالین 50 گرم بسته 60 عدد 1 بسته 16,500 14,100 14.5% 17%
1,423 23060070006 کره شکلی 100 گرم بسته 30 عدد 2 بسته 32,500 29,500 9.2% 10.2%
1,424 6260298400072 کره شکلی 250 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 81,000 76,000 6.2% 6.6%
1,425 6260298400058 کره شکلی 50 گرم بسته 60 عدد 2 بسته 17,000 15,400 9.4% 10.4%
1,426 6260161539977 کره کاله 100 گرم بسته 30 عدد 1 بسته 32,500 28,900 11.1% 12.5%
1,427 6260161544100 کره کاله 250 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 84,500 76,500 9.5% 10.5%
1,428 6260161539960 کره کاله 50 گرم بسته 60 عدد 1 بسته 17,000 15,000 11.8% 13.3%
1,429 6260101802710 کره گیاهی زعفرانی غنچه پلاس 250 گرم بسته 20 عدد 1 بسته 26,350 20,000 24.1% 31.8%
1,430 6260108397066 کره گیاهی صبحانه لادن 250 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 26,610 22,500 15.4% 18.3%
1,431 6260108396885 کره گیاهی لادن 250 گرم بسته 20 عدد 1 بسته 26,610 22,500 15.4% 18.3%
1,432 6260101802727 کره گیاهی مارگارین غنچه پلاس ۲۵۰ گرم بسته 20 عدد 1 بسته 26,350 20,000 24.1% 31.8%
1,433 6260101802826 کره گیاهی ویتامینه صبحانه مارگارین غنچه پلاس ۲۵۰ گرم بسته 20 عدد 1 بسته 26,350 20,000 24.1% 31.8%
1,434 6260101802598 کره گیاهی ویتامینه غنچه پلاس 100 گرم بسته 30 عدد 1 بسته 9,350 7,500 19.8% 24.7%
1,435 6260101802581 کره گیاهی ویتامینه غنچه پلاس 50 گرم بسته 60 عدد 1 بسته 4,910 3,950 19.6% 24.3%
1,436 6260176802929 کره میهن 50 گرم بسته 60 عدد 1 بسته 13,500 12,400 8.1% 8.9%
1,437 شکلات 6260100111950 تک تک 4 انگشتی مینو جعبه 20 عدد 2 جعبه 15,000 12,800 14.7% 17.2%
1,438 8690504033936 شکلات آلبنی 52 گرم بسته 18 عدد 1 بسته 32,000 21,500 32.8% 48.8%
1,439 5000159461122 شکلات اسنیکرز 50 گرم جعبه 24 عدد 1 جعبه 48,000 38,500 19.8% 24.7%
1,440 6260201104059 شکلات تابلت شیری پاکتی گالاردو فرمند 330 گرم کارتن 10 عدد 1 کارتن 300,000 270,000 10% 11.1%
1,441 8690504065395 شکلات مغزدار لاویوا 35 گرم بسته 24 عدد 1 بسته 36,000 21,800 39.4% 65.1%
1,442 8690504027003 شکلات هوبی 25 گرم بسته 36 عدد 1 بسته 20,000 13,000 35% 53.8%
1,443 6260201102055 کرم کاکائو فرمند 20 گرم بسته 24 عدد 1 بسته 11,000 9,400 14.5% 17%
1,444 6260201112450 کرم کاکائو فرمند 40 گرم بسته 24 عدد 1 بسته 20,000 17,000 15% 17.6%
1,445 6260201111309 کرم کاکائو فندقی شیری فرمند 330 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 146,000 125,500 14% 16.3%
1,446 80177173 کرم‌کاکائو فندقی نوتلا 350 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 285,000 295,000 -3.5% -3.4%
1,447 6261149052488 مینی شکلات نانی شیرین عسل 8 گرمی بسته 100 عدد 1 بسته 1,500 1,300 13.3% 15.4%
1,448 8690504127208 مینی شکلات هوبی 6 گرمی باکس 100 عدد 1 باکس 6,000 4,200 30% 42.9%
1,449 6262930202969 نات‌بار بادام درختی مانی 40 گرم جعبه 24 عدد 1 جعبه 45,000 38,500 14.4% 16.9%
1,450 6262930203416 نات‌بار بادام‌زمینی مانی 35 گرم جعبه 24 عدد 1 جعبه 35,000 30,000 14.3% 16.7%
1,451 6262930202976 نات‌بار بری مانی 40 گرم جعبه 24 عدد 1 جعبه 45,000 38,600 14.2% 16.6%
1,452 6262930202945 نات‌بار پسته مانی 35 گرم جعبه 24 عدد 1 جعبه 60,000 51,000 15% 17.6%
1,453 6261149143032 نانی شیرین عسل 40 گرم کارتن 144 عدد 1 کارتن 15,000 4,800 68% 212.5%
1,454 8690632059150 ویفر شکلاتی کیت‌کت چانکی 38 گرم بسته 12 عدد 2 بسته 35,000 24,500 30% 42.9%
1,455 زعفران 23100070098 زعفران سرگل ممتاز دوغزال 1 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 287,900 204,000 29.1% 41.1%
1,456 6262545300067 زعفران تیموری 1 مثقال (4.608 گرم) بسته 12 عدد 1 بسته 575,000 365,000 36.5% 57.5%
1,457 6260634900136 زعفران درجه یک مصطفوی 0.5 مثقال (2.304 گرم) بسته 05 مثقال 20 بسته 454,300 345,000 24.1% 31.7%
1,458 6260634900358 زعفران درجه یک مصطفوی 1 گرم بسته 24 عدد 1 بسته 219,700 165,000 24.9% 33.2%
1,459 6260634900938 زعفران درجه یک مصطفوی کادویی نیم مثقال (2.304 گرم) جعبه 24 عدد 1 جعبه 467,300 355,000 24% 31.6%
1,460 6260468001030 زعفران سرگل سحرخیز 1 مثقال بسته 1 مثقال 10 بسته 1,150,000 920,000 20% 25%
1,461 6260468001047 زعفران سرگل کادویی سحرخیز 1 مثقال (تاریخ جدید) بسته 5 عدد 2 بسته 1,200,000 970,000 19.2% 23.7%
1,462 6261107036673 زعفران سرگل گلستان 4.608 گرم (1 مثقال) بسته 1 مثقال 10 بسته 992,000 605,000 39% 64%
1,463 23100070101 زعفران سرگل ممتاز دوغزال 0.5 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 149,700 106,000 29.2% 41.2%
1,464 23100070100 زعفران سرگل ممتاز دوغزال 0.5 مثقال (2.304 گرم) بسته 12 عدد 1 بسته 629,100 445,000 29.3% 41.4%
1,465 6262233101532 زعفران سرگل ممتاز دوغزال 1 مثقال (4.608 گرم) بسته 1 مثقال 12 بسته 1,187,300 900,000 24.2% 31.9%
1,466 6260634901133 زعفران مصطفوی 3 گرم جعبه 24 عدد 1 جعبه 613,300 466,000 24% 31.6%
1,467 6260634900891 زعفران مصطفوی کادویی 1 مثقال (4.608 گرم) بسته 10 عدد 1 بسته 871,000 660,000 24.2% 32%
1,468 23100070099 هل خالص دوغزال 10 گزم بسته 10 عدد 1 بسته 42,900 40,000 6.8% 7.3%
1,469 صابون 6260526422067 صابون لوکس Creamy perbection سفید 90 گرم بسته 6 عدد 2 بسته 16,750 15,200 9.3% 10.2%
1,470 6260526424580 صابون لوکس Velvet touch نارنجی 125 گرم بسته 6 عدد 2 بسته 17,400 14,900 14.4% 16.8%
1,471 6261101321102 صابون آبی عروس بسته 5 عدد 2 بسته 8,800 8,000 9.1% 10%
1,472 6260462477817 صابون بنفش بسته 5 عددی گلیسیرین آرومکس کارتن 12 عدد 1 کارتن 75,100 68,000 9.5% 10.4%
1,473 6261101313190 صابون حمام زرد با رایحه لیمو گلنار 6 عددی کارتن 12 عدد 1 کارتن 67,620 61,500 9.1% 10%
1,474 6261101313183 صابون حمام سفید با رایحه گل‌های بهاری گلنار 6 عددی کارتن 12 عدد 1 کارتن 67,620 61,500 9.1% 10%
1,475 6261101313176 صابون حمام صورتی گلنار 6 عددی کارتن 12 عدد 1 کارتن 67,620 70,800 -4.7% -4.5%
1,476 6261101313039 صابون حمام گلنار 6 عددی کارتن 12 عدد 1 کارتن 77,826 70,800 9% 9.9%
1,477 6261101313169 صابون حمام گلنار مدل جوان 5 عددی کارتن 12 عدد 1 کارتن 56,350 51,200 9.1% 10.1%
1,478 6261101321027 صابون زرد عروس بسته 5 عدد 2 بسته 8,800 8,000 9.1% 10%
1,479 6260462477800 صابون سبز بسته 5 عددی گلیسیرین آرومکس کارتن 12 عدد 1 کارتن 75,100 68,000 9.5% 10.4%
1,480 6261101321317 صابون سبز عروس بسته 5 عدد 2 بسته 8,800 8,000 9.1% 10%
1,481 6260462477824 صابون صورتی بسته 5 عددی گلیسیرین آرومکس کارتن 12 عدد 1 کارتن 75,100 68,000 9.5% 10.4%
1,482 6261101321010 صابون صورتی عروس بسته 5 عدد 2 بسته 8,800 8,000 9.1% 10%
1,483 6260526422074 صابون لوکس Agua Sparkle آبی 125 گرم بسته 6 عدد 2 بسته 17,400 14,900 14.4% 16.8%
1,484 6260526422081 صابون لوکس Agua Sparkle آبی 90 گرم بسته 6 عدد 2 بسته 16,750 15,200 9.3% 10.2%
1,485 6260526422050 صابون لوکس Creamy perbection سفید 125 گرم بسته 6 عدد 2 بسته 17,400 14,900 14.4% 16.8%
1,486 6260526424597 صابون لوکس Soft tuch صورتی 125 گرم بسته 6 عدد 2 بسته 17,400 14,900 14.4% 16.8%
1,487 6260526424634 صابون لوکس Soft tuch صورتی 90 گرم بسته 6 عدد 2 بسته 16,750 15,200 9.3% 10.2%
1,488 6260526424627 صابون لوکس Velvet touch نارنجی 90 گرم بسته 6 عدد 2 بسته 16,750 15,200 9.3% 10.2%
1,489 خرما 6260789510235 خرما پیارم ساغر 400 گرم کارتن 9 عدد 1 کارتن 199,000 151,000 24.1% 31.8%
1,490 23120030034 خرما خاصویی ساغر 1 کیلوگرم کارتن 8 عدد 1 کارتن 138,000 104,500 24.3% 32.1%
1,491 6260789510228 خرما خشک ربی ساغر ظرفی 450 گرم کارتن 9 عدد 1 کارتن 88,000 66,500 24.4% 32.3%
1,492 6260789510211 خرما خشک زاهدی ساغر ظرفی 450 گرم کارتن 9 عدد 1 کارتن 86,000 65,000 24.4% 32.3%
1,493 6260789510112 خرما رومینا ساغر 500 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 99,000 75,000 24.2% 32%
1,494 6263763600113 خرما کبکاب ساغر 1.25 کیلوگرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 108,000 82,000 24.1% 31.7%
1,495 6263783600168 خرما کبکاب ساغر 900 گرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 86,000 65,000 24.4% 32.3%
1,496 6260789508010 خرما کبکاب ساغر سطلی 1.2 کیلوگرم کارتن 8 عدد 1 کارتن 128,000 97,000 24.2% 32%
1,497 6263763600038 خرما مضافتی بم ساغر طلایی 680 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 137,000 104,000 24.1% 31.7%
1,498 6263763600045 خرما مضافتی بم نقره‌ای ساغر 600 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 124,000 94,000 24.2% 31.9%
1,499 23120030023 خرما مضافتی تندیس طلایی 650 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 128,000 97,500 23.8% 31.3%
1,500 6263763600014 خرما مضافتی ساغر 630 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 128,700 97,500 24.2% 32%
1,501 6263763600076 خرمای رژیمی صادراتی ساغر رایان 580 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 117,000 88,500 24.4% 32.2%
1,502 6263763600021 خرمای مضافتی تندیس 600 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 122,000 92,500 24.2% 31.9%
1,503 23120030064 رطب مضافتی درجه یک 600 گرم (وزن خالص) کارتن 12 عدد 1 کارتن 115,000 84,000 27% 36.9%
1,504 23120030051 رطب مضافتی درجه یک 650 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 128,000 90,000 29.7% 42.2%
1,505 سفیدکننده 6260526423286 اسپری سرویس بهداشتی سیف 0.75 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 79,120 68,000 14.1% 16.4%
1,506 6262825800720 مایع سفید کننده غلیظ سفید اکتیو 750 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 40,900 37,000 9.5% 10.5%
1,507 23020030047 مایع سفید کننده غلیظ قرمز اکتیو 750 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 40,900 37,000 9.5% 10.5%
1,508 6262825811504 مایع سفیدکننده اکتیو 1 لیتر کارتن 15 عدد 1 کارتن 17,825 15,800 11.4% 12.8%
1,509 6262825811511 مایع سفیدکننده اکتیو 4 لیتر کارتن 4 عدد 1 کارتن 46,000 42,000 8.7% 9.5%
1,510 6260526416561 مایع سفیدکننده دامستوس سبز 750 میلی‌لیتر کارتن 20 عدد 1 کارتن 45,820 39,000 14.9% 17.5%
1,511 6260526416608 مایع سفیدکننده دامستوس مدل Mountain Breeze سبز ۲ لیتری کارتن 9 عدد 1 کارتن 104,950 95,500 9% 9.9%
1,512 6260526434701 مایع سفیدکننده دامستوس مدل Snow White سفید ۲ لیتری کارتن 9 عدد 1 کارتن 104,950 95,500 9% 9.9%
1,513 6262825800461 مایع سفیدکننده سبز اکتیو 1 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 16,975 15,000 11.6% 13.2%
1,514 6262825800188 مایع سفیدکننده سبز اکتیو 4 لیتر کارتن 4 عدد 1 کارتن 60,200 54,500 9.5% 10.5%
1,515 6262825800713 مایع سفیدکننده غلیظ سبز اکتیو 750 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 40,900 37,000 9.5% 10.5%
1,516 6262825800225 مایع سفیدکننده معطر لیمو اکتیو 1 لیتر کارتن 15 عدد 1 کارتن 16,975 15,000 11.6% 13.2%
1,517 6262825800454 مایع سفیدکننده معطر لیمو اکتیو 4 لیتر کارتن 4 عدد 1 کارتن 60,200 54,500 9.5% 10.5%
1,518 6260023400032 مایع سفیدکننده وایتکس 4 کیلوگرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 69,431 56,200 19.1% 23.5%
1,519 6260023400018 مایع سفیدکننده وایتکس 750 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 15,473 13,700 11.5% 12.9%
1,520 قند و شکر 6261107012806 شکر پردیس 900 گرم بسته 20 عدد 1 بسته 41,500 39,500 4.8% 5.1%
1,521 23010050016 شکر سفید 10 کیلوگرم بسته 10 کیلوگرم 1 بسته 520,000 465,000 10.6% 11.8%
1,522 6263905300024 شکر سفید 900 گرمی (بسته‌بندی شده) بسته 5 عدد 2 بسته 52,000 46,500 10.6% 11.8%
1,523 23010050054 شکر سفید فله گونی 50 کیلوگرمی گونی 50 کیلوگرم 0 گونی 2,100,000 1,742,000 17% 20.6%
1,524 6260520202719 شکر سفید مولتی‌میت بسته 50 عددی کارتن 12 عدد 1 کارتن 54,000 49,000 9.3% 10.2%
1,525 6260520203389 شکر قهوه‌ای مولتی‌میت بسته 50 عددی کارتن 12 عدد 1 کارتن 60,000 54,000 10% 11.1%
1,526 23010050017 قند شکسته 10 کیلوگرمی بسته 10 کیلوگرم 1 بسته 460,000 402,000 12.6% 14.4%
1,527 6269171300295 قند شکسته 700 گرمی بسته 0.7 کیلوگرم 14 بسته 36,000 30,500 15.3% 18%
1,528 62691713002950 قند شکسته 900 گرمی بسته‌بندی شده بسته 10 عدد 2 بسته 39,500 36,800 6.8% 7.3%
1,529 6260518800057 قند شکسته باخ مقدار 5 کیلوگرم کارتن 5 کیلوگرم 4 کارتن 423,500 395,000 6.7% 7.2%
1,530 6261107012981 قند شکسته پردیس 400 گرم بسته 20 عدد 2 بسته 35,900 34,400 4.2% 4.4%
1,531 23010050059 قند شکسته پردیس 5 کیلوگرم کارتن 5 کیلوگرم 5 کارتن 356,950 342,000 4.2% 4.4%
1,532 6261107012882 قند شکسته پردیس 700 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 59,500 57,000 4.2% 4.4%
1,533 6261107032699 قند شکسته گلستان 650 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 69,900 63,500 9.2% 10.1%
1,534 غذای منجمد 6260257500157 دانه ذرت شیرین منجمد نوبر سبز 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 54,600 46,500 14.8% 17.4%
1,535 6260257502151 سیب‌زمینی تنوری نوبرسبز 900 گرم کارتن 10 عدد 1 کارتن 90,450 77,500 14.3% 16.7%
1,536 626062511025 سیب‌زمینی طلایی منجمد سرد و تازه 750 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 74,000 63,600 14.1% 16.4%
1,537 6260257500553 سیب‌زمینی نیمه سرخ شده منجمد نوبر سبز 750 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 75,400 64,800 14.1% 16.4%
1,538 6260257500614 سیب‌زمینی نیمه سرخ‌شده منجمد نوبرسبز 2.5 کیلوگرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 252,200 216,000 14.4% 16.8%
1,539 6260403604852 شنیسل مرغ 90% سوخاری مهیا 950 گرم بسته 6 عدد 1 بسته 235,000 178,500 24% 31.7%
1,540 23001600050239 فلافل سوخاری منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 255,000 255,000 0% 0%
1,541 6260257502670 فلافل عربی منجمد نوبر سبز 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 69,850 60,000 14.1% 16.4%
1,542 23001600050238 فلافل منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 240,000 240,000 0% 0%
1,543 6260403641390 فلافل نیمه آماده منجمد مهیا پروتئین 950 گرم بسته 6 عدد 1 بسته 123,500 87,500 29.1% 41.1%
1,544 6260403652013 کباب لقمه 70% گوشت قرمز مهیاپروتئین 450 گرم بسته 10 عدد 1 بسته 135,000 95,500 29.3% 41.4%
1,545 6262586800274 مایه کباب کوبیده 70 درصد گوشت قرمز فارسی 1 کیلوگرم کارتن 10 عدد 1 کارتن 596,900 452,000 24.3% 32.1%
1,546 6260257500348 مخلوط سبزیجات هویج، نخود فرنگی و ذرت منجمد نوبرسبز 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 49,650 42,500 14.4% 16.8%
1,547 6260403650019 همبرگر 30% گوشت قرمز مهیا‌پروتئین 500 گرم بسته 10 عدد 1 بسته 54,990 39,000 29.1% 41%
1,548 6260403650217 همبرگر 60% گوشت قرمز مهیاپروتئین 500 گرم بسته 10 عدد 1 بسته 130,000 92,000 29.2% 41.3%
1,549 23001600050148 همبرگر 75% گوشت‌ قرمز مهیاپروتئین 400 گرم بسته 10 عدد 1 بسته 135,000 95,500 29.3% 41.4%
1,550 6260403600854 همبرگر 85% گوشت قرمز مهیاپروتئین 400 گرم بسته 10 عدد 1 بسته 135,790 96,000 29.3% 41.4%
1,551 6260403658213 همبرگر چیلی ممتاز 95% گوشت‌ قرمز منجمد مهیاپروتئین 400 گرم بسته 10 عدد 1 بسته 140,650 99,500 29.3% 41.4%
1,552 6260403600861 همبرگر ممتاز 95% گوشت قرمز مهیاپروتئین 400 گرم بسته 10 عدد 1 بسته 145,000 102,500 29.3% 41.5%
1,553 ژله و کارامل 6260201104295 پودر ژلاتین خالص فرمند 40 گرم بسته 9 عدد 1 بسته 66,000 56,500 14.4% 16.8%
1,554 6260201109511 پودر ژله آلبالو فرمند 100 گرم بسته 9 عدد 1 بسته 30,000 21,000 30% 42.9%
1,555 6260201102239 پودر ژله آلوئه ورا فرمند 100 گرم بسته 9 عدد 1 بسته 30,000 21,000 30% 42.9%
1,556 6260201109856 پودر ژله انار فرمند 100 گرم بسته 9 عدد 1 بسته 30,000 21,000 30% 42.9%
1,557 6260201109320 پودر ژله انگور فرمند 100 گرم بسته 9 عدد 1 بسته 30,000 21,000 30% 42.9%
1,558 6260201170054 پودر ژله بلوبری فرمند 100 گرم بسته 9 عدد 1 بسته 30,000 21,000 30% 42.9%
1,559 6260201109535 پودر ژله پرتقال فرمند 100 گرم بسته 9 عدد 1 بسته 30,000 21,000 30% 42.9%
1,560 6260201199031 پودر ژله شاتوت فرمند 100 گرم بسته 9 عدد 1 بسته 30,000 21,000 30% 42.9%
1,561 6260201109757 پودر ژله طالبی فرمند 100 گرم بسته 9 عدد 1 بسته 30,000 21,000 30% 42.9%
1,562 6260201120110 پودر ژله کیوی فرمند 100 گرم بسته 9 عدد 1 بسته 30,000 21,000 30% 42.9%
1,563 6260201104639 پودر ژله لواشکی فرمند 100 گرم بسته 9 عدد 1 بسته 30,000 21,000 30% 42.9%
1,564 6260201109917 پودر ژله موز فرمند 100 گرم بسته 9 عدد 1 بسته 30,000 21,000 30% 42.9%
1,565 6260201109719 پودر ژله هلو فرمند 100 گرم بسته 9 عدد 1 بسته 30,000 21,000 30% 42.9%
1,566 6260201162653 پودر ژله هندوانه فرمند 100 گرم بسته 9 عدد 1 بسته 30,000 21,000 30% 42.9%
1,567 6260360005228 پودینگ شکلاتی کوپا جعبه 12 عدد 1 جعبه 26,000 19,500 25% 33.3%
1,568 6260360050693 پودینگ فوری توت فرنگی کوپا جعبه 12 عدد 1 جعبه 26,000 19,500 25% 33.3%
1,569 6260360052291 پودینگ فوری قهوه کوپا جعبه 12 عدد 1 جعبه 26,000 19,500 25% 33.3%
1,570 6260360005990 پودینگ فوری کاکائو کوپا جعبه 12 عدد 1 جعبه 26,000 19,500 25% 33.3%
1,571 نمک و ادویه 6261107032491 پودر دارچین گلستان 75 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 34,900 28,000 19.8% 24.6%
1,572 23100030077 پودر زردچوبه بسته 160 گرمی بسته 24 عدد 2 بسته 65,000 39,000 40% 66.7%
1,573 6261107032811 پودر زردچوبه گلستان 550 گرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 137,900 97,900 29% 40.9%
1,574 6261107033764 پودر فلفل سیاه گلستان 400 گرم بسته 6 عدد 1 بسته 249,000 189,000 24.1% 31.7%
1,575 6261107036000 جوش شیرین گلستان 100 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 10,900 8,800 19.3% 23.9%
1,576 6261107026926 چاشنی خورش قیمه هاتی کارا گلستان 750 گرم کارتن 6 عدد 4 کارتن 179,900 145,700 19% 23.5%
1,577 6261107026957 چاشنی قرمه سبزی هاتی کارا گلستان 750 گرم کارتن 6 عدد 4 کارتن 179,900 145,700 19% 23.5%
1,578 6261107026810 چاشنی کباب هاتی‌کارا گلستان 700 گرم کارتن 6 عدد 4 کارتن 179,000 144,000 19.6% 24.3%
1,579 6261107035997 دانه فلفل سیاه گلستان 45 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 33,900 27,400 19.2% 23.7%
1,580 6261107033610 فلفل سیاه گلستان 90 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 67,900 54,500 19.7% 24.6%
1,581 6261107033771 فلفل قرمز گلستان 400 گرم بسته 6 عدد 1 بسته 149,900 113,500 24.3% 32.1%
1,582 6261107034846 لیمو عمانی گلستان 130 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 36,900 29,800 19.2% 23.8%
1,583 6261107034471 نمک تصفیه کریستاله یددار گلستان 500 گرم کارتن 25 عدد 1 کارتن 7,900 7,000 11.4% 12.9%
1,584 2010302010001 نمک دریایی اصل 2 کیلوگرم بسته 5 عدد 10 بسته 19,500 14,000 28.2% 39.3%
1,585 6261107006577 هل سبز گلستان 10 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 39,900 32,000 19.8% 24.7%
1,586 دستمال توالت 6266061105359 دستمال توالت پاپیا 12 رول بسته 4 عدد 1 بسته 163,486 153,600 6% 6.4%
1,587 6266061105267 دستمال توالت پاپیا 16 رول بسته 3 عدد 2 بسته 217,981 202,800 7% 7.5%
1,588 6266061105274 دستمال توالت پاپیا 2 رول بسته 24 عدد 1 بسته 29,400 26,700 9.2% 10.1%
1,589 6266061106615 دستمال توالت پاپیا 24 رول بسته 2 عدد 2 بسته 319,908 312,000 2.5% 2.5%
1,590 23030020035 دستمال توالت پاپیا 4 رول بسته 12 عدد 1 بسته 56,110 52,500 6.4% 6.9%
1,591 6266061105342 دستمال توالت پاپیا 8 رول بسته 6 عدد 1 بسته 110,000 103,000 6.4% 6.8%
1,592 6266061103294 دستمال توالت تنو 12 رول بسته 4 عدد 2 بسته 143,807 140,900 2% 2.1%
1,593 6266061106622 دستمال توالت تنو 16 رول بسته 3 عدد 2 بسته 190,733 187,000 2% 2%
1,594 6266061101894 دستمال توالت تنو 2 رول بسته 24 عدد 1 بسته 25,200 24,000 4.8% 5%
1,595 6266061106639 دستمال توالت تنو 24 رول بسته 2 عدد 1 بسته 279,000 279,000 0% 0%
1,596 6266061101849 دستمال توالت تنو 4 رول بسته 12 عدد 1 بسته 49,449 47,400 4.1% 4.3%
1,597 6266061101832 دستمال توالت تنو 8 رول بسته 6 عدد 1 بسته 96,376 92,500 4% 4.2%
1,598 6260251400071 دستمال توالت چهارلایه 2 رول فول تایم کیسه 24 عدد 1 کیسه 24,700 20,000 19% 23.5%
1,599 23030020070 دستمال توالت چهارلایه 24 رول فول تایم کیسه 2 عدد 2 کیسه 238,980 217,000 9.2% 10.1%
1,600 6260251400088 دستمال توالت چهارلایه 4 رول فول تایم کیسه 8 عدد 1 کیسه 48,200 39,000 19.1% 23.6%
1,601 23030020069 دستمال توالت چهارلایه 8 رول فول تایم کیسه 6 عدد 1 کیسه 94,000 76,000 19.1% 23.7%
1,602 نودل 6260360004276 نودل سبزیجات الیت کارتن 40 عدد 1 کارتن 15,000 11,300 24.7% 32.7%
1,603 6260360053496 نودل سبزیجات لیوانی الیت کارتن 12 عدد 1 کارتن 25,000 18,900 24.4% 32.3%
1,604 6262092000571 نودل سبزیجات هاتی کارا کارتن 40 عدد 2 کارتن 15,000 8,300 44.7% 80.7%
1,605 6260360004269 نودل قارچ الیت کارتن 40 عدد 1 کارتن 15,000 11,300 24.7% 32.7%
1,606 6262092000588 نودل کاری هاتی‌کارا کارتن 40 عدد 1 کارتن 15,000 8,300 44.7% 80.7%
1,607 6260360004290 نودل گوشت الیت کارتن 40 عدد 1 کارتن 15,000 11,300 24.7% 32.7%
1,608 6260360053489 نودل گوشت لیوانی الیت کارتن 12 عدد 1 کارتن 25,000 18,900 24.4% 32.3%
1,609 6260006900177 نودل گوشت مهنام 65 گرم کارتن 40 عدد 1 کارتن 15,000 7,200 52% 108.3%
1,610 6262092000601 نودل گوشت هاتی کارا 75 گرم کارتن 40 عدد 1 کارتن 15,000 8,300 44.7% 80.7%
1,611 6260360004283 نودل مرغ الیت کارتن 40 عدد 1 کارتن 15,000 11,300 24.7% 32.7%
1,612 6260360053472 نودل مرغ لیوانی الیت کارتن 12 عدد 1 کارتن 25,000 18,900 24.4% 32.3%
1,613 6262092000618 نودل مرغ و گوجه هاتی کارا کارتن 40 عدد 1 کارتن 15,000 8,300 44.7% 80.7%
1,614 6262092000595 نودل مرغ هاتی کارا کارتن 40 عدد 1 کارتن 15,000 8,300 44.7% 80.7%
1,615 نرم‌کننده 6260007501410 شامپو نرم‌کننده موی سر لطیفه 1 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 51,470 49,000 4.8% 5%
1,616 6262825809747 مایع نرم‌کننده آبی اکتیو 1.5 لیتر کارتن 9 عدد 1 کارتن 54,165 48,000 11.4% 12.8%
1,617 6261643603940 مایع نرم‌کننده حوله و لباس بنفش سپید 1 کیلوگرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 33,000 30,000 9.1% 10%
1,618 6260010502626 مایع نرم‎کننده حوله و لباس سافتلن طلایی 1 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 45,000 40,000 11.1% 12.5%
1,619 6260010502657 مایع نرم‌کننده حوله و لباس طلایی سافتلن 2 لیتری کارتن 6 عدد 1 کارتن 77,990 69,000 11.5% 13%
1,620 6262825809754 مایع نرم‌کننده صورتی اکتیو 2.5 کیلوگرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 85,540 76,000 11.2% 12.6%
1,621 6260010502640 نرم کننده طلایی سافتلن 1 لیتری کارتن 12 عدد 1 کارتن 45,000 40,000 11.1% 12.5%
1,622 6262825809730 نرم‌کننده آبی اکتیو 2.5 لیتر کارتن 6 عدد 1 کارتن 85,540 76,000 11.2% 12.6%
1,623 23020100033 نرم‌کننده حفظ لطافت و رطوبت مو داو مقدار 200 میلی‌لیتر شیرینک 6 عدد 1 شیرینک 50,700 46,000 9.3% 10.2%
1,624 6260526425426 نرم‌کننده مراقبت روزانه داو 200 میلی‌لیتر شیرینک 6 عدد 1 شیرینک 50,700 46,000 9.3% 10.2%
1,625 23020100029 نرم‌کننده مناسب موهای آسیب‌دیده داو 200 میلی‌لیتر شیرینک 6 عدد 1 شیرینک 50,700 46,000 9.3% 10.2%
1,626 6260526425334 نرم‌کننده مناسب موهای رنگ شده داو 200 میلی‌لیتر شیرینک 6 عدد 1 شیرینک 50,700 46,000 9.3% 10.2%
1,627 23020100031 نرم‌کننده مناسب موهای شکننده داو 200 میلی‌لیتر شیرینک 6 عدد 1 شیرینک 50,700 46,000 9.3% 10.2%
1,628 6262825801321 نرم‌کننده موی سر با رایحه شکوفه و بهار نارنج اکتیو 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 45,900 40,500 11.8% 13.3%
1,629 پودر لباس‌شویی 6261101000632 پودر دستی برف 500 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 19,100 17,700 7.3% 7.9%
1,630 6260105004967 پودر لباس شویی ماشینی پرسیل 500 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 27,811 25,300 9% 9.9%
1,631 6260010533620 پودر لباسشویی دستی سافتلن 500 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 16,560 16,100 2.8% 2.9%
1,632 6260010540741 پودر لباسشویی ماشینی سافتلن 500 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 26,050 23,700 9% 9.9%
1,633 6260105004998 پودر ماشین لباسشویی 4.2 کیلوگرم پرسیل با رایحه لاوندر کارتن 4 عدد 1 کارتن 208,189 189,000 9.2% 10.2%
1,634 6261101221310 پودر ماشین لباسشویی 5 آنزیم سپید 5 مقدار 500 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 25,860 24,000 7.2% 7.8%
1,635 6262825810675 پودر ماشین لباسشویی اکتیو 500 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 26,042 22,300 14.4% 16.8%
1,636 6260105006183 پودر ماشین لباسشویی پریمیوم پرسیل 600 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 49,299 44,500 9.7% 10.8%
1,637 6262825810699 پودر ماشین لباسشویی پلی واش اکتیو 2 کیلوگرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 102,511 95,200 7.1% 7.7%
1,638 6260105006152 پودر ماشین لباسشویی رنگین شوی پرسیل 600 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 40,740 37,000 9.2% 10.1%
1,639 6260010511192 پودر ماشین لباسشویی طلایی سافتلن 3 کیلوگرم بسته 4 عدد 1 بسته 148,830 138,000 7.3% 7.8%
1,640 6261101333013 صابون رخت‌شویی با رایحه لیمو گلنار 4 عددی کارتن 12 عدد 1 کارتن 55,104 50,100 9.1% 10%
1,641 نسکافه و کاپوچینو 6260418701881 پودر کافی‌میت نستله 200 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 86,000 78,000 9.3% 10.3%
1,642 23040050055 بسته 15 ساشه‌ای ترکیبی پودر قهوه فوری نسکافه (کلاسیک، اینتنسو و لاته) به همراه 2 ساشه کاپوچینو ایتالیانو بسته 4 عدد 2 بسته 185,000 135,000 27% 37%
1,643 6269948100645 پودر قهوه آماده 3 در 1 تیمز 20 ساشه‌ای کارتن 12 عدد 1 کارتن 145,000 95,000 34.5% 52.6%
1,644 6260418700976 پودر قهوه‌فوری لاته 3 در 1 نسکافه 20 ساشه‌ای کارتن 12 عدد 1 کارتن 215,000 195,500 9.1% 10%
1,645 6260418701898 پودر کافی‌میت نستله 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 156,000 141,500 9.3% 10.2%
1,646 6260418701171 پودر مخلوط قهوه فوری نسکافه 20 ساشه‌ای کارتن 12 عدد 1 کارتن 151,000 144,500 4.3% 4.5%
1,647 6260161539892 شیر قهوه کاپوچینو سولاته کاله 225 میلی‌لیتر کارتن 24 عدد 1 کارتن 45,000 36,400 19.1% 23.6%
1,648 6260418770016 قهوه فوری 3 در 1 نسکافه مدل اینتسو 20 ساشه‌ای بسته 4 عدد 2 بسته 180,000 163,000 9.4% 10.4%
1,649 6269948100133 کاپوچینو آماده تیمز 20 ساشه‌ای کارتن 12 عدد 1 کارتن 195,000 138,000 29.2% 41.3%
1,650 6260418701201 کاپوچینو ایتالیانو همراه با پودر مخلوط کاکائو نسکافه 20 عددی کارتن 8 عدد 1 کارتن 180,000 214,000 -18.9% -15.9%
1,651 8991002103771 کاپوچینو گوددی 30 عددی بسته 6 عدد 1 بسته 390,000 268,000 31.3% 45.5%
1,652 8850124011053 کافی میت نستله (Nestle) خارجی 400 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 350,000 283,000 19.1% 23.7%
1,653 8992696420557 کافی میکس ۳ در ۱ نسکافه ۵۰ ساشه‌ای اصلی بسته 50 ساشه 6 بسته 500,000 428,000 14.4% 16.8%
1,654 6260418701911 کافی‌میکس 3x1 کلاسیک نسکافه 20+2 عددی کارتن 12 عدد 1 کارتن 151,000 144,500 4.3% 4.5%
1,655 شامپو 6260526401024 شامپو اسطوخودوس لوکس 400 میلی‌لیتر کارتن 24 عدد 1 کارتن 55,000 30,500 44.5% 80.3%
1,656 6263430600781 شامپو بابونه پرژک 450 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 34,290 35,800 -4.4% -4.2%
1,657 6260526401017 شامپو بابونه لوکس 400 میلی‌لیتر کارتن 24 عدد 1 کارتن 55,000 30,500 44.5% 80.3%
1,658 6260526425419 شامپو تقویت‌کننده موهای شکننده داو 400 میلی‌لیتر شیرینک 6 عدد 1 شیرینک 120,000 108,000 10% 11.1%
1,659 6260526419654 شامپو تقویت‌کننده موی شکننده داو 200 میلی‌لیتر شیرینک 6 عدد 1 شیرینک 51,250 44,000 14.1% 16.5%
1,660 6260526401000 شامپو رزماری لوکس 400 میلی‌لیتر کارتن 24 عدد 1 کارتن 55,000 30,500 44.5% 80.3%
1,661 6263430600828 شامپو زیتون پرژک 450 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 34,290 35,800 -4.4% -4.2%
1,662 6260526419241 شامپو ضد شوره کلییر soft & shiny زنانه 200 میلی‌لیتر بسته 6 عدد 1 بسته 71,000 57,500 19% 23.5%
1,663 6260526403219 شامپو ضدشوره سان‌سیلک 350 میلی‌لیتر شرینک 6 عدد 1 شرینک 82,500 70,500 14.5% 17%
1,664 6260526419395 شامپو ضدشوره کلیر Scalp oil control زنانه 200 میلی‌لیتر بسته 6 عدد 1 بسته 71,000 57,500 19% 23.5%
1,665 6260526419555 شامپو کمک به رشد سالم مو سان سیلک 350 میلی‌لیتر شرینک 6 عدد 1 شرینک 82,500 66,500 19.4% 24.1%
1,666 6260526425396 شامپو مناسب موهای آسیب دیده داو 400 میلی‌لیتر شیرینک 6 عدد 1 شیرینک 120,000 108,000 10% 11.1%
1,667 6260526425358 شامپو مناسب موهای رنگ شده داو 200 میلی‌لیتر شیرینک 6 عدد 1 شیرینک 68,300 62,000 9.2% 10.2%
1,668 6260526419470 شامپو موهای آسیب‌دیده سان سیلک 350 میلی‌لیتر شرینک 6 عدد 1 شرینک 82,500 70,500 14.5% 17%
1,669 پودر کیک 6260170265607 پودر خمیر پیراشکی رشد 480 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 60,000 51,500 14.2% 16.5%
1,670 6260170250436 پودر کیک توت فرنگی رشد 500 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 70,000 56,000 20% 25%
1,671 6260170201001 پودر کیک رویال ردولوت رشد 600 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 125,000 100,000 20% 25%
1,672 6260170202183 پودر کیک کره‌ای رشد 500 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 72,000 61,500 14.6% 17.1%
1,673 6260170250450 پودر کیک وانیل کاکائو رشد 500 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 83,000 71,000 14.5% 16.9%
1,674 شکلات صبحانه 6260201104646 شکلات صبحانه تلخ فندقی فرمند 200 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 117,000 100,500 14.1% 16.4%
1,675 6260201111330 شکلات صبحانه ساده فرمند 330 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 146,000 94,500 35.3% 54.5%
1,676 6260201112177 شکلات صبحانه فندق و توت‌فرنگی فرمند 330 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 146,000 125,500 14% 16.3%
1,677 6260201198911 شکلات صبحانه فندقی فرمند 200 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 90,000 77,000 14.4% 16.9%
1,678 6260201121018 کرم کارامل فرمند 70 گرم بسته 9 عدد 1 بسته 28,000 24,000 14.3% 16.7%
1,679 6260201111347 کرم کاکائو فندقی تلخ فرمند 100 گرم باکس 24 عدد 1 باکس 69,000 59,000 14.5% 16.9%
1,680 6260201111361 کرم کاکائو فندقی تلخ فرمند 330 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 167,000 143,500 14.1% 16.4%
1,681 6260303306887 کرم کاکائو فندقی سایرو 1 کیلوگرم کارتن 6 عدد 2 کارتن 168,000 152,000 9.5% 10.5%
1,682 6260201111286 کرم کاکائو فندقی شیری فرمند 100 گرم بسته 24 عدد 1 بسته 57,000 49,000 14% 16.3%
1,683 6260201111316 کرم کاکائو فندقی فرمند 100 گرم بسته 24 عدد 1 بسته 58,000 49,800 14.1% 16.5%
1,684 6260201100525 کرم کاکائو فندقی فرمند 400 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 165,000 141,500 14.2% 16.6%
1,685 6260201111200 کرم کاکائو کنجدی فرمند 100 گرم بسته 24 عدد 1 بسته 47,000 40,000 14.9% 17.5%
1,686 سوسیس و کالباس 6260403603602 سوسیس 40 درصد گوشت قرمز مهیا پروتئین 1 کیلوگرم بسته 6 عدد 1 بسته 140,000 99,000 29.3% 41.4%
1,687 230700050322 سوسیس کوکتل پنیر 60% گوشت قرمز مهیا پروتئین 1 کیلوگرم بسته 5 عدد 1 بسته 230,000 163,000 29.1% 41.1%
1,688 230700050320 سوسیس هات داگ 70% گوشت قرمز مهیا پروتئین 1 کیلوگرم بسته 5 عدد 1 بسته 280,000 198,500 29.1% 41.1%
1,689 6260403602247 سوسیس هات داگ پنیر 60 درصد گوشت قرمز مهیا پروتئین 1 کیلوگرم بسته 6 عدد 1 بسته 230,000 163,000 29.1% 41.1%
1,690 230700050321 سوسيس کوکتل دودی 55% گوشت قرمز مهیا پروتئین 1 کیلوگرم بسته 5 عدد 1 بسته 199,000 141,000 29.1% 41.1%
1,691 230700050324 کالباس 60% قارچ و مرغ مهیا پروتئین 250 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 60,000 42,500 29.2% 41.2%
1,692 6260403601868 کالباس 90 درصد گوشت قرمز مهیا پروتئین 250 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 99,500 70,500 29.1% 41.1%
1,693 6260403601899 کالباس 90% گوشت مرغ مهیا 250 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 75,000 53,000 29.3% 41.5%
1,694 230700050323 کالباس خشک 60% گوشت قرمز مهیا پروتئین 250 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 78,000 55,000 29.5% 41.8%
1,695 230700050325 کالباس لیونر گوشت مرغ 55% مهیا پروتئین 500 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 99,000 70,000 29.3% 41.4%
1,696 6260406402509 گوشت سینه مرغ فرآوری شده دودی کامپوره 200 گرم بسته 25 عدد 1 بسته 115,000 87,000 24.3% 32.2%
1,697 پوشک کودک 6263957100078 پوشک بچه سایز 4 مای‌بیبی 12 عددی کارتن 12 عدد 1 کارتن 64,200 57,000 11.2% 12.6%
1,698 6263957100122 پوشک بچه مای بیبی Chamomile سایز 4 پلاس 32 عددی کارتن 6 عدد 1 کارتن 168,950 150,000 11.2% 12.6%
1,699 6266061103751 پوشک بچه مولفیکس سایز 6 بسته 28 عددی بسته 4 عدد 1 بسته 170,600 160,000 6.2% 6.6%
1,700 6266061104949 پوشک سایز 4 مولفیکس 34 عددی بسته 4 عدد 2 بسته 156,422 147,000 6% 6.4%
1,701 6263957101198 پوشک شورتی بچه سایز 4 مای‌بیبی 30 عددی بسته 4 عدد 1 بسته 171,559 146,000 14.9% 17.5%
1,702 6263957101204 پوشک شورتی پول‌آپ سایز 5 مای بیبی 26 عددی بسته 4 عدد 1 بسته 171,559 146,000 14.9% 17.5%
1,703 6263957101211 پوشک شورتی سایز 6 مای‌بیبی 24 عددی بسته 4 عدد 1 بسته 171,559 146,000 14.9% 17.5%
1,704 6266061105458 پوشک کامل بچه مولفیکس سایز 5 بسته 28 عددی بسته 4 عدد 1 بسته 156,422 147,000 6% 6.4%
1,705 23030040053 پوشک کودک مولفیکس سایز 6 بسته 24 عددی بسته 4 عدد 1 بسته 156,422 147,000 6% 6.4%
1,706 6266061104970 پوشک مولفیکس سایز 3 بسته 38 عددی کارتن 4 عدد 1 کارتن 156,422 147,000 6% 6.4%
1,707 کاسه، بشقاب، لیوان و ... 6260140891324 لیوان کوتاه مارشال کاوه بسته 6 عددی کارتن 6 عدد 1 کارتن 145,000 110,000 24.1% 31.8%
1,708 6262597802953 بشقاب خورش‌خوری ونیز کاوه بسته 6 عددی کارتن 6 عدد 1 کارتن 185,000 140,000 24.3% 32.1%
1,709 6262597802960 پیاله پرشیا کاوه بسته 6 عددی کارتن 6 عدد 1 کارتن 100,000 76,000 24% 31.6%
1,710 6262597805329 پیاله ونیز کاوه بسته 6 عددی کارتن 6 عدد 1 کارتن 75,000 57,000 24% 31.6%
1,711 6262597805053 پیش‌دستی پرشیا کاوه بسته 6 عددی کارتن 6 عدد 1 کارتن 145,000 110,000 24.1% 31.8%
1,712 6261686505508 فنجان ونیز کاوه بسته 6 عددی کارتن 6 عدد 1 کارتن 125,000 94,500 24.4% 32.3%
1,713 6262597805459 کاسه سالاد ونیز کاوه بسته 1 عددی کارتن 6 عدد 1 کارتن 85,000 64,500 24.1% 31.8%
1,714 6261686505799 لیوان بلند ونیز کاوه بسته 6 عددی کارتن 6 عدد 1 کارتن 120,000 91,000 24.2% 31.9%
1,715 6261686513060 لیوان کوتاه ونیز کاوه بسته 6 عددی کارتن 6 عدد 1 کارتن 115,000 87,000 24.3% 32.2%
1,716 پاپ‌کرن 6262477320393 پاپ کرن پنیری مزپف مزمز 60 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 18,000 14,500 19.4% 24.1%
1,717 6262477391102 پاپ کرن چسترفیلد پنیری مزمز 120 گرم کارتن 10 عدد 2 کارتن 42,000 34,000 19% 23.5%
1,718 6262477320454 پاپ کرن سرکه‌ای مزپف مزمز 60 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 18,000 14,500 19.4% 24.1%
1,719 6262477320430 پاپ کرن کچاپ مزپف مزمز 60 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 18,000 14,500 19.4% 24.1%
1,720 6262477320416 پاپ کرن نمکی مزپف مزمز 60 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 18,000 14,500 19.4% 24.1%
1,721 6265663103947 پاپ کورن با طعم پنیر بوشار لینا 35 گرم کارتن 30 عدد 1 کارتن 15,000 12,000 20% 25%
1,722 6260627800245 شیرین گندمک جرقه 100 گرم بسته 15 عدد 1 بسته 30,000 15,000 50% 100%
1,723 دسر 6260360001893 پودینگ توت‌فرنگی کوپا جعبه 12 عدد 1 جعبه 26,000 19,500 25% 33.3%
1,724 6260360002173 پودینگ زعفرانی کوپا جعبه 12 عدد 1 جعبه 26,000 19,500 25% 33.3%
1,725 6260360050662 پودینگ فوری وانیل کوپا جعبه 12 عدد 1 جعبه 26,000 19,500 25% 33.3%
1,726 6260360001886 پودینگ موزی کوپا جعبه 12 عدد 1 جعبه 26,000 19,500 25% 33.3%
1,727 6260360001909 پودینگ وانیلی کوپا جعبه 12 عدد 1 جعبه 26,000 19,500 25% 33.3%
1,728 231100100071 دسر آماده پاناکوتا شکلاتی کاله 1 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 147,000 122,000 17% 20.5%
1,729 6260161504463 دسر پاناکوتا کاله 1 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 137,000 113,000 17.5% 21.2%
1,730 6260201108187 سس کارامل فرمند 500 گرم بسته 9 عدد 1 بسته 87,000 74,500 14.4% 16.8%
1,731 6260161537096 مربای شیر کاتلا کاله 200 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 65,000 60,000 7.7% 8.3%
1,732 شامپو بدن 6262825806197 شامپو بدن آبی اکتیو مقدار 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 43,520 38,500 11.5% 13%
1,733 6262825806203 شامپو بدن اکتیو سبز 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 43,520 38,500 11.5% 13%
1,734 6262825801680 شامپو بدن سورمه‌ای آقایان اکتیو 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 49,323 43,500 11.8% 13.4%
1,735 6262825801307 شامپو بدن قرمز اکتیو 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 43,520 38,500 11.5% 13%
1,736 6262825802625 شامپو بدن کرمی با رایحه آلورا اکتیو 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 47,000 41,500 11.7% 13.3%
1,737 6262825806029 شامپو بدن کرمی با رایحه گل و کارامل اکتیو 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 47,000 41,500 11.7% 13.3%
1,738 6262825802069 شامپو بدن کرمی با رایحه هلو و بادام اکتیو 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 47,000 41,500 11.7% 13.3%
1,739 6260462498720 شامپو بدن مردانه آلوئه‌ورا سیو 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 37,150 33,800 9% 9.9%
1,740 6262825801673 شامپو بدن مشکی آقایان اکتیو 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 49,323 43,500 11.8% 13.4%
1,741 6262825801666 شامپو بدن نقره‌ای آقایان اکتیو 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 49,323 43,500 11.8% 13.4%
1,742 ماست 6260161533876 ماست پرچرب سون کاله 2.2 کیلوگرم بسته 4 عدد 3 بسته 129,000 114,500 11.2% 12.7%
1,743 6261351400985 ماست تک نفره کم چرب تندیس بسته 60 عدد 3 بسته 5,000 3,400 32% 47.1%
1,744 6260272803455 ماست تک نفره کم چرب دامداران بسته 36 عدد 10 بسته 4,000 4,500 -12.5% -11.1%
1,745 6260161509741 ماست تک نفره کم چرب کاله باکس 100 عدد 3 باکس 5,000 2,800 44% 78.6%
1,746 6261191000949 ماست تک نفره کم چرب می ماس بسته 80 عدد 3 بسته 5,000 3,400 32% 47.1%
1,747 6260905502489 ماست چکیده یونانی پرچرب پگاه 1.5 کیلوگرم بسته 6 عدد 1 بسته 110,000 100,000 9.1% 10%
1,748 6260161511973 ماست کفیر پرچرب ناری کاله 1.4 کیلوگرم باکس 4 عدد 1 باکس 105,000 87,000 17.1% 20.7%
1,749 6260161527615 ماست کفیر کم چرب ناری کاله 1.4 کیلوگرم باکس 4 عدد 1 باکس 105,000 95,500 9% 9.9%
1,750 6260161556752 ماست کم‌چرب سون کاله 2.2 کیلوگرم بسته 4 عدد 3 بسته 129,000 114,500 11.2% 12.7%
1,751 اسپری‌های پاک‌کننده 6262825801338 اسپری چندمنظوره 3 در 1 اکتیو 700 میلی‌لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 58,520 53,200 9.1% 10%
1,752 6260526424092 اسپری چندمنظوره ultra سیف 0.75 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 79,120 68,000 14.1% 16.4%
1,753 6260526418534 اسپری چندمنظوره دامستوس بنفش 750 میلی‌لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 79,120 68,000 14.1% 16.4%
1,754 6260526413621 اسپری چندمنظوره دامستوس سبز 750 میلی‌لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 79,120 68,000 14.1% 16.4%
1,755 6262825800669 پاک‌کننده اجاق‌گاز و سطوح استیل آشپزخانه اکتیو 700 میلی‌لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 44,720 38,400 14.1% 16.5%
1,756 6262825800683 پاک‌کننده حمام و شیرآلات اکتیو 700 میلی‌لیتری کارتن 12 عدد 1 کارتن 49,820 44,000 11.7% 13.2%
1,757 6260012930021 چند منظوره اتک 750 میلی‌لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 64,400 58,600 9% 9.9%
1,758 23020060037 چندمنظوره اتک 4 لیتری کارتن 4 عدد 1 کارتن 264,500 253,900 4% 4.2%
1,759 6260526441617 خوش‌بو کننده کامفورت صورتی 500 میلی‌لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 88,400 76,000 14% 16.3%
1,760 سرکه 6260142502952 سرکه سیب سمیه مقدار 250 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 35,000 26,500 24.3% 32.1%
1,761 پنیر پیتزا و پنیر موزارلا 23001600040134 پنیر پیتزا رنده شده فله 1 کیلوگرم بسته 1 کیلوگرم 5 بسته 350,000 222,500 36.4% 57.3%
1,762 6260653700625 پنیر پیتزا ورقه‌ای پگاه 180 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 67,000 60,900 9.1% 10%
1,763 23001600040042 پنیر تست ورقه‌ای پگاه 180 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 67,000 60,900 9.1% 10%
1,764 6260161501400 پنیر ورقه‌ای پارمسان کاله 180 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 73,000 66,000 9.6% 10.6%
1,765 6260007455829 پنیر ورقه‌ای چدار پگاه 180 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 67,000 60,900 9.1% 10%
1,766 6260161501394 پنیر ورقه‌ای چدار کاله 180 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 73,000 66,000 9.6% 10.6%
1,767 6260161501455 پنیر ورقه‌ای گودا کاله 180 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 73,000 66,000 9.6% 10.6%
1,768 6260161520128 پنیر ورقه‌ای لازانیا کاله 180 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 73,000 66,000 9.6% 10.6%
1,769 کشک 6260142503669 ((انقضا نزدیک)) کشک خشک با طعم پنیر چدار کشکام سمیه 20 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 18,000 12,000 33.3% 50%
1,770 23060060017 کشک پاستوریزه سمیه 200 گرم باکس 18 عدد 1 باکس 45,000 34,000 24.4% 32.4%
1,771 6260142501986 کشک پاستوریزه سمیه 470 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 89,800 68,000 24.3% 32.1%
1,772 6260142501993 کشک پاستوریزه سمیه 650 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 120,000 90,000 25% 33.3%
1,773 23060060018 کشک پاستوریزه سیر و نعنا سمیه 230 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 59,000 44,500 24.6% 32.6%
1,774 6260142503676 کشک خشک تنقلاتی با طعم سیر کشکام سمیه 20 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 15,000 17,800 -18.7% -15.7%
1,775 6260142503355 کشک خشک تنقلاتی کشکام سمیه 20 گرم کارتن 24 عدد 2 کارتن 22,000 17,800 19.1% 23.6%
1,776 6260142540305 کشک سمیه شیشه‌ای 230 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 42,000 37,500 10.7% 12%
1,777 6260142500286 کشک مایع سمیه 450 گرم بسته 8 عدد 2 بسته 85,000 68,500 19.4% 24.1%
1,778 سوپ نیمه آماده 6260360013933 سوپ جو الیت 65 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 15,000 12,000 20% 25%
1,779 6260360000155 سوپ جو و قارچ الیت 65 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 15,000 12,000 20% 25%
1,780 6260360000162 سوپ جو و گوجه‌‍فرنگی الیت 65 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 18,000 14,500 19.4% 24.1%
1,781 6260360014114 سوپ سبزیجات الیت 65 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 15,000 12,000 20% 25%
1,782 6260360023024 سوپ قارچ الیت 65 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 15,000 12,000 20% 25%
1,783 6260360022034 سوپ مرغ الیت 65 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 15,000 12,000 20% 25%
1,784 6260360052376 سوپ مرغ و ذرت الیت 65 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 15,000 12,000 20% 25%
1,785 6260360013940 سوپ مرغ و ورمیشل الیت 65 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 15,000 12,000 20% 25%
1,786 دستمال حوله‌ای 6260179504677 دستمال حوله ای چشمک 2 رول کیسه 20 عدد 1 کیسه 73,600 51,000 30.7% 44.3%
1,787 6266061103843 دستمال حوله پاپیا 2 رول بسته 12 عدد 1 بسته 50,458 48,000 4.9% 5.1%
1,788 6266061103850 دستمال حوله تنو 2 رول بسته 12 عدد 1 بسته 42,990 42,500 1.1% 1.2%
1,789 6266061103867 دستمال حوله تنو 4 رول بسته 6 عدد 1 بسته 80,834 80,000 1% 1%
1,790 6266061103874 دستمال حوله تنو 6 رول بسته 4 عدد 1 بسته 112,200 112,000 0.2% 0.2%
1,791 6260251400047 دستمال حوله سه لایه 2 رول فول تایم کیسه 12 عدد 1 کیسه 41,900 33,900 19.1% 23.6%
1,792 6260247400054 دستمال حوله سه‌لایه 4 رول فول تایم کیسه 6 عدد 1 کیسه 79,000 67,500 14.6% 17%
1,793 دوغ 6260524702314 دوغ 8 گیاه عالیس 1.5 لیتر باکس 6 عدد 2 باکس 42,000 38,000 9.5% 10.5%
1,794 6260079277459 دوغ آبعلی زمزم 1 لیتری باکس 6 عدد 2 باکس 29,900 21,000 29.8% 42.4%
1,795 23060030002 دوغ آبعلی شیشه‌ای 260 میلی‌لیتر - باکس 12 عددی باکس 12 عدد 2 باکس 238,800 169,500 29% 40.9%
1,796 6262624902564 دوغ بدون گاز نعنا عالیس 275 میلی لیتر (پروموشن) باکس 12 عدد 3 باکس 10,000 7,500 25% 33.3%
1,797 6260524700136 دوغ بدون گاز نعنایی عالیس 1.5 لیتری باکس 6 عدد 5 باکس 34,000 27,500 19.1% 23.6%
1,798 6261351400275 دوغ تک نفره نعنا تندیس 250 میلی‌لیتر باکس 15 عدد 4 باکس 12,000 7,500 37.5% 60%
1,799 6260161524720 دوغ خانواده کفیر کاله 1 لیتر باکس 6 عدد 3 باکس 28,000 25,200 10% 11.1%
1,800 6260524701959 دوغ گازدار تخمیری عالیس 1.5 لیتر باکس 6 عدد 4 باکس 35,400 30,400 14.1% 16.4%
1,801 آبلیمو و آبغوره 6260142500538 آب لیمو تک نفره سمیه 10 گرم کارتن 500 عدد 1 کارتن 3,000 1,800 40% 66.7%
1,802 6260142502037 آب‌غوره بدون نمک سمیه 500 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 59,500 57,000 4.2% 4.4%
1,803 23100050018 آبغوره سمیه 250 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 45,000 34,000 24.4% 32.4%
1,804 6260142500149 آبغوره طبیعی سمیه 1.5 لیتر باکس 6 عدد 1 باکس 115,000 93,000 19.1% 23.7%
1,805 6260142502877 آبلیمو سمیه 260 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 32,000 30,000 6.3% 6.7%
1,806 6260142500194 آبلیمو سمیه 500 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 53,000 49,000 7.5% 8.2%
1,807 6261111105112 آبلیمو یک و یک 320 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 44,900 38,500 14.3% 16.6%
1,808 غذای آماده 6260037301318 کنسرو خوراک بادمجان بیژن 380 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 49,900 35,400 29.1% 41%
1,809 23130030107 کنسرو خوراک بادمجان سمیه 420 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 44,500 38,000 14.6% 17.1%
1,810 6260037301646 کنسرو لوبیا چیتی با قارچ بیژن 380 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 74,900 53,000 29.2% 41.3%
1,811 6260037301639 کنسرو لوبیا چیتی بیژن 380 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 49,900 35,000 29.9% 42.6%
1,812 6260460701273 کنسرو لوبیا چیتی روژین 420 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 37,000 31,800 14.1% 16.4%
1,813 6260037301660 کنسرو مایه ماکارونی با سویا بیژن 380 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 49,900 35,400 29.1% 41%
1,814 6260460700603 کنسرو مایه ماکارونی روژین 420 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 42,000 36,100 14% 16.3%
1,815 آرد و سبوس 6260532823698 آرد سفید گندم 0000 زرماکارون 900 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 29,800 29,000 2.7% 2.8%
1,816 6260532823681 آرد سفید گندم زر ماکارون 500 گرم کارتن 12 عدد 2 کارتن 16,300 15,900 2.5% 2.5%
1,817 6261107000209 نشاسته گندم گلستان 200 گرم بسته 6 عدد 2 بسته 27,800 22,500 19.1% 23.6%
1,818 شیشه پاک کن 6260012941201 شیشه پاک کن صورتی ضد بخار اتک 500 میلی‌لیتر کارتن 18 عدد 1 کارتن 41,400 37,500 9.4% 10.4%
1,819 6261643603872 شیشه پاک‌کن آبی گلی 500 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 24,586 22,300 9.3% 10.3%
1,820 6260016300080 شیشه پاک‌کن رایت من 4 لیتر رنگ رندوم کارتن 4 عدد 1 کارتن 90,900 78,000 14.2% 16.5%
1,821 6261643603865 شیشه پاک‌کن سرخابی گلی 500 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 24,586 22,300 9.3% 10.3%
1,822 6262825802366 شیشه پاک‌کن ضدبخار سبزآبی اکتیو 500 میلی‌‌لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 37,950 34,500 9.1% 10%
1,823 6260012932025 شیشه‌شوی بنفش اتک 750 میلی‌لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 39,100 35,500 9.2% 10.1%
1,824 کنسرو مواد غذایی 6260037301585 کنسرو ذرت شیرین بیژن 380 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 56,900 53,000 6.9% 7.4%
1,825 6260460700566 کنسرو ذرت شیرین روژین 420 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 56,000 48,100 14.1% 16.4%
1,826 6260037301301 کنسرو عدسی بیژن 380 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 32,500 29,500 9.2% 10.2%
1,827 6260037301592 کنسرو مخلوط سبزیجات بیژن 380 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 62,900 44,500 29.3% 41.3%
1,828 6261182000637 کنسرو مرغ در روغن شیلتون 180 گرم باکس 24 عدد 1 باکس 74,900 64,000 14.6% 17%
1,829 6260037301653 کنسرو نخود سبز بیژن 380 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 45,900 41,000 10.7% 12%
1,830 غلات 23010110019 گندم پوست کنده گلستان 900 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 48,900 39,500 19.2% 23.8%
1,831 6261107034938 بلغور جو گلستان 900 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 48,900 42,000 14.1% 16.4%
1,832 6261107034945 بلغور گندم گلستان 900 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 49,900 40,000 19.8% 24.8%
1,833 6261107034907 جو پوست کنده گلستان 900 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 46,900 42,600 9.2% 10.1%
1,834 6261107034921 جوپرک گلستان 400 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 25,700 23,300 9.3% 10.3%
1,835 تخمه 6262477912055 تخمه آفتاب گردان نمکی مزمز 100 گرم کارتن 16 عدد 1 کارتن 34,000 27,500 19.1% 23.6%
1,836 6262477912093 تخمه آفتابگردان ترش لیمویی مزمز 100 گرم کارتن 16 عدد 1 کارتن 34,000 27,500 19.1% 23.6%
1,837 6262477911874 مغز تخمه آفتابگردان لیمویی مزمز کارتن 40 عدد 1 کارتن 15,000 12,000 20% 25%
1,838 6262477910082 مغز تخمه کدو نمکی مزمز کارتن 40 عدد 1 کارتن 30,000 24,000 20% 25%
1,839 6262477910099 مغز تخمه هندوانه نمکی مزمز کارتن 40 عدد 1 کارتن 36,000 29,000 19.4% 24.1%
1,840 6262477911195 مغز سه‌تخمه نمکی مزمز کارتن 40 عدد 1 کارتن 17,000 13,700 19.4% 24.1%
1,841 کورن فلکس و غلات صبحانه 6260360009271 غلات صبحانه با طعم عسل کوپا 300 گرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 89,000 63,000 29.2% 41.3%
1,842 6260360009233 غلات صبحانه برنج و گندم اسپشیال سی کوپا 300 گرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 95,000 67,000 29.5% 41.8%
1,843 6260360012738 غلات صبحانه کاکائویی ذرت، گندم، برنج و جو کوپا 300 گرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 89,000 63,000 29.2% 41.3%
1,844 230800160032 غلات صبحانه کاکائویی گندم و ذرت با مغزی شکلاتی کوپا 300 گرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 89,000 63,000 29.2% 41.3%
1,845 6260360009257 غلات صبحانه کاکائویی گندم و ذرت کوپا 300 گرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 89,000 63,000 29.2% 41.3%
1,846 6260360011205 غلات صبحانه مورنینگ سی کوپا 300 گرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 95,000 67,000 29.5% 41.8%
1,847 خامه 6260161509666 خامه پرچرب کاله 1 لیتر کارتن 12 عددی 1 کارتن 160,000 134,000 16.3% 19.4%
1,848 6260161506450 خامه پرچرب مدت دار کاله 200 گرم کارتن 36 عدد 1 کارتن 34,000 28,500 16.2% 19.3%
1,849 6260007424016 خامه پگاه 200 گرم کارتن 27 عدد 1 کارتن 32,500 27,200 16.3% 19.5%
1,850 6260063282148 خامه کاکائویی پاک مقدار 100 گرم بسته 20 عدد 2 بسته 17,500 16,000 8.6% 9.4%
1,851 دم‌نوش 23040030116 دمنوش بابونه و اسطوخدوس هرمی دوغزال بسته 14 عددی کارتن 9 عدد 1 کارتن 69,800 65,500 6.2% 6.6%
1,852 23040030114 دمنوش ریشه قاصدک و گزنه هرمی دوغزال بسته 14 عددی کارتن 9 عدد 1 کارتن 69,800 65,500 6.2% 6.6%
1,853 23040030115 دمنوش علف لیمو و زنجبیل هرمی دوغزال بسته 14 عددی کارتن 9 عدد 1 کارتن 89,900 84,500 6% 6.4%
1,854 23040030112 دمنوش گل گاوزبان و لیموعمانی هرمی دوغزال بسته 14 عددی کارتن 9 عدد 1 کارتن 89,900 84,500 6% 6.4%
1,855 23040030113 دمنوش نعنا فلفلی و رازیانه هرمی دوغزال بسته 14 عددی کارتن 9 عدد 1 کارتن 69,800 65,500 6.2% 6.6%
1,856 لازانیا 6260100316553 لازانیا تک ماکارون 500 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 69,900 67,000 4.1% 4.3%
1,857 6260532802075 لازانیا کلاسیک زر ماکارون 500 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 54,600 49,600 9.2% 10.1%
1,858 ترشی و شور 6262780300167 ترشی سیر مروارید آفاق 700 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 62,500 38,000 39.2% 64.5%
1,859 6260037302414 ترشی سیر مروارید بیژن 670 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 89,900 87,000 3.2% 3.3%
1,860 6261198000065 خیارشور درجه یک مهرام 680 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 62,000 47,000 24.2% 31.9%
1,861 6269352105717 خیارشور سوپر ویژه مکنزی 680 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 109,000 88,000 19.3% 23.9%
1,862 6260037301790 خیارشور ممتاز بیژن 680 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 99,000 80,000 19.2% 23.8%
1,863 نبات 23010060054 نبات زرد دسته‌دار 7 کیلوگرم کارتنی کارتن 8 کیلوگرم 1 کارتن 695,000 630,000 9.4% 10.3%
1,864 6260634902895 نبات زعفرانی دسته دار مصطفوی 18 گرم کارتن 100 عدد 1 کارتن 3,670 2,230 39.2% 64.6%
1,865 6260468040213 نبات زعفرانی دسته‌دار سحرخیز 15 گرم - بسته بندی تکی کارتن 100 عدد 1 کارتن 2,960 2,380 19.6% 24.4%
1,866 6261107035768 نبات زعفرانی گلستان 500 گرم کارتن 10 عدد 1 کارتن 96,900 83,000 14.3% 16.7%
1,867 دفتر 6260880600057 دفتر ته چسب بوفی 50 برگ - کاغذ مازندرانی (کاهی) کارتن 100 عدد 5 کارتن 15,000 9,800 34.7% 53.1%
1,868 بادام زمینی 6262477900526 بادام زمینی روکش دار سرکه بالزامیک مزمز کارتن 40 عدد 1 کارتن 15,000 10,200 32% 47.1%
1,869 6262477900557 بادام زمینی روکش‌دار پنیری مزمز کارتن 40 عدد 1 کارتن 15,000 12,800 14.7% 17.2%
1,870 6262477911140 بادام زمینی فلفلی مزمز کارتن 40 عدد 1 کارتن 15,000 12,000 20% 25%
1,871 6262477911911 بادام‌زمینی نمکی مزمز 350 گرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 130,000 108,000 16.9% 20.4%
1,872 کیسه زباله 6263150400234 کیسه زباله 20 عددی رولی سایز متوسط (55x70 سانتی‌متر) لندی کارتن 20 عدد 1 کارتن 39,500 28,000 29.1% 41.1%
1,873 6260769300139 کیسه زباله 3 رول 30 عددی سایز بزرگ 70x90 طوفان کارتن 24 عدد 1 کارتن 68,000 41,000 39.7% 65.9%
1,874 6260769300146 کیسه زباله 3 رول 42 عددی سایز متوسط 55x80 طوفان کارتن 24 عدد 1 کارتن 68,000 41,000 39.7% 65.9%
1,875 21090010049 کیسه زباله 3 رول 54 عددی سایز کوچک 50x70 طوفان کارتن 24 عدد 1 کارتن 68,000 41,000 39.7% 65.9%
1,876 رشته 6260532824114 رشته آشی زر ماکارون 2.5 کیلوگرم بسته 4 عدد 2 بسته 85,000 70,000 17.6% 21.4%
1,877 6260532824053 رشته آشی زرماکارون 400 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 19,500 17,200 11.8% 13.4%
1,878 6260142540534 رشته آشی سمیه 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 47,000 42,700 9.1% 10.1%
1,879 6260100320376 رشته سوپ تک ماکارون 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 21,500 20,600 4.2% 4.4%
1,880 پشمک 6260290070600 پشمک زعفرانی حاج عبدالله 180 گرم کارتن 16 عدد 1 کارتن 38,000 30,700 19.2% 23.8%
1,881 6260290070594 پشمک کاکائویی حاج عبدالله 180 گرم کارتن 16 عدد 1 کارتن 35,000 28,300 19.1% 23.7%
1,882 6260290000614 پشمک لقمه‌ای شکلاتی حاج عبدالله 25 گرم کارتن 60 عدد 1 کارتن 5,000 4,000 20% 25%
1,883 6260290070617 پشمک وانیلی حاج عبدالله 180 گرمی کارتن 16 عدد 1 کارتن 32,000 25,900 19.1% 23.6%
1,884 خودکار 6266264000253 خودکار آبی کیان بسته 50 عدد 3 بسته 5,000 3,000 40% 66.7%
1,885 22030030050 خودکار قرمز کیان بسته 50 عدد 3 بسته 5,000 3,000 40% 66.7%
1,886 6266264000147 خودکار مشکی کیان بسته 50 عدد 3 بسته 5,000 3,000 40% 66.7%
1,887 جرم‌گیر و لوله‌بازکن 6263414004550 لوله بازکن 1250 گرمی صاف کارتن 12 عدد 1 کارتن 49,121 44,700 9% 9.9%
1,888 6260016305825 تمیزکننده اسیدی من 1 لیتری کارتن 16 عدد 1 کارتن 18,019 16,000 11.2% 12.6%
1,889 6260016342011 مایع جرم گیر 4 لیتری من کارتن 4 عدد 3 کارتن 59,724 53,000 11.3% 12.7%
1,890 ظروف سرو چای 6261686509254 سرویس لیوان 2 پارچه فلورانس کاوه (لیوان و زیر لیوانی) کارتن 12 عدد 1 کارتن 75,000 56,500 24.7% 32.7%
1,891 6261686501692 فنجان آتن کاوه بسته 6 عددی بسته 6 عدد 6 بسته 137,000 104,000 24.1% 31.7%
1,892 تخم مرغ 6262245000038 تخم مرغ تلاونگ 15 عددی بسته 8 عدد 2 بسته 64,500 62,000 3.9% 4%
1,893 23070030042 تخم مرغ درجه یک شانه 30 عددی (متوسط و درشت - سایز ۱۲) کارتن 6 عدد 1 کارتن 158,000 127,500 19.3% 23.9%
1,894 حلوا شکری و ارده 6260008900076 حلوا ارده شکری عقاب 50 گرم کارتن 144 عدد 1 کارتن 15,900 14,400 9.4% 10.4%
1,895 6261747301681 حلوا شکری شیررضا 30 گرم کارتن 60 عدد 1 کارتن 6,700 12,500 -86.6% -46.4%
1,896 6261747300264 حلوا شکری شیررضا 50 گرم ((قیمت قدیم - پروموشن)) کارتن 72 عدد 1 کارتن 9,000 7,500 16.7% 20%
1,897 بادام‌زمینی 6262477900533 بادام زمینی روکش‌دار کچاپ مزمز کارتن 40 عدد 1 کارتن 15,000 10,200 32% 47.1%
1,898 6262477911157 بادام زمینی سرکه‌ای مزمز کارتن 40 عدد 1 کارتن 15,000 12,000 20% 25%
1,899 6262477911164 بادام‌زمینی نمکی مزمز 40 گرم کارتن 40 عدد 1 کارتن 15,000 12,000 20% 25%
1,900 فرآورده‌های پروتئینی 6260147601360 سویا سبحان طلایی 250 گرم بسته 24 عدد 1 بسته 15,549 14,600 6.1% 6.5%
1,901 6260161460417 ناگت مرغ پمینا کاله 1 کیلوگرم بسته 10 عدد 1 بسته 253,000 230,000 9.1% 10%
1,902 ماسک تنفسی 6261991000019 ماسک آرمان بسته 50 عددی (اصلی) - کارتنی کارتن 40 عدد 1 کارتن 98,000 74,000 24.5% 32.4%
1,903 6269620300592 ماسک تنفسی صورت سه‌لایه بیتا بسته 50 عددی کارتن 40 عدد 1 کارتن 74,500 41,500 44.3% 79.5%
1,904 عرقیجات 6260142502853 گلاب سمیه 240 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 28,000 39,500 -41.1% -29.1%
1,905 6260142503003 گلاب سمیه 900 گرم باکس 6 عدد 1 باکس 95,000 105,000 -10.5% -9.5%
1,906 طعم‌دهنده غذا 6260360000421 پودر عصاره گوشت بره الیت بسته 48 عددی بسته 12 عدد 1 بسته 90,000 72,000 20% 25%
1,907 6260360013117 پودر عصاره گوشت گوساله الیت بسته 48 عددی بسته 12 عدد 1 بسته 90,000 72,000 20% 25%
1,908 6260360011113 پودر عصاره مرغ الیت بسته 48 عددی بسته 12 عدد 1 بسته 90,000 72,000 20% 25%
1,909 هات چاکلت 6260360002012 پودر هات چاکلت 3 در 1 کوپا 20 عددی کارتن 12 عدد 1 کارتن 139,000 112,500 19.1% 23.6%
1,910 6269948100126 هات چاکلت تیمز 20 عددی کارتن 18 عدد 1 کارتن 185,000 130,000 29.7% 42.3%
1,911 6260360005532 هات‌چاکلت کوپا 40 عددی کارتن 12 عدد 1 کارتن 238,000 192,000 19.3% 24%
1,912 دستکش 6260045230440 دستکش 100 عددی وینیل اپی پرفکت لارج (پروموشن ویژه) بسته 10 عدد 1 بسته 122,800 81,000 34% 51.6%
1,913 6260045230433 دستکش 100 عددی وینیل اپی پرفکت میدیوم (پروموشن ویژه) بسته 10 عدد 1 بسته 122,800 86,000 30% 42.8%
1,914 6260769300979 دستکش پلاستیکی یک بار مصرف طوفان 100 عددی بسته 50 عدد 1 بسته 18,000 11,800 34.4% 52.5%
1,915 گاز پاک‌کن 6260012930113 اسپری گاز پاک کن اتک مقدار 500 میلی‌لیتر کارتن 18 عدد 1 کارتن 44,850 40,500 9.7% 10.7%
1,916 6261101181027 گاز پاک‌کن 500 گرمی رخشا کارتن 12 عدد 1 کارتن 35,367 32,100 9.2% 10.2%
1,917 چوب شور 6261149060100 کراکر چوب شور شیرین عسل ((پروموشن)) کارتن 48 عدد 1 کارتن 3,000 2,700 10% 11.1%
1,918 6261149003947 کراکر چوب شور کنجدی شیرین عسل کارتن 40 عدد 1 کارتن 7,000 6,000 14.3% 16.7%
1,919 خمیردندان 6261101511152 خمیر دندان نسیم 80 گرم شرینک 12 عدد 1 شرینک 16,200 14,400 11.1% 12.5%
1,920 6261101640340 خمیردندان پونه 80 گرم شرینک 12 عدد 1 شرینک 16,200 14,400 11.1% 12.5%
1,921 زرشک 6260634901492 زرشک مصطفوی 100 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 49,100 44,500 9.4% 10.3%
1,922 6260634900150 زرشک مصطفوی 200 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 89,700 81,600 9% 9.9%
1,923 کشمش و مویز 6261107032224 کشمش بدون دانه گلستان 450 گرم بسته 6 عدد 1 بسته 140,000 127,000 9.3% 10.2%
1,924 چسب 6260105312413 چسب همه‌کاره رازی 100 میلی‌لیتر بسته 12 عدد 1 بسته 27,800 22,500 19.1% 23.6%
1,925 کره بادام‌زمینی 051500255162 کره بادام‌زمینی creamy جیف 454 گرم بسته 6 عدد 1 بسته 310,000 218,000 29.7% 42.2%
1,926 051500255377 کره بادام‌زمینی Extra Crunchy جیف 454 گرم بسته 6 عدد 1 بسته 310,000 218,000 29.7% 42.2%
1,927 بانکه 6260140272291 بانکه شیشه‌ای درب‌دار کاوه ابعاد 8x8x23 سانتی‌متر کارتن 10 عدد 2 کارتن 70,000 53,000 24.3% 32.1%
1,928 15030020040 بانکه شیشه‌ای مکعبی با در طلایی در ابعاد طول و عرض 7 و ارتفاع 9 سانتی‌متر بسته 1 عددی کارتن 50 عدد 2 کارتن 16,000 9,700 39.4% 64.9%
1,929 آدامس 070221008680 آدامس نعنا یخی تریدنت 14 عددی بسته 12 عدد 1 بسته 80,000 60,000 25% 33.3%
1,930 070221008703 آدامس نعنایی تریدنت 14 عددی بسته 12 عدد 1 بسته 80,000 60,000 25% 33.3%
1,931 لواشک و آلوچه و تنقلات ترش 6262477911201 آلوچه ترش مزمز 50 گرم کارتن 30 عدد 1 کارتن 14,000 11,300 19.3% 23.9%
1,932 08859403100181 تمر هندی شیپ 250 گرم کارتن 40 عدد 1 کارتن 52,000 31,500 39.4% 65.1%
1,933 زیتون 6260037301271 زیتون شو بدون هسته بیژن 630 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 151,900 123,000 19% 23.5%
1,934 6260037300687 زیتون شور بیژن 680 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 119,900 97,000 19.1% 23.6%
1,935 دانه‌های روغنی (کنجد، تخمه و ...) 6260108396663 روغن زیتون بکر لادن 250 میلی‌لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 165,700 142,500 14% 16.3%
1,936 قهوه و چای سرد 6260101404433 پودر قهوه آماده بدون قند 2 در 1 بوکشتاین بسته 20 ساشه‌ای کارتن 12 عدد 1 کارتن 154,000 86,000 44.2% 79.1%
1,937 حشره‌کش 6269771300366 اسپری حشره کش بدون بو تارومار 400 میلی‌لیتر کارتن 24 عدد 1 کارتن 64,900 55,800 14% 16.3%
1,938 فندک 23090050001 فندک قابل شارژ رنگ رندم بسته 50 عدد 1 بسته 10,000 6,500 35% 53.8%
1,939 عسل 6269738500129 عسل زعفرانی ساشه‌ای مصطفوی 12 گرم کارتن 100 عدد 1 کارتن 7,500 6,000 20% 25%
1,940 اسپری 6268187102250 اسپری خوشبو کننده هوا لمسر مدل Invictus مقدار 250 میلی‌لیتر بسته 3 عدد 2 بسته 121,000 104,000 14% 16.3%
1,941 ظروف پلاستیکی 1164290971940003 لیوان یک‌بار مصرف شفاف 500 عددی بسته 500 عدد 2 بسته 160,000 128,000 20% 25%
1,942 محلول و ژل ضد عفونی 6260268900786 اسپری ضدعفونی‌کننده دست و سطوح حاوی 70 درصد الکل آتی 500 میلی‌لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 33,500 30,400 9.3% 10.2%
1,943 موبر و تیغ اصلاح 8801038562476 خودتراش دوتیغه دورکو 5 عددی جعبه 20 بسته 1 جعبه 35,000 21,500 38.6% 62.8%
1,944 اسمارتیز 6260100112865 دراژه کاکائویی استوانه‌‎ای مروارید مینو 20 گرم کارتن 40 عدد 1 کارتن 7,500 6,800 9.3% 10.3%
1,945 بستنی 23080150002 نوشمک میوه‌ای با طعم رندوم 75 گرم کارتن 100 عدد 1 کارتن 3,000 1,000 66.7% 200%
1,946 کرم و پودر موبر 6260126200430 پودر موبر معطر تیزبر 160 گرم دو قلو کارتن 64 عدد 1 کارتن 15,000 11,300 24.7% 32.7%
1,947 نخودچی 6261107003620 نخود گلستان 900 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 108,900 99,000 9.1% 10%
1,948 وسایل خوراکی شیرینی‌پزی 6261107037427 بیکینگ پودر گلستان 75 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 26,900 21,700 19.3% 24%
1,949 کیسه فریزر و وکیوم 6260006120018 کیسه فریزر 100 عددی پاکیزه بسته 50 عدد 1 بسته 16,800 12,700 24.4% 32.3%
1,950 کبریت 6260247110021 کبریت توکلی بسته 10 عددی شیرینک 10 عدد 10 شیرینک 10,000 6,500 35% 53.8%
1,951 آجیل 6262477911188 مغز تخمه آفتاب‌گردان نمکی مزمز کارتن 40 عدد 1 کارتن 15,000 12,000 20% 25%